Ви Гість.

Література

Останнє редагування: 2016-01-15

Автор: Болтак Ірина Степанiвна

 

1. Bates T. National strategies for e-learning in post-secondary education and training / Bates Tony – UNESCO, 2001. – 132 p.

2. Defining eLearning / Performance, Learning, Leadership, & Knowledge Site. [Electronic resource] . – Mode of access : http://www.nwlink.com/~donclark/ hrd/elearning/define.html.

3. Education World: Educators Battle Over Calculator Use [Electronic resource] // Education World. – Mode of access : http://www.educationworld.com/ a_curr/curr072.shtml

4. e-Learning / Е-Софт Девелопмент [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу : http://www.web-learn.ru/

5. Rosenberg M. Beyond E-Learning: New Approaches to Managing and Delivering Organizational Knowledge / Marc J. Rosenberg, Ph. D. // ASTD International Conference – June 3 – Atlanta, 2007.

6. Sharable Content Object Reference Model (SCORM) Version 1.2 / Advanced Distributed Learning, 2001. – 55 p.

7. Trenholm S. Long-Term Experiences in Mathematics E-Learning in Europe and the USA / Sven Trenholm, Angel A. Juan, Jorge Simosa, Amilcar Oliveira, Teresa Oliveira // Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and Methodologies – USA: Information Science Reference, 2012. – P.238-257.

8. Семеріков С. О. Теоретико-методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика) / Семеріков Сергій Олексійович ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2009. – 536 с.

9. Стандарт SCORM и его применение [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cccp.ifmo.ru/scorm/index.html.

10. Шляхтина С. Перспективы развития дистанционного обучения в мире и в России / Светлана Шляхтина [Электронный ресурс] // КомпьютерПресс. – 2006. – № 1. – Режим доступа к журналу : http://www.compress.ru/article.aspx? id=14659&iid=695.

11. Основи нових інформаційних технологій навчання : посіб. для вчителів / авт. кол. ; за ред. Ю. І. Машбіца. - К. : ТЗМН, 1997.

12. Toffler A. The third wave / А. Toffler. - London : Pan Books Ltd, 1981.

13. Нейсбит Дж. Высокая технология, глубокая гуманность. Технологии и наши поиски смысла / Дж. Нейсбит. - М. : АСТ, Транзиткнига, 2005. - 384 с. 6.

14. Исследование результатов e-learning проектов в высшей школе Украины / Л. В. Ноздрина. [Електроні дані].-Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository.

15. Кужель О. М. Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов / О. М. Кужель, Т. І. Коваль // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України : Науково-методичний збірник : Педагогіка / ред. І. І. Мархель. – Одеса : Друк, 2001. – Вип. 8. –242 с.

16. Сердюков П.І. Технологія розробки комп’ютерних програм з іноземних мов / П.І. Сердюков – К.:Ленвіт, 1996. – 111 с.

17. Сучасні інформаційні засоби навчанням Навчальний посібник / ПК. Р.С. Гуревич, Л.Л. Коношевський, О.В. Шестопалюк. – Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2004. – 535 с.

18. Wu W.-S. Using blogs in an EFL writing class / W.-S. Wu. — [Електронний ресурс].- Режим доступу http://web.chu.edu.tw/~wswu/publications/papers/book_chapters/01.pdf

19 Arani J. A. Teaching Writing and Reading English in ESP through a Web-Based Communicative Medium : Weblog / J. A. Arani // ESP-World. — Vol. 4. Issue 3(11). — [Електронний ресурс].— Режим доступу : http://www.espworld.info/Articles_11/ Teaching Reading and Writing in ESP throughaWeb-Based Communicative Medium.htm)

20. Campbell A. P. Weblogs for Use with ESL Classes / A. P. Campbell // The Internet TESL Journal. — Vol. IX. No. 2. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://iteslj.org

21. Hall J. M. Weblogs in English Teacher Training / J. M. Hall. [Електронний ресурс].—Режим доступу http://www.englisheducation.iwateu.ac.jp/Hall/Blogs/BlogFrontPage.htm

22. Kavaliauskienė G. Application of Blogging for Learner Development /

G. Kavaliauskienė, L. Anusienė, V. Mažeikienė // Journal of Language and Learning.— Vol. 4. — No. 2. — 2006. — P. 133-143. — [Електронний ресурс]. —Режим доступу : http://www.jllonline.co.uk/journal/ jllearn/4_2/LEARN1.pdf

23. Алла Синявська, Педагогіка і професійна освіта № 2, 2013 Використання Шнтернет-ресурсу – блогів  при навчанні письма англійською мовою. С. 108-113

24. Руденко-Моргун О.І. "Комп’ютерні технології як нова форма навчання". // "Іноземні мови в школі" №2, 2001р. – С.12.

25. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. Уклад. М.Ф.Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Лемківський, Ю.В.Сухарніков; відп. ред. М.Ф.Степко. – К., 2004. – С.6-7.

26. Кремень В. Освіта і наука України. Шляхи модернізації. – К.: Грамота, 2003

 27. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного

суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 року №537-V.

 28. Наказ МОНмолодьспорту «Про затвердження Положення про

електронні освітні ресурси» від 01.10.2012 №1060.

29. Електронна освіта та її розвиток в Україні. Пушкарьова Т.О., Мельник О.М. Комп’ютер у школі і сім’ї №3, електронний ресурс, 2013 с.16-17

30. Носенко Э. Л. "Використання ІТ в освіті", 2001 р. – С.16-18.

31. Гуржій А.М., Биков В.Ю., Гапон В.В., Плескач М.Я. Аналіз стану комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів за 1997-2001 роки //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. – № 4. – С.3.

32. Вип. 8: Педагогіка / Редкол.І.І. Мархель (гол. ред.) та ін. - Одеса : Друк, 2001. - 242 с. 2. Основні положення доповіді міністра освіти і науки України Василя Кременя // Освіта. 3-4 березня 2004. - №11. - С. 2.

https://youtu.be/k1ZmNiIASF8

https://youtu.be/JWb7qnhtYLo

https://youtu.be/OTQhzzPYXkU

https://youtu.be/QbjYCh8sFeI

Активні користувачі за останні 15 хвилин: