Ви Гість.

"Інформаційна картка учасника конкурсу "Учитель року 2016"

Останнє редагування: 2015-12-04

Автор: Царюк Галина Анатоліївна

 

                                    Інформаційна картка учасника конкурсу

                                                         «Учитель року-2016»                    

1.

Прізвище, імя, по батькові

Царюк Галина Анатоліївна

2.

Які вищі навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом

Вінницький державний педагогічний інститут ім..Островського 1987р.

Учитель історії і суспільствознавства

3.

Педагогічний стаж роботи

                                    

28 років

4.

Місце роботи(найменування навчального закладу відповідно до статуту)

Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія №1 ім.М.І.Пирогова ВМР»

5.

Посада

Учитель історії

6.

Кваліфікаційна категорія

Вища

7.

Звання

Старший учитель

8.

Класи, в яких викладаєте

7, 8

9.

Посилання на власний Інтернет-ресурс

http://tzariuk.blogspot.com

10.

                                               Педагогічне кредо

« Дитина –  явище у нашому земному житті, а не випадковість.»

                                                         Ш. О. Амонашвілі 

 

 

11.

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте

( обсяг –   до однієї сторінки)

Мій досвід: «Формування націонаьної свідомості учнів у процесі вивчення історії  із поглибленням розвитку інформаційно–комунікаційних компетентностей учнів.

      Формування національної свідомості- невід’ємна частина уроку історії. Особливостями навчального процесу, побудованого на засадах патріотичного виховання з використанням ІКТ, на уроках історії є:

        організація навчального процесу як дослідження учнями певної     теми     шляхом інтерактивної взаємодії між ними;  вироблення власних суджень через використання різних джерел інформації; викладання як стратегія постійного оцінювання результатів із використанням зворотного зв’язку «учні – вчитель» на основі дослідницької активності вчителя та учнів у класі;

          Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є створення навчальних презентацій, які на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій є одним з найефективніших методів представлення та вивчення будь-якого матеріалу. Для підготовки мультимедіа-презентації я користуюсь як добре відомим програмним засобом – MicrosoftPowerPoint, програма Google так і спеціалізованими Prezi . Уроки з використанням презентацій,створених,як вчителем,так і учнями,  інтерактивних тестів і кросвордів створюють умови для підвищення мотивації навчання, розвивають пізнавальний інтерес до історії України.

        Створено Блог вчителя історії, який надає додаткові можливості для того, щоб відкрити учням «двері» в свою творчу майстерню( в якій панує дух величі української нації). На його сторінках можна показати не тільки навчальні матеріали, а й свої публікації, проспекти проведених досліджень, кращі роботи «учнів, що перевершили вчителя». Вихід у світовий інформаційний простір дозволяє побачити безліч зразків креативності.

Проектні методи навчання, використовуються, як засіб формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей. На відміну від традиційних методик, де вчитель звик давати й вимагати певні знання, при використанні проектних форм навчання учень сам від­криває шлях до пізнання, засвоєння знань. Учень стає головною діючою фігу­рою. Учитель стає за цих умов активним помічником, його головна функ­ція — організація й стимулювання навчального процесу,але не лише заради знань, а й задля формування цілісної національно свідомої особистості

У рамках такого підходу формується модель вивчення історії, у центрі якої  знаходиться національно-патріотичне виховання. Це формує  толерантність та релігійну віротерпимість, допомагає уникнути застарілих стереотипів і штампів , утверджує ціннісні орієнтації . Історія - це могутня і вічно жива сила, яка творить Патріота, Громадянина.

 

 

 

 

16

Автопортрет учасника « Я-педагог і особистість»

Моя робота – улюблений спосіб пізнання, творчості, спілкування, самовдосконалення. Мої учні – мої однодумці, що довірили мені частку своєї долі. Усім цим мені потрібно розпорядитися мудро й точно. Як стають педагогами. Для мене це питання почало вирішуватися ще в раннім дитинстві.  Минав час. Ми з моїм захопленням росли разом. До закінчення школи питання «ким бути» і «де вчитися» практично було вирішено. Залишалося тільки виконати закладену програму. Особлива частина людського суспільства – це люди, що свідомо обрали шлях професійної передачі своїх знань, що проявляють відданість своєї спеціальності, творчість і винахідливість, що вкладають у підопічних усе, що поєднується поняттям «душа». Я з задоволенням відношу себе до цієї найбільш соціально необхідної частини людського суспільства – педагогам! Більшість людей улаштована так, що все життя прагнуть пізнавати, учитися, відкривати й розвивати в собі  нові й нові якості, можливості й здатності. Людина, часто не віддаючи собі звіту, прагне стати різнобічно розвинутою особистістю, стати вихованим, гарним, фізично розвиненим, затребуваним суспільством і соціально адаптованим громадянином.

Вищим рівнем у розвитку людських якостей є досконалість. Досконалість – категорія абстрактна. Скільки до нього не прагни наблизитися, воно, як обрій, відсувається усе далі. Але людина обов’язково, хоча б в одному, обраному й улюбленому напрямку, буде прагнути до нього.

Осягаючи різні дисципліни й досягаючи усе більше високих щаблів у своєму розвитку, кожна людина вільно або мимоволі передає свої знання іншим учасникам руху, назва якому – життя. Заражає своїм прикладом. Захоплює своїм неабияким умінням і майстерністю. Я щиро вдячна вчителям, які вчили мене і запалили іскру бажання наслідувати їх. Уже 28 років, я щодня йду до рідної школи не лише, як вчитель,а й як учениця . Адже часто діти бувають мудрішими , ніж ми дорослі.

Я вчитель історії , дуже люблю свою професію. Я вважаю, що саме історія - предмет, який вчить жити, формує активну життєву позицію, визначає моральні підвалини людини в суспільстві, її громадянську позицію і любов до країни, в якій живеш. Переді мною дуже важке завдання, тому що я повинна підготувати своїх учнів до життя в сучасному суспільстві. Я поставилазапитання, якою має бути молода людина? І відповідь на це питання стала метою моєї педагогічної діяльності. Молода людина повинна бути юридично грамотною, компетентною у всіх сферах суспільного життя, інтелектуалом і безмежно гордитись Батьківщиною. Випускник школи повинен сміливо крокувати по життю, бути самостійним і впевненим у собі. Я знаю, що вивчення історії робить моїх учнів саме такими людьми. Тому люблю свою професію, і вдячна долі за те, що вона дала мені можливість бути корисною людям. 

 

     Даю згоду на внесення інформації до бази даних та публікацію матеріалів у періодичних освітянських виданнях

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активні користувачі за останні 15 хвилин: