Ви Гість.

Інформаційна картка учасника

Останнє редагування: 2016-02-23

Автор: Скупа Ірина Іванівна

     1. Прізвище, ім’я, по батькові:

Скупа Ірина Іванівна

      2. Які вищі навчальні заклади закінчили, у якому році:

     Вінницький державний педагогічний ім. Михайла  
     Коцюбинського, інститут іноземних мов, 2013 рік.

      3. Спеціальність за дипломом:

      вчитель німецької, англійської мов та зарубіжної
      літератури.

     4. Педагогічний стаж роботи:

     2 роки


5. Місце роботи:

заклад «Загальноосвітня школа I-III ступенів №5 Вінницької міської ради».

6. Посада:

вчитель німецької мови.

7. Класи, в яких викладаєте:

6-Б, 8-А, Б, В.

8. Педагогічне кредо:

"Немає меж зростанню педагога, якщо він творить з вогником в душі".

9. Форми,  методи, прийоми навчання та інноваційні технології, що використовуєте:

Сучасне життя безупинно змінюється і з кожним роком у дітей з’являються нові інтереси та нові ідеали, але, щоб здобути довіру та повагу у школярів, я намагаюсь використовувати ті форми та методи роботи, які зацікавлюють дітей та викликають бажання вчитись. Саме використання інтерактивних методів навчання  передбачає  постійну активну взаємодію вчителя та усіх учнів. Тому я використовую на уроках такі інтерактивні методи, як: асоціативний кущ, рухомі шеренги, мозковий штурм, діаграма Вена, мікрофон, метод шести капелюшків. Також використовую пояснювально-ілюстративний та проблемний методи, завдяки яким  учні краще запам’ятовують інформацію та розвивають активність, самостійність. Постійно застосовую мультимедійні технології. Активними формами мого уроку є урок-конференція, урок рольової гри та урок вікторина. Проведення таких нестандартних уроків сприяє підвищенню інтересу, розвитку творчої діяльності учнів. Основними прийомами мого уроку є: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, прийоми запам’ятовування, робота з додатковим матеріалом, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

10. Посилання на власний Інтернет-ресурс:

Блог вчителя німецької мови http://irynaskupa.blogspot.com/ 

Активні користувачі за останні 15 хвилин: