Ви Гість.

Створення мультимедійної оболонки власного програмного засобу можливостями HTML WYSIWYG

Останнє редагування: 2015-02-27

Автор: Ветров Виталий Викторович

Згідно Закону України «Про основні принципи розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.» інформатизація освіти визнана одним з пріоритетних державних завдань, що повинне вирішуватись через розробку та впровадження новітніх конкурентоспроможних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в усі сфери суспільного життя [2]. Значним поштовхом виведення освіти на якісно новий рівень має стати не лише оснащення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою, а розробка та впровадження якісних педагогічних програмних засобів (ППЗ) з різних навчальних предметів. Оскільки у вітчизняних школах використовувати закордонні електронні ресурси безпосередньо на уроках практично неможливо, оскільки програмні засоби, розроблені в інших державах, не відповідають навчальним програмам затвердженим Міністерством освіти і науки України. Отже, проблема застосування ППЗ у навчальному процесі українських загальноосвітніх шкіл має вирішуватись за допомогою вітчизняних розробок [3].

Особливістю сучасності, коли все менше уваги приділяється «паперовим» технологіям обробки інформації і їх замінюють електронні, диктується впровадження у навчальний процес засобів автоматизованого навчання. Ідеї навчання за допомогою комп'ютера вже більше півстоліття. Комп'ютеризація освіти йде високими темпами. Вже більше 25 років українські школярі і студенти вивчають інформатику, знайомляться з комп’ютерними інформаційними технологіями. У навчальному процесі комп'ютер використовується як об'єкт вивчення та як засіб навчання, тобто існують два напрями комп'ютеризації навчання. За першим з них засвоєння знань, умінь і навичок веде до усвідомлення можливостей комп'ютера при вирішенні різноманітних задач, іншими словами, веде до оволодіння комп'ютерною грамотою. За другим напрямом комп'ютер є потужним засобом підвищення ефективності навчання. Вказані два напрями складають основу комп'ютеризації навчання як процесу, виправданого соціальними потребами [1].

Що ж зупиняє багатьох вчителів створювати власні програмні продукти? На нашу думку – відсутність зручного інструмента для роботи та недостатня кількість практичних навиків такої роботи. Не для кого не є секретом, що у вчителя є досить багато власних напрацювань в електронному вигляді, але задля узагальнення їх потрібна певна мультимедійна оболонка, що дасть змогу автору та користувачеві шляхом створення «Меню» отримати доступ до певного контенту, що знаходиться в програмному засобі (ПЗ).

Постає проблема пошуку такого універсального засобу, що зможе допомогти простому користувачеві, а саме вчителю-предметнику створювати оболонки власних продуктів не вивчаючи при цьому ази програмування та веб-дизайну.

Таким універсальним рішенням можна вважати можливості HTML WYSIWYG (What You See Is What You Get, «що бачиш, те й отримуєш», властивість прикладних програм або веб-інтерфейсів, в яких вміст відображається в процесі редагування і виглядає максимально наближено схожим на кінцеву продукцію). Звісно HTML – досить важка мова для вивчення, але технологія WYSIWYG повністю знімає ці обмеження. Тобто простий користувач може працювати створюючи оболонку точно так як і в офісних додатках (MS Word, MS Excel та ін.).

Переглянути статтю повністю.

Активні користувачі за останні 15 хвилин: