Ви Гість.

Мій досвід

Останнє редагування: 2015-12-04

Автор: Франчук Галина Іванівна

Даю згоду на внесення інформації до бази даних та публікацію матеріалів у періодичних освітянських виданнях

Інформаційна картка учасника конкурсу

«Учитель року»

1.

Прізвище, імя, по батькові

Франчук Галина Іванівна

2.

Які вищі навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом

Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського,1981р. спеціальність математика.

3.

Педагогічний стаж роботи

 

34 роки

4.

Місце роботи(найменування навчального закладу відповідно до статуту)

Заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської ради»

5.

Посада

Вчитель математики

6.

Кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

7.

Звання

Вчитель-методист

8.

Класи, в яких викладаєте

5-ті,6-ті,10-ті,11-ті.

9.

Посилання на власний Інтернет-ресурс

http://franchukgalina.blogspot.com/

10.

Педагогічне кредо

 

"Стався до людей так, як ти хочеш ,щоб вони відносились до тебе. "

11.

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте

( обсяг –   до однієї сторінки)

            Математика – цариця наук. Як і будь які інші предмети вона має величезні  можливості для розвитку особистості та творчого мислення учнів, тому що без мислення немає розвитку.

 Математика – частина нашого існування Вона в житті людини займає особливе місце. Ми настільки з’єдналися з нею, що навіть не помічаємо її.

Проте з математики починається все. В школі математичних задач дуже багато і складність їх з кожним роком зростає. Вони не просто навчають дітей математиці, простим обчислювальним  діям. Математичні задачі розвивають мислення, логіку, комплекс вмінь: вміння групувати предмети, розкривати закономірності, визначати зв’язки між явищами, приймати рішення. Наука не стоїть на місці тому на своїх уроках використовую Інтернет ресурси, залучаю учнів до створення простих проектів з використанням можливостей комп’ютера, а саме:

  • Тематичні електронні презентації
  • Проектні роботи учнів 5-11-х класів
  • Випуск газет

    Обов’язковим видом діяльності на уроці  є використання ігор, ігрових ситуацій  та розвивальних вправ.

З метою розвитку інтересу учнів до предмету , проводжу позакласну роботу : математичні змагання , різноманітні заходи з предмету. Багато цікавого навчилася у своїх  колег , які теж використовують всі вище згадані форми роботи.

Для того щоб вдосконалювати форми та методи розвитку учнів за допомогою математики , пропоную їм приєднуватися до різноманітних учнівських проектів, які також сприяють формуванню у них навичок критичного, толерантного, творчого мислення та активної громадянської позиції.

16

Автопортрет учасника « Я-педагог і особистість»

 

      Кожен педагог, навчаючи дітей математики, повинен поставити перед собою завдання: мотивувати, навчати, узагальнювати матеріал так, щоб розкрити всі можливості математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності, забезпечити усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук  та органічної складової людської культури. Розвиток логічного,критичного і творчого мислення учнів, а також формування здатності логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження, застосовувати математичні методи у процесі розв’язання навчальних і практичних задач, я вважаю, дають великі можливості в подальшій життєдіяльності людини, дають змогу критично оцінювати здобуту інформацію та її джерела, виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки, використовувати отриману інформацію в особистому житті.

Змістовними лініями освітньої галузі “Математика” визначені: числа, вирази, рівняння і нерівності, функції, елементи комбінаторики, теорії ймовірності та математичної статистики, геометричні функції та геометричні величини.

   Я, як вчитель математики, звичайно знаю, що математичні знання потрібні людям всіх спеціальностей перш за все для того, щоб залучити їх до загальноосвітньої культури. Розуміють це і учні. Але, якби для цього не потрібно було б долати великі труднощі, виконувати багато нецікавих вправ. Більшості дітей математика дається не легко. Для таких дітей мотив залучення їх до загальнолюдської культури дуже слабкий, мало дієвий. Для них навчання математики перетворюється в безцільну муку. Усунути цю причину можна лиже одним способом – своєчасно сформувати дієві мотиви учіння. Учні мають усвідомлювати, що матеріал, який вивчається на уроках математики знадобиться не лише для того, щоб написати контрольну роботу, а й безпосередньо у практичній діяльності.

  У своїй роботі я використовую різні форми роботи: з усім класом, у творчих групах, парах, індивідуальна робота кожного учня. Доцільним вважаю використання комплекс традиційних і нетрадиційних методів навчання, зокрема таких як різні види бесід, ігор, інсценізацій, пректну роботу тощо

      Для того, щоб активізувати діяльність учнів, пробудити їх пізнавальний інтерес застосовую один із прийомів сучасних технологій навчання – елементи діяльнісного підхіду при вивченні математики.

     Проводячи уроки враховую індивідуальні можливості кожної дитини. Намагаюсь створити на уроці сприятливі умови для дитячої активності, застосовую дидактичні ігри, використовую різні види наочності . Робота в групах, важливий етап уроку також, оскільки учні виконують поставлені для групи завдання, створюють свою частину роботи, відчувають свою важливість і відповідальність за результат.

      Обов’язковою умовою реалізації основних функцій навчання математики є формування пізнавальної діяльності учнів. Активно залучаю учнів до участі в конкурсах та олімпіадах, позакласних заходах з предмету, що допомагає підвищити їх інтерес та мотивацію до навчання.

 

Активні користувачі за останні 15 хвилин: