Ви Гість.

Інформаційна картка учасника

Останнє редагування: 2015-12-07

Автор: Чернилівська Наталія Миколаївна

 

Інформаційна картка учасника конкурсу «Учитель року-2016»

1.

Прізвище, ім’я, по батькові

Чернилівська Наталія Миколаївна

2.

Які вищі навчальні заклади закінчила, у якому році, спеціальність за дипломом

Закінчила ВДПІ у 1988році, вчитель фізики та математики

3.

Педагогічний стаж  роботи

27 років

4.

Місце роботи (найменування навчального закладу відповідно до статуту)

Заклад «ЗШ  І-ІІІ ступенів № 9 Вінницької міської ради»

5.

Посада

Вчитель математики

6.

Кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої категорії

7.

Звання

Старший вчитель

8.

Класи,  в яких викладаєте

6, 7, 9, 11

9.

Посилання на власний  інтернет- ресурс

Chernulivska.blogspot.com

10.

 

Педагогічне кредо: « Якщо учитель поєднує в собі  любов  до  справи  і  до учнів, він – досконалий учитель»  Л. Толстой

 

11

 

Інноваційні форми роботи та технології, які   використовую  в своїй професійній  діяльності.

                   Дитина для педагога – початкова точка відліку в різних

                життєвих ситуаціях.

     Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з державною національною програмою «Освіта» є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я.

   Сьогодні, щоб знайти своє місце в житті, учень сучасної школи повинен володіти певними якостями, а саме : адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях, бути здатним генерувати нові ідеї, самостійно, критично  та творчо мислити, бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у різних галузях,   легко запобігати та вміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій, вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

  Допомогти  учневі оволодіти такими якостями може тільки вчитель завдяки своїй майстерності  -  застосування освітніх технологій.

    Використовую  ігрові ситуації на уроці, це - улюблена форма діяльності для будь  якого віку, які допомагають   відкинути  одноманітність, посилюють  інтерес  до предмету, розвивають  творче, продуктивне мислення.

    Намагаюсь навчити учнів самостійно аналізувати інформацію, умінню бачити помилки або логічні порушення, аргументувати свої думки та розвивати креативність через застосування технології  критичного мислення.

  Інтерактивне  навчання,  де навчальний процес відбувається  в  активній взаємодії всіх учнів, де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання показує добрі результати  навченості  учнів. У роботі зі  старшокласниками частіше  практикую  технологію проблемного навчання   в основному на уроках вивчення нового матеріалу , первинного закріплення та комбінованих, яка допомагає  активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроці та підвищити самооцінку, так   як при вирішенні проблеми вислуховуються і приймаються до уваги будь-які думки,сформувати стійку навчальну мотивацію, бо  навчання із захопленням - це яскравий приклад здоров'язбереження.  У ході пошукової діяльності школярів   формую нові знання, уміння, навички та розвиваються здібності дитини, активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та інші особисто значущі якості.    

  Мені подобається організовувати  парну і групову роботу,  як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь і навичок.  Це може відбуватися одразу ж після викладу   нового матеріалу, на початку нового уроку замість опитування, на спеціальному уроці   застосування знань, умінь та навичок, або як частина повторювально-узагальнюючого уроку.

  За умов парної роботи всі діти в класі отримують рідкісну за традиційним навчанням можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням час обдумати,  обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення,  переконувати й вести дискусію.

  Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання, які за інших умов потребують великої затрати часу. 

  Ці технології, окрім навчальної функції, дають можливість сформувати повноцінну особистість, здатну приймати рішення, розв’язувати конфлікти, нести відповідальність за вчинки.

 

 

16.

Автопортрет «Я-педагог і особистість»

У серці залишається те, що йде від серця…

 Двадцять сім років тому переступила поріг школи…

Здається ,тільки вчора, а вже так багато прожито, напрацьовано. Кілька поколінь учнів пішли у світ , багато тих, хто  привів власних дітей до нашої школи.

  Молодому вчителю не все вдається. Єдине правило: працюй. Так і долала перешкоди,які ставали на шляху недосвідченого педагога.

  Глибоко поринула в улюблену науку, доносячи  до дитячих сердець  не тільки знання математики , хоча це – найважливіше, а й доброту і розум життя.

   На своїх уроках намагаюся викликати в дітей почуття радості відкриття нового на шляху пізнання, активізую пізнавальну діяльність учня шляхом створення ситуації, коли кожний учень працює на посильному для нього рівні. В своїй роботі стараюся спиратись на відносини довіри і порозуміння, щоб вселити віру у власні сили кожному учню, спрямувати на досягнення успіхів у навчанні, на розвиток естетичних смаків, творчої уяви, фантазії, що має безпосереднє значення для підвищення якості і продуктивності їх праці в майбутньому.

  На уроках приділяю увагу розв'язанню нестандартних задач практичного змісту, що дає можливість помітно підсилити розвивальні можливості пам'яті та   застосовую елементи цікавої математики: учні складають математичні казки , розв'язують задачі - жарти, готують історичні екскурси. Проводячи  нестандартні уроки, стимулюю учнів до вивчення предмета, розвиваючи  їх самостійність та самодисципліну, вміння мислити творчо. А такий учень буде вміти постійно навчатися,     творчо та винахідливо розв’язати складні проблеми, не боятися   невдачі, а сміливо шукати вихід із будь-якої ситуації .

  В своїй педагогічній діяльності намагаюсь давати учням не тільки певну суму знань, а й навчити вчитись, переконати їх у тому , що математика пов’язана з усіма сферами нашого життя.

 На уроках  створюю    атмосферу взаємодовіри та взаємоповаги, використовуючи стилі спілкування на основі партнерства та захоплення спільною творчою діяльністю. Педагог не навчає, виховує чи розвиває, а співпрацює з учнями, навчаючись і самовдосконалюючись разом з ними.

Тільки таким чином можливо досягти мети — формування особистості, готової до життя у світі, що постійно змінюється, здатної до навчання та самовдосконалення, до прийняття ефективних рішень.

  Основне моє завдання  як учителя - навчити дітей жити, бути людьми на Землі, запалити в них вогонь цікавості та пізнання.

  Я просто хочу щоб наше майбутнє суспільство стало хоч трохи добрішим, щирішим і  розумнішим  і я докладаю до цього всі свої сили.

  Любов до професії  має йти від щирого серця, людина повинна належати їй без залишку. А ще для того щоб бути гарним вчителем треба любити і розуміти дітей.

 

Активні користувачі за останні 15 хвилин: