Ви Гість.

6. Веб-технології на допомогу вчителю англійської мови.

Останнє редагування: 2016-01-15

Автор: Болтак Ірина Степанiвна

Інтернет надає учням  унікальні можливості щодо ознайомлення з культурним різномаїттям спільнот країн вивчаємих мов де іноземна мова використовується як основний засіб освіти та самоосвіти.

Сервіси  web 2.0 є платформою, що об’єднує різних людей у спільноти за вподобаннями. Завдячуючи таким  дидактичним характеристикам як  інтерактивність, креативність, доступність та соціальність web 2.0 призвели до появи нових форм організації навчання – створенню навчальних мережевих спільнот, які стають невід’ємною складовою інформаційно-навчального середовища.

Web 2.0 - це комплексний підхід до організації, реалізації та ресурсної web – підтримки. За визначенням Тіма Райлі, web 2.0 – це методика проектування систем, які за умов врахування мережевої взаємодії, стають тим кращими, чим більше людей ними користується.

Особливістю сервісу Web 2.0 є принцип залучення користувачів до наповнення та багаторазовій вивірці контенту. Сервіс Web 2.0 це соціальна мережа, на базі програмного забезпечення, яке підтримує групову взаємодію. Таким чином, якщо навчальне завдання пов’язане з співпрацею, то в залежності від мети можна вибрати один з Web 2.0 сервісів для її реалізації.

Learning Apps є одною з форм  Web 2.0 для підтримки навчання та процесу викладання за допомогою інтерактивних модулів. Існуючі модулі можуть бути  включені в зміст навчання, а також їх можна змінювати чи створювати в оперативному режимі. Learning Apps містить більше 30 шаблонів для створення інтерактивних вправ. Тематика шаблонів різнобарвна: від кросвордів до створення карт.

 

 

 

Рис. 6.1 Скріншот сервісу padlet.

 

 

Віртуальна інтерактивна стіна padlet дозволяє зібрати та систематизувати інформацію за потрібною темою, причому одразу видно участь кожного учасника. На стені можна розміщувати все: текстове повідомлення, фотографії, аудіо файли, приєднати до повідомлення інший текстовий документ. Можна міняти тло стіни, значки поряд  з назвою, можливо мінімально редагувати повідомлення. Стіна складається з віконець, кожне з яких активне і містить завантажений матеріал. Padlet поможе зробити  дошку оголошень, обговорення, міркувань, головоломки, збір відгуків. Розглянемо, наприклад, створення новорічної стіни. На стіну заливаються новорічні обої, різдвяні колядки. Учням дається посилання на ресурс і формулюється завдання привітати один одного з Новим роком и розмістити  музику по темі, яка подобається. Як результат виходить ціла колекція щирих привітань і різних, абсолютно прекрасних  мелодій  до свята.

 

 

Рис. 6.2.  Скріншот сервісу Storybird

 

 

Storybird - інструмент для створення коротких оповідань на візуальній основі для подальшої презентації та обміну з партнером. Сервіс також надає можливість писати спільні оповідання двом (і більше) людям. Цей сайт дає дитині  можливість перевтілитися в справжнього  письменника. Можливо вибрати ілюстрації, написати до них текст і навіть «опублікувати» свою книгу. А потом ви зможете поділитися своєю книгою з друзями, однокласниками, батьками і навіть зацікавленими бабусями и дідусями. Створення історії та її читання стає одним з видів спілкування. Ви  дивитесь, що зробив  сусід по парті,  читаєте книги один одному.  Таким чином  ваша мета – зробити читання цікавим, а спілкування необхідним, отже, безумовно, дітям таке інтерактивне читання стає дуже цікавим і вони з задоволенням пишуть коментарі  один одному.

 

 Realtime Board - це віртуальна дошка на якій є простір для творчості. На дошку  прикріплюють картинки и PDF-файли, клеють стікери, малюють маркерами, оставляють текстові помітки та коментарі до різних елементів, завантажують та редагують файли з Google Drive. Безумовно, Realtime Board не замінить дошку в аудиторії, але може стати її чудовим  доповненням. В сервісі  за допомогою простих  та зрозумілих інструментів можна наглядно представити інформацію – в схемах, картинках, малюнках, а також скористатись перевагами  спільної роботи. Це чудовий сервіс для проектних завдань. Он дозволить зробити командну роботу інтегровану на одній площині, коли замість тексту чи презентації «з клаптиків» вийде цілий проект. В форматі RealtimeBoard дуже зручно відстежувати як просувається проект в цілому, наскільки вся команда включена  в нього, а також вклад кожного учасника.              

  Рис. 6.3.  Скріншот RealtimeBoard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ToonDoo – сервіс що дозволяє побудувати навчання діалогічному мовленню, реалізуючи ситуації спілкування згідно до комунікативних завдань  и різними типами міжособистісного спілкування. Можливості

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. 4.  Скріншот сервісу ToonDoo.

використання: модель для складання власного діалогу чи діалогу з пропущеними фрагментами для реконструкції. При цьому учитель може запропонувати учням різні типи завдань: драматизувати запропонований діалог по ролям; відтворити пропущені репліки; скласти діалог за зразком; скласти власний діалог за ситуацією, представленою серією картинок.  Використання даного сервісу сприяє формуванню мовної компетенції, розвитку вміння планувати свою мовну поведінку і підвищити  мотивацію щодо вивчення іноземної мови.

 

Рис. 6.5. Скріншот сервісу Second Life.

 

 Second Life: онлайн-игра, яка уявляє собою тривимірний віртуальний світ з мільйонами користувачів; Second Life –  не стільки гра в звичайному розумінні, як віртуальний простір з певними якостями; Second Life та інші віртуальні світи дозволяють учням вивчати іноземну мову, спілкуючись в одному просторі з іншими учнями та носіями мови. Ігрові програми сприяють формуванню мотивації навчання, стимулюють ініціативу й творче мислення, розвивають уміння спільно діяти, підкоряти своїм інтересам. Гра дозволяє вийти за рамки певного навчального предмета, спонукуючи учнів до здобутку знань у суміжних областях і практичній діяльності.

Інтерактивний плакат Thing Link – це електронний засіб  передання інформації, здатний активно та різноманітно реагувати на керуючі дії користувача. В інтерактивному плакаті використовуються різні інтерактивні елементи: текст, посилання, кнопки переходу, відео, презентації, звук, які забезпечують можливість взаємодії користувача та змісту плакату.

 

 

 Рис. 6.6. Скріншот сервісу Thing Link.

 

Завдяки веб-технологіям ми маємо доступ до необмеженої кількості автентичної інформації на іноземній мові. Перевагою Веб 2.0 є те, що учні                                                                                                      мають можливість працювати з навчальним матеріалом в зручний час та в любому місці, де є доступ до інтернету.

Використання веб-технологій сприяє формуванню  навичок самостійної роботи, на базі якої будується процес їх подальшої самоосвіти. Веб 2.0 сприяє розробці запропонованих навчальних інтернет - матеріалів та  наповненню новим змістом навчання. Технології Веб 2.0 відрізняються від комп’ютерних технологій тим, що учні використовують інтернет не тільки як джерело інформації, водночас вони стають активними учасниками створення мультимедійного контенту. Вони зможуть вносити свої зміни, виправлення, ставити  питання і отримувати відповіді від професіоналів.

Простота та ефективність технології Веб 2.0 є головними критеріями їх використання в методиці викладання іноземних мов. Учителю і учню не має потреби володіти уміннями та навичками програмування. В них є можливість використовувати шаблони, які передбачені на ресурсах Веб 2.0 для створення своїх блогів, підкастів, презентацій і розміщувати їх в мережі on-line. Використання технологіи Веб 2.0 підсилює інтерес до процесу навчання. Мотивація учнів при роботі з цією технологією зумовлена не тільки технологічними можливостями, але й  тим, що учні пишуть про те, що важливо для них. Учні самостійно керують процесом свого навчання, займаючись активним пошуком інформації.

Використання технології Веб 2.0 створює нові можливості для роботи в класі та  за його межами. При традиційній організації навчання з-за обмеження часу на уроках не у всіх учнів є шанс висловитись і бути почутим. Введення технології Веб 2.0 дозволяє кожному учню приймати активну участь на уроці, що надає нові перспективи для навчання. Технологии Веб 2.0 можуть допомогти учителям англійської мови вирішити одну з найважливіших проблем в навчанні іноземним мовам – формуванню іншомовної компетенції, мовленнєвих навичок, надаючи учням можливість самим отримувати, знаходити, закріплювати  і  аналізувати  матеріал, використовуючи мережу on-line.

Застосування нових інформаційних технологій в школі дозволить підвищити якість і рівень знань, дає можливість застосувати диференційний підхід до навчання   враховуючи  їх індивідуальні особливості.

Активні користувачі за останні 15 хвилин: