Ви Гість.

Збірник тестів для поточного контролю знань із зарубіжної літератури для 11 класу (за новою програмою)"

Останнє редагування: 2020-02-04

Автор: Бужак Лілія Василівна

ДЕПЕРТАМЕНТ ОСВІТИ

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КУ «МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ № 36 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

 

ЗБІРНИК ТЕСТІВ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ   ДЛЯ 11 КЛАСУ

(ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ)

номінація «Навчально – методичний  посібник»

 

Алмазова   Олена    Леонідівна

учитель української  мови та літератури,

зарубіжної літератури

«спеціаліст вищої категорії»

тел.(067) 117-27-51

Бужак Лілія Василівна

учитель українськоїмови та літератури,

зарубіжної літератури

«спеціаліст вищої категорії»

тел.(096) 214-54-49

 

м. Вінниця

2020

Автори: Алмазова Олена Леонідівна учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури комунального закладу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 36 Вінницької міської ради», Бужак Лілія Василівнаучитель української мови та літератури, зарубіжної літератури комунального закладу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 36 Вінницької міської ради»

Алмазова О.Л., Бужак Л.В.Збірник тестів для поточного контролю знань із зарубіжної літератури для 11 класу (за новою програмою). Методичний посібник / О.Л.Алмазова, Л.В.Бужак.- Вінниця:ММК, 2020. 115с.

 

 

 

 

Рецензенти:

Петрина С.В., методист відділу української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури Вінницької Академії неперервної освіти

Нечипорук Е.В., директор, учитель англійської мовикомунального закладу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 36 Вінницької міської ради»

 

 

 

Рекомендовано педагогічною радою

комунального закладу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 36 Вінницької міської ради»

(протокол № 4 від 03.01.2020р.)

 

 

Уданійроботіпредставленітестовізавдання, якіпризначені для поточногоконтролю знань  з курсу зарубіжноїлітератури.

Тестовізавданняскладеновідповідно до програмиіззарубіжноїлітературиМіністерстваосвіти і науки України

Збірникрекомендованийвикладачамзарубіжноїлітератури, студентам – філологам, учням загальноосвітніх закладів.

 

ЗМІСТ

І.Вступ

ІІ. Тестовізавдання для тематичногоопитуванняіззарубіжноїлітератури

 1. Німецькепросвітництво та йоговплив на розвитокЄвропи.Й.В.Гете.
 2. Історія створення трагедії «Фауст»
 3. Трагедія «Фауст»
 4. Модерністська проза початку ХХ століття. Франц Кафка
 5. Про твір «Перевтілення». Оповідання «Перевтілення»
 6. Михайло Булгаков
 7. Про роман «Майстер і Маргарита»
 8. Роман «Майстер і Маргарита»
 9. Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці                ХХ століття
 10. Гійом Аполлінер
 11. Поезії «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»
 12. Райнер Марія Рільке
 13. Поезії «1901», «Орфей, Евредіка, Гермес», «Ось дерево звелось»
 14. Пошуки нових принципів і форм поетичної виразності
 15.  Анна Ахматова
 16.  Поезія «Київ», «В київськім храмі»
 17. Поема «Реквієм»
 18. Володимир Маяковський
 19. Поезії «Послухайте», «А ви могли б?», «Борг Україні»
 20. Розвиток антиутопії у ХХ столітті. Джордж Оруелл
 21. Повість-притча «Колгосп тварин»
 22. Епічний театр Бертольда Брехта: теоретичні засади й художня практика
 23. Драма «Матінка Кураж та її діти»
 24. Генріх Белль. Про оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»
 25. Оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»
 26.  Пауль Целан. Вірш «Фуга смерті»
 27. Провідні тенденції прози другої половини ХХ століття. Е.Гемінгвей
 28. Повість «Старий і море»
 29. ГабрієльГарсія Маркес. Про оповідання «Стариган із крилами»
 30. Оповідання «Стариган із крилами»
 31. Модерністські та неоавангардистські тенденції у драматургії другої половини ХХ ст. Література постмодернізму
 32. Милорад Павич. Про оповідання «Скляний равлик»
 33. Оповідання «Скляний равлик»
 34. ТаїрХалілов. Про повість «До останнього подиху»
 35. Повість «До останнього подиху»

ІІІ. Відповіді

ІV. Практична значимістьроботи

V. Використана література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Провідні педагоги ретельно досліджували ефективність тестування і дійшли висновку, що використання тестових завдань під час опитування дає можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас з багатьох тем і розділів програми; об’єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу.

Актуальність методики використання тестових завдань із зарубіжної  літератури полягає  в тому, що вона дає вчителеві змогу на уроках охопити процесом опитування максимальну кількість учнів, а школярі, які самостійно опрацьовують той чи інший матеріал, мають можливість за допомогою тестових завдань перевірити набуті самотужки знання і вміння.

Метою створення даної збірки є перевірка знань учнів 11 класу (за новою програмою)з предмету «зарубіжна література», вміння синтезувати та аналізувати навчальний матеріал, рівень орієнтації в текстах літературних творів.

Методика використаннятестовихзавдань, звичайно, не є універсальною формою опитування на заняттяхіз зарубіжноїлітератури. Вона лишепередбачаєперевіркуелементарнихзнань, здатністьучніввідтворюватинавчальнийматеріал, вміння і навичкиідейно-тематичногоаналізу тексту, художніхособливостейтвору, розпізнаваннялітературнихявищтощо. Водночас, у зв’язку з достатньообмеженимобсягом годин, якізазвичайвиділяють на вивчення предмету «зарубіжналітература», методика використаннятестовихзавданьпід час опитування є дужеефективнимпедагогічнимінструментомвикладача.

 

 

 

 

 

Німецькепросвітництво та йоговплив на розвитокЄвропи.Й.В.Гете.

1. Просвітництво – це…

а) широкий ідейно-політичний рух, а також історична доба наприкінці 17 – на початку 19 століть;

б) перемога ідеалів Свободи, Рівності й Братерства;

в) концепція, яка розглядає наближеність до міфу;

г) втрата віри в можливість раціонального пізнання дійсності.

2. Коли термін «просвітництво» увійшов до широкого обігу?

а) після настання Царства Розуму;

б) перемоги ідеалів Свободи, Рівності й Братерства;

в) після виходу статті «Що таке Просвітництво?»;

г) після Столітньої війни.

3.Чому передувала філософсько-естетична думка у німецькому Просвітництві?

а) художній практиці;

б) філософській практиці;

в) естетичній практиці;

г) мистецькій практиці.

4. У який період розвивалася філософська думка у німецькому Просвітництві?

а) перша третина 18 століття;

б) остання третина 18 століття;

в) перша третина 19 століття;

г) остання третина 17 століття.

5. Найвидатнішими німецькими письменниками-просвітниками були:

а) Фрідріх Шиллер і Йоган-Вольфганг Гете;

б) Джон Локк і Данієль Дефо;

в) Генрі Філдінг і Жан-Жак Руссо»;

г) Дені Дідро та Джонатан Свіфт.

6. У якій період виникло Просвітництво Німеччини?

а) наприкінці 17 ст;

б) на початку 18 століття;

в) на початку 19 століття;

г) наприкінці 17 – на початку 19 століть.

7. Й.-В.Гете народився:

а) у Франкфурті-на-Майні;

б) у Празі;

в) вАракатаці;

г) у Чернівцях.

8. Які мови знав Гете?

а) грецьку, українську, англійську;

б) латину, німецьку, французьку;

в) італійську, англійську, німецьку;

г) латину, грецьку, французьку, італійську.

9. У якому університеті навчався Гете у 16 років?

а) у Страсбурзькому;

б) у Лепцизькому;

в) у Віденському;

г) у Чернівецькому.

10. Який поетичний доробок Гете?

а) 2000 творів;

б) 1500 творів;

в) 1600 творів;

г) 1800 творів.

11. Який найвідоміший твір штюрмерського періоду?

а) «Страждання юного Вертера»;

б) «Герман і Доротея»;

в) «Фауст»;

г) «Гец фон Берліхінген».

12. Куди переїхав Гете на запрошення герцога?

а) до Берліна;

б) до Чернівців;

в) до Веймара;

г) до Парижа.

Історія створення трагедії «Фауст»

1. Упродовж якого періоду була написана трагедія «Фауст»?

а) з 1770 по1830 роки;

б) з 1773 по 1831 роки;

в) з 1669 по 1773 роки;

г) з 1770 по 1773 роки.

2. Перший нарис «Фауста»  Гете створив:

а) у 1770-1773 роки;

б) у 1773-1775 роки;

в) у 1772-1775 роки;

г) у 1774-1775 роки.

3. Якими мовами перекладено безсмертний шедевр Гете?

а) жодною;

б) китайською та японською;

в) мовою гінді;

г) усіма європейськими мовами.

4. Із скількох загальновідомих сюжетів було створено трагедію «Фауст»?

а) з 5;

б) з 3;

в) з 2;

г) з 6.

5. Що покладено в основу першого сюжету?

а) німецький середньовічний фольклор;

б) український фольклор;

в) французький фольклор;

г) російський фольклор.

6. З яким твором Т.Г.Шевченка перегукується  другий сюжет?

а) з поемою «Наймичка»;

б) з поемою «Гайдамаки»;

в) з поемою «Катерина»;

г) з поемою «Сон».

7. Яка композиційна будова твору?

а) із вступу, трьох частин;

б) із вступу, присвяти, двох частин;

в) із трьох вступних текстів, двох частин;

г) із присвяти, двох частин, прологу у театрі, прологу на небі

8. Жанр твору «Фауст»:

а) комедія;

б) трагікомедія;

в) трагедія;

г) власне драма.

9. Яке «вічне питання» порушено у творі «Фауст»?

а) батьки і діти;

б) добро і зло;

в) природа і суспільство;

г) людина та сенс її буття.

10.Що символізує врятована душа Фауста?

а) добробут;

б) багатство;

в) спасіння людства;

г) кохання.

11. Як закінчується твір «Фауст»?

а) одруженням головного героя;

б) розлученням головного героя;

в) смертю Мефістофеля;

г) смертю Фауста.

12. Які образи протиставляються у творі?

а) Мефістофель - Гретхен;

б) Фауст - Гретхен;

в) Валентин - Гретхен»;

г) Мефістофель - Фауст.

Трагедія «Фауст»

Варіант 1

1. З ким зайшов до кабінету Фауст?

а) Вагнером;

б) пуделем;

в) котом;

г) папугою.

2. Що намагається перекладати Фауст?

а) Біблію;

б) Коран;

в) Веди;

г) Часослов.

3. На кого перетворився пудель?

а) Вагнера;

б) Фауста;

в) кота;

г) Мефістофеля.

4. Що завадило Фаусту вкоротити собі віку?

а) Різдвяні дзвони;

б) спів пташок;

в) Великодні дзвони;

г) Йорданські дзвони.

5. Що захищало двері кабінету Фауста?

а) часник;

б) пентаграма;

в) цибуля;

г) хрест.

6. За допомогою кого Мефістофель мав вибратися із кабінету Фауста?

а) пацюка;

б) мишки;

в) кота;

г) папуги.

7. На чию кухню водив Мефістофель Фауста?

а) богині кохання;

б) Маргарити;

в) відьмину;

г) власну.

8. Чий образ побачив у дзеркалі Фауст?

а) Маргарити;

б) Діви Марії;

в) Венери;

г) Єлени Троянської.

9. Який обряд погоджується пройти Фауст?

а) омолодження;

б) сватання;

в) хрещення;

г) поховання.

10. На скільки років став молодший Фауст завдяки відьомським чарам?

а) 20;

б) 30;

в) 40;

г) 50.

11. До кого залицяється помолоділий Фауст?

а) Венери;

б) Марії;

в) Маргарити;

г) Єлени.

12.Коли вперше Фауст побачив Маргариту?

а) у парку;

б) у церкві;

в) на площі;

г) дівчина йшла зі сповіді.

Варіант 2

1. Що залишає біс у шафі Маргарити?

а) скриньку з прикрасами;

б) порожню скриньку;

в) скриньку з грошима;

г) скриньку з насінням.

2. Що примушує зробити з найденими прикрасами Маргариту її мама?

а) віддати бідним;

б) віддати священнику;

в) продати;

г) подарувати .

3.Як звали сусідку Маргарити?

а) Єлена;

б) Венера;

в) Марта;

г) Марія.

4. Яку звістку приніс Мефістофель Марті?

а) про виграш;

б) про смерть її батька;

в) про придбання нового будинку;

г) про смерть її чоловіка.

5. Як звали брата Маргарити?

а) Владислав;

б) Валентин;

в) В’ячеслав;

г) Володимир.

6. З якою метою Фауст дає Маргариті зілля?

а) додати кілька крапель до пиття матері;

б) додати кілька крапель до пиття братові;

в) додати кілька крапель до пиття Марті;

г) додати кілька крапель до пиття Мефістофелю.

7. Хто звільнив з в’язниці Маргариту?

а) Владислав;

б) Валентин;

в) Фауст;

г) Мефістофель.

8. Кому Гелена народила дитину?

а) Парісу;

б) Мефістофелю;

в) Валентину;

г) Фаусту.

9. Що намірився побудувати Фауст?

а) будинок;

б) греблю;

в) обсерваторію;

г) лабораторію.

10. Хто створив людину Гомункула?

а) Вагнер;

б) Валентин;

в) Фауст;

г) Мефістофель.

11. Що означає фраза «Врятована!»?

а) матір жива;

б) дитина жива;

в) на символічну роль Маргарити в трагедії;

г) Мефістофель залишив у спокої Маргариту.

12. Хто забрав душу Фауста?

а) диявол;

б) Маргарита;

в) Вагнер;

г) ангели.

Варіант 3

1. Яка тема трагедії «Фауст»?

а) драма про історію людства;

б) драма про історію країни;

в) драма про нещасливе кохання;

г) драма про ставлення людини до природи.

2.Упродовж скількох років Гете писав твір?

а) 40;

б) 60;

в) 10;

г) 15.

3.Яка фраза є основною в угоді між Фаустом і Мефістофелем? 

а) «Вони мені обридли всі!»;

б) «У філософію я вник, до краю всіх наук дійшов»;

в) «Спинися мить! Прекрасна ти!»;

г) «Цей знак на мене має інший вплив».

4. З якою метою Фауст продає душу дияволу?

а) врятувати Маргариту;

б) допомогти людям;

в) побудувати обсерваторію;

г) пізнати сенс буття.

5. З ким зустрівся Фауст у погребку з розділу «Авербахів склеп у Лейпцігу»?

а) Маргаритою;

б) студентами;

в) Вагнером;

г) Мартою.

6. У чому Фауст знайшов сенс буття?

а) пошуках, боротьбі, праці;

б) коханні, дружині, дітях;

в) гармонії з природою;

г) праці за покликанням.

7. Яке завдання було у Мефістофеля?

а) отруїти Фауста;

б) одружити Фауста;

в) зіштовхнути Фауста з бездоганної моральної позиції;

г) спокусити Маргариту.

8. За що було засуджено Маргариту до смерті?

а) за вбивство коханого;

б) за вбивство брата;

в) за вбивство Мефістофеля;

г) за вбивство власної дитини.

9. Якого пушкінського героя нагадує Фауст?

а) Самсон Вирін;

б) Євгенія Онєгіна;

в) Володимир Лєнський;

г) Гаврило Бурмін.

10.Що означає ім’я Мефістофель?

а) руйнівник, обманщик;

б) філософ, правдолюбець;

в) бунтар, провідник;

г) руйнівник, філософ.

11.Яке видіння бачить перед смертю Маргарита?

а) буревій;

б) всесвітній потоп;

в) усе своє страдницьке життя;

г) образ Фауста.

12.Як Мефістофель ставився до людей?

а) поважав;

б) байдуже;

в) зі співчуттям;

г) зневажливо.

Модерністська проза початку ХХ століття. Франц Кафка

1. Як перекладається з французької термін  декаданс?

а) розквіт;

б) занепад;

в) зубожіння;

г) талант.

2. Що було естетичним наслідком декадансу?

а) реалізм;

б) сентименталізм;

в) модернізм;

г) імпресіонізм.

3. До якого жанру наближений неоміфологізм?

а) міфу;

б) загадки;

в) легенди;

г) думи.

4. Що заперечує модернізм?

а) імпресіонізм і символізм;

б) неоміфологізм і неоромантизм;

в) неокласицизм і натуралізм;

г) реалізм і натуралізм.

5. Де народився Ф.Кафка?

а) у Відні;

б) у Парижі;

в) у Празі;

г) у Польщі.

6. Лауреатом якої престижної літературної премії був Ф.Кафка?

а) імені Т.Фонтане;

б) імені Г.Х.Андерсена;

в) імені Т.Г.Шевченка;

г) імені П.Яцика.

7. Коли твори Кафки здобули популярність?

а) після смерті автора;

б) після Першої світової війни;

в) після Другої світової війни;

г) після революції.

8. Як перекладається з латині термін «експресіонізм»?

а) вираження;

б) слово;

в) забуття;

г) танцювати.

9. Яка провідна тема творчості Ф.Кафки?

а) людина, яка загубилася в горах й не має дороговказної нитки;

б) людина, яка загубилася  по життю й не має дороговказної нитки;

в) людина, яка загубилася в лісі й не має дороговказної нитки;

г) людина, яка загубилася в лабіринті й не має дороговказної нитки.

10. Що стало магістральною темою творчості письменника?

а) зображення трагічного безсилля «маленької людини»;

б) зображення трагічного безсилля «великої людини»;

в) зображення трагічного безсилля «молодої людини»;

г) зображення трагічного безсилля «старої людини».

11.Скільки «справжніх книжок», на думку Кафки, він написав?

а) 1;

б) 3;

в) 5;

г) 7.

12. У якому місті знаходиться скульптура «Кінетична голова Кафки»?

а) у Празі;

б) у Парижі;

в) у Амстердамі;

г) у Берліні.

Про твір «Перевтілення». Оповідання «Перевтілення»

1. До якого літературного жанру належить  оповідання «Перевтілення»?

а) роман-міф;

б) повість-притча;

в) оповідання-міф;

г) казка-притча.

2. Який художній прийом застосовує Кафка у творі «Перевтілення»?

а) триразове обрамлення;

б) «принцип айсберга»;

в) «потік свідомості»;

г) ретардації.

3. У чому полягає особлива сила впливу творів Кафки?

а) «поєднанні непоєднаного»;

б) фантастичних домислах;

в) оригінальних фіналах;

г) авторських ремарках.

4. На кого перетворився ГрегорЗамза?

а) пацюка;

б) комаху;

в) жабу;

г) павука.

5. Ким був за професією Замза?

а) конюхом;

б) свинопасом;

в) комівояжером;

г) кучером.

6. Хто зображений на малюнку, який висів над столом?

а) гарний цуцик;

б) зелений папуга;

в) молодий Грегор;

г) дама в капелюшку.

7. Скільки років працював Г. Замза комівояжером?

а) 15;

б) 5;

в) 9;

г) 11.

8.Чому Г.Замза був змушений ходити на неулюблену роботу?

а) бідував;

б) виплачував борг;

в) збирав на навчання;

г) збирав на квартиру.

9. Яка єдина розвага була у Грегора, коли він мав людську подобу?

а) вирізати лобзиком;

б) їздити верхи;

в) колекціонування;

г) читання.

10. Кому належить репліка «Рятуйте, пробі, рятуйте!»

а) батькові;

б) матері;

в) сестрі;

г) повіреному.

11. Що забув повірений у будинку Замзи, коли тікав?

а) форму;

б) папку;

в) пальто;

г) окуляри.

12. Чим батько заганяв Грегора до кімнати після втечі повіреного?

а) капелюхом і газетою;

б) пальтом і ціпком;

в) папкою та ціпком;

г) ціпком та газетою.

Варіант 2

1. На що перетворився лівий бік Грегора-комахи?

а) панцир;

б) шрам;

в) рану;

г) вм’ятину.

2. Скільки днів батьки не наважувались зайти до кімнати сина-комахи?

а) 9;

б) 12;

в) 13;

г) 14.

3.Яка розвага була у Грегора-комахи?

а) їсти;

б) вчитися;

в) лазити;

г) спати.

4. Що вивчала по вечорам сестра Грегора?

а) англійську мову та танці;

б) французьку мову та стенографію;

в) німецьку мову та танці;

г) німецьку мову та стенографію.

5. Як Грегора-комаху називала стара служниця?

а) «комашкою»;

б) «кузькою»;

в) «володарем»;

г) «хазяїном».

6. Яку звичку мав Грегор-комаха?

а) лягати на спину й чиститися;

б) чесатися й бритися;

в) лягати на спину й роздумувати;

г) тертися об стіни.

7. Хто першим з родини запропонував позбутися Грегора-комаху?

а) мати;

б) батько;

в) сестра;

г) служниця.

8. Як ставився Грегор-комаха до членів сім’ї?

а) з ненавистю;

б) байдуже;

в) жорстоко;

г) зворушено і любовно.

9. Хто першим побачив мертвим Грегора?

а) сестра;

б) батько;

в) мати;

г) служниця.

10. Як зреагувала на смерть Грегора сім’я?

а) сумували;

б) плакали;

в) були здивовані;

г) радісні.

11. Куди поїхала родина на відпочинок?

а) до моря;

б) на  природу за місто;

в) у гори;

г) на екскурсію.

12. Що обговорювали члени родини, коли їхали на відпочинок?

а) як поховати Грегора;

б) як побудувати новий будинок;

в) як купити вигідно землю;

г) свої надії на майбутнє.

Михайло Булгаков

1. Кому належать слова «Немає у світі Міста, кращого за Київ»?

а) М.Булгакову;

б) А.Ахматовій;

в) В.Маяковському;

г) М.Гоголю.

2. У якому місті народився М.Булгаков?

а) Вінниці;

б) Києві;

в) Харкові;

г) Львові.

3. Яка опера була улюблена у Михайла?

а) «Наталка Полтавка»;

б) «Лускунчик»;

в) «Фауст»;

г) «Лебедине озеро».

4. Хто був улюбленим письменником у Булгакова?

а) Т.Г.Шевченко;

б) Марк Твен;

в) Джек Лондон;

г) М.В.Гоголь.

5. Який університет закінчив майбутній письменник?

а) медичний;

б) політехнічний;

в) юридичний

г) педагогічний.

6. Де працював М.Булгаков у роки Першої світової війни?

а) у гімназії;

б) у військовому шпиталі;

в) у редакції газети;

г) у магазині.

7. До якого міста виїхав М.Булгаков, щоб присвятити себе літературній творчості?

а) Харкова;

б) Львова;

в) Москви;

г) Ленінграда.

8. Яке життєве кредо супроводжувало письменника постійно?

а) «Головне - не втрачати почуття гумору»;

б) «Головне - не втрачати почуття незалежності»;

в) «Головне - не втрачати почуття власного Я»;

г) «Головне - не втрачати почуття власної гідності».

9. Які  твори М.Булгакова не були опубліковані за його життя?

а) драматичні;

б) епічні;

в) ліричні;

г) ліро-епічні.

10. Скільки років прожив М.Булгаков?

а) 42;

б) 45;

в) 48;

г) 50.

11. З біографією якого письменника М.Булгаков звіряв свою долю?

а) Т. Шевченка;

б) М. Гоголя;

в) А.Чехова;

г) І.Буніна.

12. Чому Булгаков помер у ранньому віці?

а) розстріляли;

б) від серцевої недостатності ;

в) від цукрового діабету;

г) через спадкову хворобу.

Про роман «Майстер і Маргарита»

1. Кому належать слова «Я – тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого», що взяті епіграфом до роману «Майстер і Маргарита»?

а) Й.Гете;

б) А.Чехову;

в) О.Купріну;

г) М.Гоголю.

2. Скільки було рукописів роману «Майстер і Маргарита»?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

3. Яку назву мала перша редакція роману, яка згоріла?

а) «Роман про диявола»;

б) «Сатана»;

в) «Гастроль»;

г) «Копито інженера».

4. Як «умовно» називають роман?

а) «романом - вигадкою»;

б) «романом - лабіринтом»;

в) «романом - легендою»;

г) «романом - перевтіленням».

5. Коли з’явився остаточний заголовок роману?

а) у середині роботи над твором;

б) на початку роботи над твором;

в) наприкінці роботи над твором;

г) після смерті письменника.

6. Яку характерну композиційну будову має твір?

а) «роман в романі»;

б) «роман в новелах»;

в) роман з обрамленням;

г) «роман у віршах».

7. У яких розділах роману зло було покарано?

а) реалістичних;

б) магічних;

в) всіх;

г) ніде.

8. У чому полягає філософський аспект роману?

а) батьки і діти;

б) кохання й зрада;

в) добро і зло;

г) природа й суспільство.

9. Який конфлікт покладений в основу твору?

а) взаємовідносини між батьками та дітьми;

б) взаємовідносини між закоханими;

в) конфлікт особистості і влади;

г) конфлікт митця зі своїм внутрішнім світом .

10. Центральними образами роману є:

а) Майстер і Маргарита;

б) Воланд і Маргарита;

в) Понтій Пілат і Воланд;

г) Ієшуа та Майстер.

11. У повному обсязі роман побачив світ …:

а) через 33 роки після смерті автора;

б) за місяць до смерті автора;

в) одразу після смерті автора;

г) за життя автора.

12. Який твір став вершиною творчості М.Булгакова?

а) «Мертві душі»;

б) «Собаче серце»;

в) «Дні Турбіних»;

г) «Майстер і Маргарита».

Роман «Майстер і Маргарита»

Варіант 1

1. Який номер квартири згадується у романі?

а) 25;

б) 30;

в) 45;

г) 50.

2. Які квіти несе Маргарита, коли вперше бачить Майстра?

а) троянди;

б) ромашки;

в) мімози;

г) айстри.

3. Як звали дівчину, яка була в оточенні Воланда?

а) Фріда;

б) Гелла;

в) Наталка;

г) Маргарита.

4. Кого із героїв роману звати Фаготом?

а) Коров’єва;

б) Кота Бегемота;

в) Варенуху;

г) Майстра.

5. Яку коштовну річ подарував Воланд Маргариті після балу?

а) перстень;

б) годинник;

в) підкову;

г) ланцюжок.

6. Як звати дівчину, яка розлила олію на трамвайній зупинці?

а) Аннушка;

б) Наталя;

в) Маргарита;

г) Груня.

7. Якого кольору хутро в кота Бегемота?

а) руде;

б) чорне;

в) біле;

г) сіре.

8. Яку організацію очолював Берліоз?

а) Драмліт;

б) театр Вар’єте;

в) комунальне товариство;

г) МАССОЛІТ.

9. Яке прізвище у директора лікарні для душевнохворих, куди потрапляють герої роману?

а) Римський;

б) Стравінський;

в) Бернадський;

г) Прокоф’єв.

10. Прокуратором якої місцевості є Понтій Пілат?

а) Іудеї;

б) Лікії;

в) Аравії;

г) Каппадокії.

11. У кого з героїв виглядає з роту клик?

а) Коров’єва;

б) Азазелло;

в) Воланда;

г) Гелли.

12. Скільки років Маргариті?

а) 25;

б) 35;

в) 40в;

г) 30.

Варіант 2

1. Хто з героїв пише роман про Понтія Пілата?

а) Майстер;

б) Берліоз;

в) Коров’єв;

г) Римський.

2. Де познайомилися Маргарита з Майстром?

а) у квітковому магазині;

б) на вулиці;

в) на сеансі чорної магії;

г) у трамваї.

3. Де Берліоз і Бездомний зустріли Воланда?

а) на Чистих ставках;

б) на Воробйових горах;

в) на Патріарших ставках;

г) на Цвєтном Бульварі.

4. Хто із героїв носить костюм у клітинку?

а) Воланд;

б) Берліоз;

в) Кіт Бегемот;

г) Коров’єв.

5. Як звати домогосподарку Маргарити?

а) Груня;

б) Наталя;

в) Гелла;

г) Анна.

6. Що падає на голови глядачам під час сеансу чорної магії?

а) гроші;

б) цукерки;

в) коштовне каміння;

г) сніг.

7. У кого з героїв одне око чорне, а інше – зелене?

а) Азазелла;

б) Коров’єва;

в) Воланда;

г) Майстра.

8. Якої мови не знає Понтій Пілат?

а) вірменської;

б) грецької;

в) латинської;

г) арабської.

9. Хто з героїв роману називає себе перекладачем Воланда?

а) Коров’єв;

б) Майстер;

в) Кіт Бегемот;

г) Азазелло.

10. Хто стає господаркою балу у сатани?

а) Гелла;

б) Маргарита;

в) Наталя;

г) Фріда.

11. Хто з героїв носить розбите пенсне?

а) Кіт Бегемот;

б) Берліоз;

в) Коров’в;

г) Азазелло.

12. За якою адресою знаходиться квартира Берліоза?

а) вулиця Грибоєдова;

б) на Патріарших ставках;

в) на Цвєтном Бульварі;

г) вулиця Садова.

Варіант 3

1. Скільки років Майстру?

а) 25;

б) 33;

в) 38;

г) 40.

2. Хто виграв велику суму в лотерею?

а) Майстер;

б) Берліоз;

в) Маргарита;

г) Воланд.

3. На чому Маргарита літає по місту?

а) щітці;

б) у ступі;

в) мітлі;

г) кочерзі.

4. Хто знищує рукопис роману про Понтія Пілата?

а) Маргарита;

б) Майстер;

в) Воланд;

г) Азазелло.

5. Якогокольору несла букет Маргарита, коли упершезустрілась з Майстром?

а) червоного;

б) білого;

в) жовтого;

г) блакитного.

6. Хтовмовив Маргариту бути господинею на величномубалі у сатани?

а) Азазелло;

 б) Бегемот;

в) Коров'єв;

г) Гелла.

7. Кому мстить Маргарита, перетворившись у відьму?

а) критикуЛатунському;

б) Хустову;

в) невідомому маленькому хлопчику;   

г) Майстру.

8. ЩоКоров’євповісив на груди Маргариті, коли їїготували до балу? а) намисто з перлів;

б) діамантовенамисто;

в) «зображеннячорного пуделя на важкомуланцюжку»;

г) пентаграму.

9. Хтопромовляє слова: «… кожному буде дано по йоговірі»?

а) Воланд;

б) Майстер;

в) Ієшуа Га-Ноцрі;

г) Маргарита.

10. Про що попросила Маргарита Воландапісля балу?

а) щоб їй повернули Майстра;

б) щобїїзалишили у свиті Воланда;

в) щобФріді перестали подавати ту хустку, якою вона задушила свою дитину;

г) щоб їй залишили намисто з перлів.  

11. Чиїостанніпоходенькиописує автор в заключнихрозділах роману?

а) Азазелло;

б) Бегемота;

в) Бегемота і Коров'єва;

г) Воланда.

12. Чим нагородив ВоландМайстра і Маргариту?

 а) грошима;

б) вінзробив так, що роман Майстрабувнадрукований;

в) вічнимспокоєм;

г) новим будинком.

Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці ХХ століття

1. Як з французької перекладається слово «авангардизм»?

а) майбутнє;

б) передовий загін;

в) минуле;

г) відсталий загін.

2. Яке мистецтво описане у вислові «Мистецтво, яке сьогодні насправді слугує нам і яке нам саме «за розміром»…»?

а) авангардизм;

б) футуризм;

в) дадаїзм;

г) символізм.

3. До якого мистецтва авангардизм був в опозиції?

а) акмеїстичного мистецтва;

б) експресіоністичного мистецтва;

в) футуристичного мистецтва;

г) реалістичного мистецтва.

4. Як з латині перекладається слово «футуристи»?

а) передовий загін;

б) минуле;

в) майбутнє;

г) теперішнє.

5. Яке поняття стало синонімом авангардизму?

а) «праве мистецтво»;

б) «ліве мистецтво»;

в) «верхнє мистецтво»;

г) «нижнє мистецтво».

6. Як з французької перекладається слово «дадаїзм»?

а) надприродній;

б) розумний;

в) звуконаслідування тварин;

г) дитяче белькотіння.

7. У якій країні виник дадаїзм?

а) Швейцарії;

б) Україні;

в) Росії;

г) Білорусії.

8. Коли припинив своє існування дадаїзм?

а) 1930-х рр.;

б) 1920-х рр.;

в) 1940-х рр.;

г) 1950-х рр..

9. Яка течія зазнала розквіту після занепаду дадаїзму?

а) акмеїзм;

б) реалізм;

в) символізм;

г) модернізм.

10. Яка ідея проголошена в естетичній концепції «Мистецтво заради мистецтва»?

а) самоцінність природної краси;

б) проголошують зв’язок з суспільним та політичним життям;

в) самоцінність художнього творчості;

г) стверджують науку і мораль.

11. До якого літературного напряму належать такі явища, як: експресіонізм, кубізм, футуризм, дадаїзм, сюрреалізм?

а) авангардизму;

б) романтизму;

в) класицизму;

г) бароко.

12. Коли відбувся глобальний переворот у мистецтві?

а) 18 -19 століття;

б) 19 – 20 століття;

в) 17 – 18 століття;

г) 20 – 21 століття.

Гійом Аполлінер

1.Де народився Г. Аполлінер?

а) Грузії;

б) Україні;

в) Римі;

г) Білорусії.

2. Яке справжнє прізвище Г.Аполлінера?

а) Костровицький;

б) Кропивницький;

в) Покотинський;

г) Збожинський.

3. Який відомий поет був сусідом сім’ї Костровицьких?

а) М.Гумільов;

б) А.Міцкевич;

в) П.Целан;

г) Р.Рільке.

4. Яке громадянство хотів мати Г. Аполінер?

а) українське;

б) польське;

в) німецьке;

г) французьке.

5. Який твір уперше був підписаний псевдонімом Г.Аполлінер?

а) вірш «Міст Мірабо»;

б) вірш «Зарізана голубка й водограй»;

в) оповідання «Єрисиарх»;

г) вірш «Лорелея».

6. Під впливом якого художника поет почав уводити до своїх віршів елементи авангардизму?

а) ПаблоПікассо;

б) Рубенс;

в) Сальвадор Далі;

г) Леонардо да Вінчі.

7. Як з французького перекладається слово «сюрреалізм»?

а) реалізм;

б) надреалізм;

в) нічого вигаданого;

г) лише правда.

8. Хто з письменників увів до широкого вжитку термін «сюрреалізм»?

а) В.Маяковський;

б) А.Ахматова;

в) Р.М.Рільке;

г) Г.Аполлінер.

9. Від чого відмовився Г.Аполлінер у своїх поезіях?

а) розділових знаків;

б) великих літер;

в) інтервалів між словами;

г) епітетів.

10. Під час якої війни Аполлінер пішов добровольцем на фронт?

а) Тридцятилітньої;

б) Першої світової;

в) Другої світової;

г) Російсько-Турецької.

11. Що кардинально змінило життя Аполлінера?

а) одруження;

б) банкрутство;

в) поранення в голову;

г) переїзд до іншої країни.

12. Коли прийшло визнання до поета?

а) у юнацькі роки;

б) у повоєнні роки;

в) під час війни;

г) після смерті.

Поезії «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»

1. У якому журналі вперше був надрукований вірш «Міст Мірабо»?

а) «Ревю Бланш»;

б) «Паризькі вечори»;

в) «Нувель ревю франсез»;

г) «Меркюр де Франс».

2. До якої збірки Г.Аполлінера увійшла поезія «Міст Мірабо»?

а) «Алкоголі»;

б) «Каліграми. Вірші Миру та Війни»;

в) «Звіролов, або Почет Орфея»;

г) «Бестіарій, чи кортежОрфея».

3. Яке підґрунтя має вірш «Міст Мірабо»?

а) переспів;

б) поєднання з фольклором;

в) автобіографічне;

г) філософське.

4. Який традиційний поетичний жанр обирає поет для прощання з коханням у вірші «Міст Мірабо»?

а) оду;

б) елегію;

в) баладу;

г) пісню.

5. Яка річка згадується в даній поезії?

а) Дніпро;

б) Сена;

в) Нева;

г) Москва-ріка.

6. Який художній засіб створює унікальний пісенно-плинний ритм вірша «Міст Мірабо»?

а) рефрен;

б) анафора;

в) метонімія;

г) метаморфоза.

7. Як розтлумачити авторський неологізм Аполлінера «каліграма»?

а) гарна поезія;

б) гарний живопис;

в) суміжжя поезій і живопису;

г) гарний почерк.

8. Що нагадують окремі рядки у поезіях Г.Аполлінера?

а) картини живопису;

б) гарний почерк;

в) щасливе дитинство;

г) азбуку Морзе.

9. Яка інтонація характерна для вірша «Зарізана голубка й водограй»?

а) піднесена;

б) журлива;

в) піднесено-журлива;

г) урочиста.

10. Якими фарбами «заливає» текст фінальних рядків поезії «Зарізана голубка й водограй»?

а) червоними;

б) чорними;

в) блакитними;

г) сірими.

11. Які два типи лірики поєднані у поезії «Зарізана голубка й водограй»?

а) інтимна, філософська;

б) пейзажна, філософська;

в) інтимна, громадянська;

г) патріотична, філософська.

12. З чим суголосні струмені водограю в поезії «Зарізана голубка й водограй»?

а) плином життя;

б) плином часу;

в) плином води;

г) сльозами ліричного героя.

Райнер Марія Рільке

1. Яку назву мала перша книга Рільке?

а) «Життя й пісні»;

б) «Книга прощ»;

в) «Книга життя чернечого»;

г) «Книга годин».

2. Де продовжив  здобувати освіту Рільке після навчання у військовій школі?

а) у гімназії;

б) дома;

в) у колегії;

г) в училищі.

3. Що було написано на обкладинці книги «Життя й пісні»?

а) «Вірші, даровані народу»;

б) «Оповідання, даровані народу»;

в) «Пісні, даровані народу»;

г) «Переспіви, даровані народу».

4. Кому безкоштовно Рільке розсилав книгу «Життя й пісні»?

а) багатій інтелігенції;

б) державним службовцям;

в) літературним критикам;

г) робітничим об’єднанням.

5. Традиції якої країни вплинули на Рільке як поета?

а) Польщі;

б) Німеччини;

в) України;

г) Чехії.

6. Який український твір спонукав Рільке до перекладу цього твору німецькою мовою?

а) «Слово о полку Ігоревім»;

б) «Повість минулих літ»;

в) «Повчання Володимира Мономаха дітям»;

г) «Галицько-Волинський літопис».

7. Яка країна справила на Рільке неймовірне враження?

а) Польща;

б) Чехія;

в) Україна;

г) Угорщина.

8. Під впливом двох подорожей Росією й Україною Рільке написав:

а) дві новели;

б) два романи;

в) два оповідання;

г) два поетичні цикли.

9. У якій країні проживав останні роки свого життя поет?

а) Швейцарії;

б) Чехії;

в) Україні;

г) Угорщині.

10. Що особливо вразило Рільке в Україні?

а) Дніпро;

б) Києво-Печерська лавра

в) природа;

г) місця полтавської битви.

11. Який твір написав Рільке після подорожі Україною?

а) «Дуїнянські елегії»;

б) «Сонети до Орфея»;

в) «Пісня про Правду»;

г) «1901».

12. Творчість якого письменника цікавила Рільке у зрілому віці?

а) Т.Г.Шевченка;

б) М.В.Гоголя;

в) Г.Аполлінер;

г) Й.-В.Гете.

Поезії «1901», «Орфей, Евредіка, Гермес», «Ось дерево звелось»

1. До якого циклу входить вірш «1901»

а) «Книга прощ»;

б) «Книга годин»;

в) «Книга життя чернечого»;

г) «Життя й пісні».

2. Після перебування в якому місті поет написав поезію «1901»?

а) Харкові;

б) Києві;

в) Полтаві;

г) Кременчуці.

3. У якій формі написаний вірш «1901»?

а) молитви;

б) діалогу;

в) звернення;

г) монологу.

4. До якої збірки входить поезія «Орфей, Евредіка, Гермес»?

а) «Книга життя чернечого»;

б) «Книга прощ»;

в) «Книга годин»;

г) «Нові поезії».

5. Із скількох частин складається збірка «Нові поезії»?

а) 2;

б) 4;

в) 6;

г) 8.

6. Який образ став наскрізним у творчості Рільке?

а) Евредіки;

б) Орфея;

в) Гермеса;

г) Марія.

7. Замість імен у творі «Орфей, Евредіка, Гермес» вжито …:

а) клички;

б) псевдоніми;

в) займенники;

г) порівняння.

8. Якого кольору кирея у Орфея?

а) «стрункий мужчина у киреї червоній»;

б) «стрункий мужчина у киреї жовтогарячій»;

в) «стрункий мужчина у киреї білосніжній»;

г) «стрункий мужчина у киреї голубій».

9. Про кого йдеться у цитаті «бог мандрівок і доручень давніх»?

а) Орфея;

б) Гермеса;

в) Зевса;

г) Сварог.

10. До якої збірки входить поезія «Ось дерево звелось»?

а) «Сонети до Орфея»;

б) «Книга годин»;

в) «Книга прощ»;

г) «Книга життя чернечого».

11. Кому присвячена збірка «Сонети до Орфея»?

а) матері;

б) Евредіці;

в) доньці;

г) танцівниці Вірі Оукамі-Кнооп.

12. Що символізує ліс у вірші «Ось дерево звелось»?

а) людство з піднесеною душею;

б) людство, яке творить дива;

в) людство, яке заблукало серед мороку;

г) людство, яке потрапило в рай.

Пошуки нових принципів і форм поетичної виразності

1. З чого почалася «Срібна доба» російської поезії?

а) з розвитку символізму;

б) з появою акмеїзму;

в) з появою футуризму;

г) з розвитку реалізму.

2.Скільки течій мав російський символізм?

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

3. Що лягло в основу першої течії?

а) продовжили традиції російської літератури;

б) прагнули роз’єднати релігію та літературу;

в) відмовилися від традицій російської літератури та запозичили західний модернізм;

г) взяли за основу народну творчість.

4. Що означає у перекладі з грецької «акме»?

а) занепад;

б) танець;

в) набожність;

г) вершину.

5. Чим акмеїсти вважали поезію?

а) ремеслом, яке може осягнути кожен;

б) ремеслом, яке може осягнути не кожен;

в) ремеслом, яке притаманне інтелектуалу;

г) ремеслом, яке потрібно вдосконалювати впродовж всього життя.

6. Як з латині перекладається поняття «футуризм»?

а) теперішнє;

б) майбутнє;

в) минуле;

г) потойбіччя.

7. Кому належить вислів «Хай живе війна – лише вона може очистити світ»?

а) акмеїстам;

б) символістам;

в) футуристам;

г) реалістам.

8. Що означає слово «оказіоналізм»?

а) історизми;

б) архаїзми;

в) багатозначність;

г) різновид неологізмів.

9. Представниками російського футуризму були:

а) В.Маяковський, В.Хлєбніков;

б) В.Іванов, А.Ахматова;

в) О.Блок, С.Соловйов;

г) В.Брюсов, К.Бальмонт.

10. З чим експериментували футуристи?

а) з розміром вірша;

б) з обсягом вірша;

в) з римою та ритмікою вірша;

г) з присвятами до віршів.

11. Якої форми вірші В.Маяковського?

а) ялинки;

б) будинку;

в) птаха;

г) сходинки.

12. Що було «візитівкою» футуристів?

а) епатаж;

б) складність будови;

в) простота;

г) різновид неологізмів.

Анна Ахматова

1. Де народилася А.Ахматова?

а) у передмісті Вінниці;

б) у передмісті Одеси;

в) у передмісті Харкова;

г) у передмісті Києва.

2. Що взяла за основу А.Ахматова для свого псевдоніма?

а) прізвище своєї прабабусі;

б) прізвище першого чоловіка;

в) прізвище улюбленої поетеси;

г) прізвище улюбленої героїні.

3. Яку назву мала перша збірка А.Ахматової?

а) «Чотки»;

б) «Плин часу»;

в) «Вечір»;

г) «Вірші».

4. Яка основна тема ранньої поезії А.Ахматової?

а) природа;

б) війна;

в) любов до Батьківщини;

г) кохання.

5. Який головний твір у творчості А.Ахматової у період Другої світової війни?

а) «Київ»;

б) «Реквієм»;

в) «Травневий сніг»;

г) «Молитва».

6. Лауреатом якої міжнародної премії була А.Ахматова?

а) Етна-Таорміна;

б) Г.Х. Андерсена;

в) П. Яцика;

г) Т.Шевченка.

7. З якою країною пов’язана значна частина життя А.Ахматової?

а) Польщею;

б) Білорусією;

в) Україною;

г) Молдавією.

8. Яке справжнє прізвище Анни Ахматової?

а) Вільчинська;

б) Біліченко;

в) Костюченко;

г) Горенко.

9. Яка знахідка у Маріїнському парку була провіщенням літературної долі А.Ахматової?

а) записник;

б) застібка у формі ліри;

в) гусяче перо;

г) Кобзар Шевченка.

10. З якого циклу розпочався літературний шлях поетеси?

а) «Київський зошит»;

б) «Плин часу»;

в) «Вечір»;

г) «Чотки».

11. Що не міг побороти в «українській вдачі» письменниці її перший чоловік М. Гумільов?

а) хамовитість;

б) наглість;

в) упертість;

г) прямолінійність.

12. Що трапилося з першим чоловіком письменниці М.Гумільовим?

а) помер у таборах;

б) депортували з країни;

в) одружився вдруге ;

г) розстріляли.

Поезія «Київ», «В київськім храмі»

1. Чим вражає поезія «Київ»?

а) пророчим передбачення;

б) формою;

в) вдалими художніми засобами;

г) автобіографічністю.

2. На скільки умовних частин можна поділити поезію «Київ»?

а) три;

б) дві;

в) чотири;

г) вступ і дві частини.

3. Який настрій має кожна з частин поезії «Київ»?

а) позитивний;

б) негативний;

в) піднесено-патетичний і бентежно-фатальний;

г) бентежний.

4. Що символізує чорний хрест у поезії «Київ»?

а) смерть;

б) пекло;

в) важку долю;

г) очікування.

5. Який пам’ятник згадується у поезії «Київ»?

а) Т.Шевченку;

б) Володимиру;

в) Л.Українці;

г) княгині Ользі.

6. Що символізує пам’ятник Володимира Великого у поезії «Київ»?

а) духовні зміни;

б) непереможність;

в) історію народу;

г) мудрість.

7. У духовному становленні поетеси особливу роль відіграли:

а) Андріївська церква;

б) храм Святої Софії;

в) Києво-Печерська лавра;

г) Володимирський собор.

8. Яке емоційне обрамлення має поезія «У київськім храмі»?

а) позитивне;

б) нейтральне;

в) значеннєве;

г) трагічне.

9. Який видатний діяч згадується у поезії «У київськім храмі»?

а) Володимир Великий;

б) Ярослав Мудрий;

в) Іван Мазепа;

г) Богдан Хмельницький.

10. Скільки сходинок згадується у вірші «У київськім храмі»?

а) 9;

б) 11;

в) 13;

г) 15.

11. З якого образу починається поезія «У київськім храмі»?

а) птаха;

б) річки;

в) храму;

г) дороги.

12. Яким образом закінчується поезія «У київськім храмі»?

а) птаха;

б) символічними сходинками;

в) голосом софійського дзвону;

г) дороги.

Поема «Реквієм»

1. У який період писалася поема «Реквієм»?

а) 1935-1961;

б) 1940-1950;

в) 1930-1940;

г) 1921-1935.

2. Що зробила з першим рукописом поеми поетеса?

а) видала;

б) знищила;

в) зберігала у знайомих;

г) переробила.

3. Кому присвячена поема?

а) чоловікові;

б) синові;

в) жертвам великого терору більшовицької влади;

г) батькам.

4. Що покладено в передмову поеми?

а) розповідає про Першу світову війну;

б) розповідає про Другу світову війну;

в) розповідає про Голодомор;

г) переповідає історію створення поеми.

5. У якому місті Ахматова простояла 17 місяців у в’язничних чергах?

а) Москві;

б) Ленінграді;

в) Харкові;

г) Києві.

6. Хто з рідних Ахматової зазнав сталінських репресій?

а) перший чоловік та син;

б) батьки;

в) сестри;

г) тітка.

7. Яка річка згадується у поемі?

а) Нева;

б) Москва-ріка;

в) Дніпро;

г) Дін.

8. Яка провідна  тема поема?

а) Батьківщина;

б) природа і митець;

в) доля матері та сина;

г) покликання митця.

9. Яка структура поеми?

а) кільцева;

б) перехресна;

в) має обрамлення;

г) поема в поемі.

10. З чим можна порівняти поему?

а) молитвою;

б) одою;

в) елегією;

г) думою.

11. Який заповіт Анни Ахматової звучить у поемі?

а) поставити біля в’язниці погруддя чоловікові;

б) поставити біля в’язниці погруддя синові;

в) поставити біля в’язниці Хрести;

г) поставити біля в’язниці варту.

12. Визначити жанр твору?

а) елегія;

б) ода;

в) балада;

г) поема.

Володимир Маяковський

1. У якій країні народився В.Маяковський?

а) Грузії;

б) Україні;

в) Росії;

г) Білорусії.

2.  По якій лінії має українське коріння?

а) батьковій;

б) ні по якій;

в) материній;

г) батьковій і материній.

3. Якою була сім’я за соціальним статусом?

а) багата;

б) бідна;

в) середньостатистична;

г) достатньо забезпечена.

4. Скільки разів заарештовували Володимира?

а) 1;

б) 2;

в) жодного;

г) 3.

5. Яку назву мала перша збірка письменника?

а) «Ляпас суспільного смаку»;

б) «Я»;

в) «Ти»;

г) «Ви».

6. Коли Маяковський повністю присвятив себе поетичній творчості?

а) виключили з гімназії;

б) виключили з університету;

в) виключили з училища;

г) став банкрутом.

7. Ким був ліричний герой ранніх поезій Маяковського?

а) щасливцем;

б)бунтарем, руйнатором;

в) невдахою;

г) меланхоліком.

8. Від чого помер  В.Маяковський?

а) хвороби;

б) нерозділеного кохання;

в) депресії;

г) кулі.

9. Який художній засіб використав В.Маяковський у вірші «А ви змогли б?»?

а) гіпербола;

б) антитеза;

в) порівняння ;

г) анафора.

10. Куди ми переносимося разом із ліричним героєм поезії «А ви змогли б?»?

а) до світу майбутнього;

б) до світу минулого;

в) до світу теперішнього;

г) до потойбічного світу.

11. Яка історія створення вірша «Послухайте»?

а) буденна;

б) фантастична;

в) використав переспів;

г) парадоксальна.

12. В.Маяковський був не лише талановитим поетом, а й …:

а) співаком;

б) лікарем;

в) драматургом;

г) танцюристом.

Поезії «Послухайте», «А ви могли б?», «Борг Україні»

1. В.Маяковський написав свого вірша «Послухайте», як пародію на …:

а) «туманність» символістів;

б) «ясність» символістів;

в) «загадковість» символістів;

г) «самозакоханість» символістів.

2. У чому зосереджено основну думку вірша «Послухайте»?

а) своєрідних повторах;

б) своєрідному обрамленні-рефрені;

в) своєрідних риторичних запитаннях;

г) своєрідних неологізмах.

3. Зорі у творі є алегорією:

а) засудження людини;

б) загублених душ;

в) високої місії людини;

г) врятованих душ.

4. Яким ритмом написаний вірш «Послухайте»?

а) періодичним;

б) рівномірним;

в) метричним;

г) вільним.

5. У який період творчості був написаний вірш «Борг Україні»?

а) на вершині поетичної слави;

б) на початку творчості;

в) під час занепаду творчості;

г) в  останній рік життя.

6. Де було вперше надруковано вірш «Борг Україні»?

а) у газеті СРСР «Труд»;

б) у газеті СРСР «Известия»;

в) у газеті СРСР «Комсомольскаяпрвда»;

г) у журналі «Молодь України».

7. Яке ставлення було до української мови?

а) шанобливе;

б) байдуже;

в) зверхнє;

г) політичне.

8. Коли в середовищі української інтелігенції «вибухнула бомба»?

а) було надруковано вірш «Ніч» В.Маяковського;

б) перекладено українською мовою вірш «Борг Україні» В.Маяковського;

в) було написано вірш «Послухайте» В.Маяковського;

г) українською мовою переклали повість «Мати» М.Горького.

9. Назвати автора твору, з якого взято фразу для початку поезії «Борг Україні»:

а) М.Вороний;

б) М.Гоголь;

в) М.Горький;

г) М.Хвильовий.

10. Визначити  тему вірша «Борг Україні»:

а) любов до України;

б) трагічна доля особистості;

в) перемога добра над злом

г) складність людських стосунків.

11. У якій формі написаний вірш Маяковського «Борг Україні»?

а) птаха;

б) ялинки;

в) сходинок;

г) будинку.

12. Яким художнім засобом є наведені рядки «Чи знаєте ви українську ніч?»?

а) алітерація;

б) інверсія;

в) медитація;

г) обрамлення.

Розвиток антиутопії у ХХ столітті. Джордж Оруелл

1. Що означає слово «утопія»?

а) рай на землі;

б) місце, де все є;

в) місце, яке не існує;

г) пекло на землі.

2. Що  є протилежністю «утопії»?

а) антиутопія;

б) модерн;

в) Ренесанс;

г) Відродження.

3. Характерною рисою антиутопічних творів є:

а) правда можновладців;

б) брехня можновладців;

в) справедливість;

г) дружба.

4. Що зображується в антиутопічних творах?

а) світ минулого;

б) світ майбутнього;

в) світ теперішнього;

г) світ майбутнього та минулого.

5. Якою мовою було вперше перекладено твір?

а) російською;

б) українською;

в) французькою;

г) польською.

5. В якій країні народився Джордж Оруелл?

а) в Україні;

б) в Індії;

в) у Франції;

г) у Німеччині.

6. З чим пов’язаний псевдонім «Джордж Оруелл»?

а) з містом;

б) з річкою;

в) з батьком;

г) з товаришем.

7. Яке справжнє ім’я та прізвище Джорджа Оруелла?

а) Милорад Павич;

б) ТаїрХалілов;

в) Пауль Целан;

г) Ерік Блер.

8. Для якого народу Джордж Оруелл готував передачі на британському телебаченні?

а) для індійського;

б) для американського;

в) для українського;

г) для французького.

9. Де працював Джордж Оруелл до перших літературних гонорарів?

а) викладачем у школі, посудомийником;

б) викладачем у школі, поштарем;

в) посудомийником, шевцем;

г) поштарем, шевцем.

10. У якій книзі Джорджа Оруелла відбилися враження про його нелегке життя?

а) «Колгосп тварин»;

б) «1984»;

в) «Собаче життя в Парижі й Лондоні»;

г) «Страта через повішання».

11. Жанр твору «Колгосп тварин»:

а) трагедія;

б) роман-антиутопія;

в) повість-притча;

г) казка-притча.

12. «Колгосп тварин» є прозорою алюзією на:

а) радянську історію;

б) індійську історію;

в) американську історію;

г) німецьку історію.

Повість-притча «Колгосп тварин»

Варіант 1

1. Яка характерна ознака повісті-притчі?

а) повтори;

б) антитеза;

в) обрамлення;

г) синекдоха.

2. Яка основна думка твору?

а) застереження суспільства;

б) відносини між батьками та дітьми;

в) кохання та дружба – нероздільні;

г) тварини-друзі людей.

3. Як називалася ферма містера Джонса?

а) «Вілла»;

б) «Садиба»;

в) «Лужок»;

г) «Лисячий Гай».

4. Кому наснився чудернацький сон?

а) кнуру Майорові;

б) коневі Боксеру;

в) козі Мюріел;

г) ослові Бенджаміну.

5. З чим порівняно життя тварин у творі?

а) з раєм;

б) з важкою роботою;

в) із злиднями і рабством;

г) з веселощами.

6. Кому належать слова «Людина – єдина істота, що не виробляє, а лише споживає»?

а) кнуру Майорові;

б) коневі Боксеру;

в) козі Мюріел;

г) ослові Бенджаміну.

7.  Який девіз проголосив кнур?

а) Всі тварини – друзі!;

б) Всі тварини – знають тільки свою користь!;

в) Всі тварини – вороги!;

г) Всі тварини стоять на колінах перед Людиною!.

8. Яку пісню проспівали тварини ферми?

а) «Тварини Англії»;

б) «Усі тварини на планеті - друзі»;

в) «Процвітання тварин»;

г) «Тваринна ферма».

9. Скільки разів тварини проспівали пісню «Тварини Англії»?

а) 5;

б) 3;

в) 1;

г) 7.

10. Яких тварин на фермі визнавали за найрозумніших?

а) гусей;

б) псів;

в) корів;

г) свиней.

11. Який обов’язок був у свиней?

а) рити Землю;

б) будувати Вітряк;

в) готувати Повстання;

г) підтримувати Звичаї.

12. Хто став ватажком після смерті Майора?

а) Конюшинка та Боксер;

б) Мюріел та Бенджамін;

в) Сніжок та Наполеон;

г) Моллі та Джонс.

Варіант 2

1.Яку вдачу мав Наполеон?

а) лагідну;

б) сувору;

в) поблажливу;

г) непохитну.

2. Які риси характеру притаманні Сніжку?

а) винахідливість і моторність;

б) поважність та винахідливість;

в) моторність та працьовитість;

г) працьовитість і винахідливість.

3. Як трійця назвала вчення старого Майора?

а) Людинізмом;

б) Тваринництвом;

в) Тваринізмом;

г) Процвітанням.

4. У який день тварини залишилися голодними?

а) Зимового сонцестояння;

б) Весняного сонцестояння;

в) Літнього сонцестояння;

г) Осіннього сонцестояння.

5. Яку назву дав фермі Сніжок?

а) «Садиба»;

б) «Кабанчик»;

в) «Братерство тварин»;

г) «Рай для тварин».

6. Що зображено на прапорі?

а) ратиця та ріг;

б) хвостик і вушко;

в) рильце та копитце;

г) ріг і рильце.

7. Якого кольору прапор тварин?

а) жовтого;

б) червоного;

в) чорного;

г) зеленого.

8. В яку пору року містер Джонс вирішив відвоювати свою ферму?

а) влітку;

б) взимку;

в) навесні;

г) восени.

9. Чию рушницю тварини витягли з грязюки?

а) містера Пілкінгтона;

б) містера Джонса;

в) містера Фредеріка;

г) містера Майора.

10. Скільки разів на рік тварини салютували  з рушниці?

а) 4;

б) 2;

в) 6;

г) 10.

11. Яка мета побудови вітряка?

а) покращення життя;

б) захищеність від ворога;

в) засторога людям;

г) поліпшення екології.

12. Скільки часу мало піти на будівництво вітряка?

а) рік;

б) два роки;

в) місяць;

г) пів року.

Варіант 3

1. Скільки годин на день працювали тварини під час будівництва вітряка?

а) дванадцять;

б) п’ять;

в) вісім;

г) десять.

2. Яке природне явище зруйнувало вітряк?

а) землетрус;

б) повінь;

в) буря;

г) гроза.

3. Хто був таємним агентом Джонса?

а) кнур Майор;

б) кінь Боксер;

в) козаМюріел;

г) свиня Сніжок.

4. Як офіційно зверталися до Наполеона?

а) Наш повелитель, товариш Наполеон;

б) Наш цар, товариш Наполеон;

в) Наш вождь, товариш Наполеон;

г) Наш побратим, товариш Наполеон.

5.Коли закінчили будувати вітряк?

а) у чітко визначений час;

б) із запізненням на місяць;

в) передчасно;

г) узагалі не закінчили.

6.  Хто переконував тварин у потребі вітряка?

а) кнур Майор;

б) підсвинок Сніжок;

в) містер Джонс;

г) осел Бенджамін.

7. Що Наполеон продав Фредерікові?

а) вітряка;

б) ферму;

в) деревину;

г) сарай.

8. Чим Федерік розрахувався за деревину?

а) справжніми купюрами;

б) фальшивими купюрами;

в) м’ясом тварин;

г) тваринами.

9.Що було написано у записці , яку Наполеон отримав від Фредеріка?

а) «Так вам і треба»;

б) «Хай щастить вам»;

в) «Давайте товаришувати»;

г) «Ніколи не пізно…».

10. Хто з тварин пам’ятав старі часи?

а)  Майор зі Сніжком;

б)  Боксер з Конюшинкою;

в) Мюріел з Боксером;

г)  Бенджамін з Конюшинкою.

11. Що трапилося з Боксером  наприкінці твору?

а) помер від важкої праці;

б) продали;

в) здали на шкуродерню;

г) зажив вільним життям.

12. Як закінчується твір?

а) люди і свині стали різними;

б) люди і свині стали подібними;

в) кожен досяг своєї мети;

г) містер Джон повернувся на ферму.

Епічний театр Бертольда Брехта: теоретичні засади й художня практика. Бертольд Брехт

1. Б.Брехт до світової літератури увійшов як:

а) новатор і теоретик драми;

б) засновник утопічного роману;

в) батьком трагедії;

г) основоположник літературного реалізму.

2. У яку ідею втілилися творчі пошуки Б.Брехта?

а) епічного театру;

б) аристотелівського театру;

в) Театру корифеїв;

г) драматичного театру.

3. У якій праці висвітлено теоретичні основи театру Брехта?

а) «Матінка Кураж та її діти»;

б) «Тригрошова опера»;

в) «Театр – священний храм для мене!»;

г) «Сучасний театр – театр праці».

4. Представником якої країни  є Б.Брехт?

а) США;

б) Данія;

в) Швейцарія;

г) Німеччина.

5. У  якому віці почав друкувати свої перші твори?

а) 20;

б) 11;

в) 16;

г) 19.

6.  Які псевдоніми використовував письменник?

а) Джордж Оруелл, Бертольд Ойген;

б) Бертольд Ойген, Генріх Белль;

в) Аугсбурзький гімназист, Фредріх Бертольд;

г) Аугсбурзький гімназист, Бертольд Ойген.

7. Який твір приніс визнання письменнику?

а) «Матінка Кураж та її діти»;

б) «Сучасний театр – театр епічний»;

в) «Кавказьке крейдяне коло»;

г) «Тигрошова опера».

8. Як називався створений Б.Брехтом театр?

а) Театр корифеїв;

б) «Березіль»;

в) «Берлінер ансамбль»;

г) «Глобус».

9.За жанром твір «Матінка Кураж та її діти» є?

а) п’єса;

б) новела;

в) оповідання;

г) поема.

10. Яка історична подія покладена в основу сюжету твору «Матінка Кураж та її діти»?

а) події Тридцятилітньої війни;

б) події Першої світової війни;

в) події Другої світової війни;

г) події Доби Руїни.

11. Кому належить репліка «Світ вимирає» з твору «Матінка Кураж та її діти»?

а) Матінці Кураж;

б) Катрін;

в) Ейліфу;

г) Кухару.

12. У чому полягає філософська ідея твору «Матінка Кураж та її діти»?

а) несумісність війни з коханням;

б) несумісність війни з дружбою;

в) несумісність материнства з війною;

г) несумісність війни з людяністю.

Драма «Матінка Кураж та її діти»

Варіант 1

1. Яке справжнє ім’я Матінки Кураж?

а) Вікторія;

б) Анна;

в) Єва;

г) Діана.

2. Чому Анну Фірлінг прозвали матінкою Кураж?

а) боялася смерті і виїхала з Риги з півсотнею хлібин у фургоні;

б) боялася розору і виїхала з Риги з півсотнею хлібин у фургоні;

в) боялася вербування і виїхала з Риги з півсотнею хлібин у фургоні;

г) боялася доносів і виїхала з Риги з півсотнею хлібин у фургоні.

3. Що відповіла матінка Кураж  на пропозицію Фельдфебеля, щодо завербування її старшого сина до війська?

а) «Хай іде»;

б) «Ні за що»;

в) «Тільки через мій труп»;

г) «Хай чужі сини йдуть у солдати, а не мої».

4. Скільки було дітей у матінки Кураж?

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

5. Як характеризує матінка Кураж свою дочку?

а) чудова господиня;

б) гарна спортсменка;

в) ні риба ні м’ясо;

г) красуня.

6. Як звати старшого сина?

а) Ейліф;

б) Пауль;

в) Ойген;

г) Бертольд.

7. Як звали доньку матінки Кураж?

а) Емілія;

б) Катрін;

в) Іветта;

г) Емма.

8. Яку ваду мала дочка?

а) була сліпою;

б) була глухою;

в) була понівечена;

г) була німою.

9. На що король у Швеції запровадив податок?

а) сіль;

б) повітря;

в) хліб;

г) воду.

10.За словами Фельдфебеля війна краща за мир, бо …:

а) творить безладдя;

б) творить лад;

в) творить зло;

г) творить добро.

11. Хто напав на табір?

а) фашисти;

б) протестанти;

в) католики;

г) християни.

12.Чого коштує перемога Тіллі під Магдебургом матінці Кураж?

а) чотирьох  хлібин;

б) чотирьох поцілунків офіцерові;

в) чотирьох рибин;

г) чотирьох офіцерських сорочок.

Варіант 2

1. Кого виносить із напівзруйнованого будинку Катрін?

а) цуцика;

б) немовля;

в) кошеня;

г) матір.

2. Підібрати синонім до слова «кураж»:

а) сміливість;

б) боягузтво;

в) краса;

г) вдача.

3.Чому Катрін оніміла?

а) від переляку;

б) такою народилася;

в) від важкої праці;

г) від знущань під час війни.

4.З чого був ланцюжок у матінки Кураж?

а) із золотих талерів;

б) із коштовного каміння;

в) із срібних талерів;

г) із звичайного каміння.

5. Що розорило матінку Кураж?

а) війна;

б) мир;

в) заміжжя доньки;

г) втрата помічника.

6.За що ув’язнили Ейліфа після оголошення миру?

а) забрав у селян худобу;

б) мордував голодом людей;

в) викрав талери;

г) убив людину.

7. Що було найбільшим багатством для матінки Кураж?

а) її діти;

б) крам;

в) фургон;

г) коханець.

8.Як характеризує свого старшого сина матінка Кураж?

а) боягуз і дурень;

б) хоробрий і розумний;

в) дурний і чесний;

г) дурний і брехливий.

9.Що селяни просять зробити матінку Кураж після смерті її доньки?

а) дати хліба;

б) поховати доньку;

в) продати фургон;

г)покинути їхнє село.

10. Що трапилося з  Катрін у фіналі?

а) загинула;

б) вийшла заміж;

в) знову заговорила;

г) отримала у спадок фургон.

11. Хто пропонує матінці Кураж жити разом?

а) священник;

б) кухар;

в) командувач;

г) писар.

12.Хто мав допомогти матінці Кураж звільнити з полону сина Швейцеркаса?

а) кухар;

б) священник;

в) повія;

г) полковник.

Генріх Белль. Про оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»

1. Представником якої країни є Генріх Белль?

а) Угорщини;

б) Канади;

в) Німеччини;

г) Словаччини.

2. Коли почалася літературна діяльність Белля?

а) до війни;

б) після війни;

в) під час війни;

г) у шкільні роки.

3. Як у літературному колі називали Белля?

а) великим талантом;

б) письменником маленьких людей;

в) бездарою;

г) філософом.

4. Який твір став своєрідним духовним заповітом митця?

а) «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»;

б) «Дім без господаря»;

в) «Історія Спарти»;

г) «Лист до моїх синів».

5.До якого літературного угрупування входив письменник?

а) «Група 47»;

б) «ВАПЛІТЕ»;

в) «Гарт»;

г) «Молодняк».

6. Яку премію отримав Белль за свою творчу діяльність?

а) Кавлівську;

б) Шевченківську;

в) Нобелівську;

г) Андерсенівську.

7. Коли Белль написав оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»

а) до війни;

б) п’ять років після капітуляції гітлерівської Німеччини;

в) одразу після війни;

г) у перші роки творчості.

8. Де розгортаються події у творі «Подорожній …»

а) у лікарні;

б) у хаті;

в) у церкві;

г) у гімназії.

9. Як звати головного героя твору?

а) безіменний;

б) Генріх;

в) Бертольд;

г) Ейліф.

10. Час дії оповідання?

а) 5 хвилин;

б) 10 хвилин;

в) 20 хвилин;

г) 30 хвилин.

11.За яких умов Белль побував на українській землі?

а) був у відрядженні;

б) дружина з України;

в) воював;

г) відпочивав.

12. Яка родзинка мови його творів?

а) використання цитат відомих людей;

б) складна будова речень;

в) насиченість художніми засобами;

г) підкреслена простота.

Оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»

1. Куди носили поранених?

а) до зали малювання;

б) у підвал;

в) до їдальні;

г) у спортивний зал.

2. Якого кольору були стіни коридору?

а) синього;

б) сірого;

в) зеленого;

г) білого.

3. Що висіло на стінах у коридорі?

а) картини;

б) гачки на одяг;

в) опудала тварин;

г) колекція зброї.

4. Який стан був у головного героя?

а) радісний;

б) пригнічений;

в) схвильований;

г) у гарячці.

5. Який напис висів на портреті Ніцше?

а) «Легка хірургія»;

б) «Важка хірургія»;

в) «Маніпуляційна»;

г) «Перев’язочна».

6. Який запах переважав у залі малювання?

а) свіжості;

б) йоду;

в) поту;

г) кави.

7. Що просив витягти з лівої кишені головний герой?

а) яблуко;

б) апельсин;

в) сигарети;

г) записник.

8. Де знаходилася лікарня-гімназія, куди привозили поранених?

а) у Кельні;

б) в Аугсбурзі;

в) у Мюнхені;

г) у Бендорфі.

9. Що побачив за плечима пожежника головний герой?

а) свій напис;

б) свою картину;

в) свою скульптуру;

г) автопортрет.

10. Скільки разів різним шрифтом було написано фразу «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа …»

а) 2;

б) 5;

в) 7;

г) 9.

11. Що втратив внаслідок поранення головний герой?

а) зір;

б) руки та праву ногу;

в) слух;

г) голос.

12. Що попросив після операції головний герой?

а) воду;

б) тютюн;

в) крейду;

г) молоко.

Пауль Целан. Вірш «Фуга смерті»

1. Де народився Пауль Целан?

а) у Вінниці;

б) у Чернівцях;

в) у Києві;

г) в Ужгороді.

2. З яких мов  світу перекладав твори письменник?

а) з української, німецької;

б) з івриту, румунської;

в) з польської, української;

г) з китайської, японської.

3. Жертвою яких переслідувань був Целан?

а) політичних;

б) радянських;

в) нацистських;

г) «розстріляного відродження».

4. Яким першим псевдонімом підписані вірші в журналі «Агора»?

а) Zelan;

б) Ant-schel;

в) Celan;

г) Вор.

5. У який період написаний вірш «Фуга смерті»?

а) наприкінці Першої світової війни;

б) наприкінці Другої світової війни;

в) на початку Першої світової війни;

г) на початку Другої світової війни.

6. Якою мовою вперше був перекладений вірш «Фуга смерті»?

а) румунською;

б) латинською;

в) давньогрецькою;

г) англійською.

7. Які картини відтворено у вірші?

а) щасливе дитинство;

б) закохана юність;

в) бурхлива молодість;

г) будні табору смерті.

8. Твір вважають своєрідним реквієм за:

а) жертвами Голокосту;

б) жертвами «розстріляного відродження»;

в) письменниками-емігрантами;

г) письменниками-шістдесятниками.

9. За яким принципом побудована поезія?

а) антитези;

б) гіперболи;

в) анафори;

г) паралелізму.

10. Яка перша назва вірша?

а) «Фуга смерті»;

б) «Танго смерті»;

в) «Чорне молоко»;

г) «Пісня над піснями».

11. Як літературні критики називали митця?

а) «магом поезії ІІ половини ХХ століття»;

б) «Пророком»;

в) «Кобзарем з Чернівців»;

г) «справжнім талантом».

12. Яке значення вкладав  Целан у слово «вірш»?

а) передавання не інформації, а себе;

б) ілюзія мови;

в) мова оніміння;

г) поетичною кометою.

Провідні тенденції прози другої половини ХХ століття.Е.Гемінгвей

1. Що вплинуло на розвиток літературного процесу ІІ половини ХХ століття?

а) дві світові війни;

б) Перша світова війна;

в) Друга світова війна;

г) революція.

2. Що вкладено в поняття екзистенціалізму?

а) роздуми над тим, що таке людина і світ;

б) роздуми над тим, що таке кохання і дружба;

в) роздуми над тим, що таке природа і світ;

г) роздуми над тим, що таке добро і зло.

3. У чому полягає філософський підтекст творів Гемінгвея?

а) «принципі айсберга»;

б) «потоці свідомості»;

в) «натуралізмі»;

г) «розумінні самого себе».

4. У якій країні розцвів магічний реалізм?

а) Японії;

б) Китаї;

в) Латинській Америці;

г) Франції.

5. У творчості якого письменника магічний реалізм сягнув вершини?

а) А.Карпентьєра;

б) К.Фуентеса;

в) М.Льоса;

г) Г Маркеса.

6. Коли література Японії стає дедалі помітнішою?

а) у І половині 20 століття;

б) у ІІ половині 20 століття;

в) наприкінці 19 століття;

г) на початку 19 століття.

7.  У якій родині народився Е.Гемінгвей?

а) учителів;

б) лікарів;

в) письменників;

г) інженерів.

8. Яке хобі було у письменника?

а) рибальство та полювання;

б) полювання та філателія;

в) нумізматика та музика;

г) рибальство та авіація.

9. Чим марив усе життя письменник?

а) моделюванням;

б) колекціонуванням;

в) пригодами;

г) бути корисним для людей.

10. Ким працював Ернест у Червоному Хресті під час Першої світової війни?

а) санітаром;

б) художником;

в) водієм;

г) вантажником.

11. Що для Ернеста було ліками від депресії?

а) відпочинок;

б) роздуми;

в) мистецтво;

г) робота.

12. До якого твору автор взяв епіграфом такі слова «Ви всі – втрачена генерація»?

а) «Старий і море»;

б) «Прощавай, зброє!»;

в) «І сходить сонце»;

г) «П’ята колона».

Повість «Старий і море»

1. Упродовж скількох днів головний герой не міг упіймати жодної рибини?

а) 40;

б) 69;

в) 78;

г) 84.

2. Хто був сорок днів разом зі Сантьяго?

а) дружина;

б) сини;

в) вірний пес;

г) хлопець.

3. Продовжіть цитату: «Геть усе в ньому було старе, крім …»:

а) одягу;

б) душі;

в) очей;

г) взуття.

4. З чим порівнюється колір очей Сантьяго?

а) небом;

б) волошками;

в) морем;

г) бузком.

5. Яка країна снилася старому?

а) Непал;

б) Африка;

в) Алжир;

г) Єгипет.

6. Яку рибу старий  зловив першою, коли вирушив  на 85 день у море?

а) фугу;

б) тунець;

в) гурамі;

г) путасу.

7. Рибину й свої дві руки головний герой називав:

а) порятунком;

б) трьома сестрами;

в) золотом;

г) трьома китами.

8. Що вважав Сантьяго своєю єдиною зброєю?

а) волю та розум;

б) силу та витривалість;

в) натхнення та розважливість;

г) оптимізм і віру.

9.Як звертається до риби Сантьяго?

а) моя сестро;

б) моя зоре;

в) моя красуне;

г) мій порятунок.

10. Хто забрав у старого шмат риби?

а) пірати;

б) акула;

в) Манолін;

г) сусіди.

11. Про кого Сантьяго сказав: «Вона гарна й благородна істота, що не знає ніякого страху»?

а) сусідку;

б) дружину;

в) рибу;

г) доньку.

12. Коли човен зайшов у невеличку бухту?

а) вранці;

б) пообіді;

в) перед обідом;

г) вночі.

Варіант 2

1. Глянувши на руки старого, Манолін …

а) заплакав;

б) посміхнувся;

в) здивувався;

г) поспівчував.

2. Що приніс на сніданок старому хлопець?

а) бульйон;

б) каву;

в) рибину;

г) шматок хліба.

3. Якого розміру був кістяк риби?

а) 11 футів;

б) 15 футів;

в) 18 футів;

г) 20 футів.

4. Що мали зробити з головою риби?

а) зварити юшку;

б) роздати мешканцям;

в) продати;

г) розрубати на принаду.

5. Що подарував Сантьяго Маноліну?

а) човен;

б) рибину;

в) меч;

г) гарпун.

6. Який сон снився старому наприкінці твору?

а) леви;

б) риби;

в) море;

г) чайки.

7. Визначити жанр твору:

а) казка-притча;

б) повість-притча;

в) оповідання-міф;

г) містерія.

8. Якого звучання набувають образи з твору?

а) громадянського;

б) пейзажного;

в) інтимного;

г) філософсько-символічного.

9. У чиї вуста автор вкладає важливі запитання про життя і смерть?

а) Сантьяго;

б) Маноліна;

в) Педріка;

г) Сьєнфуегоса.

10. Хто є прототипом Сантьяго?

а) Манолін;

б) Фуентес;

в) Педріка;

г) Сьєнфуегоса.

11.Яка улюблена розвага була у Сантьяго на суші?

а) гра в шахи;

б) плетіння сіток;

в) міряння силою на руках;

г) читання книг.

12. Чому батьки заборонили Маноліно рибалити із Сантьяго?

а) хлопець часто хворів;

б) хлопець закинув навчання;

в) хвилювалися за життя  сина;

г) старий був невдахою.

ГабрієльГарсія Маркес. Про оповідання «Стариган із крилами»

1. Хто є яскравим представником латино-американської літератури?

а) Г.Маркес;

б) В.Фолкнер;

в) Дж.Джойс;

г) В.Вулф.

2. Якою дитиною за рахунком був у сім’ї Г.Маркес?

а) першою;

б) п’ятою;

в) десятою;

г) шістнадцятою.

3.Наякомуфакультеті навчався Маркес?

а) філологічному;

б) інженерному;

в) юридичному;

г) медичному.

4. У якому віці Маркес написав перше оповідання?

а) 15;

б) 17;

в) 19;

г) 25.

5. Перше своє оповідання письменник написав під впливом …

а) оповідання «Скляний равлик»;

б) повісті «До останнього подиху»;

в) поезії «Фуга смерті»;

г) новели «Перевтілення».

6. Як критика сприймає перші твори Маркеса?

а) позитивно;

б) негативно;

в) байдуже;

г) без будь-яких зауважень.

7. Який твір зробив Маркеса сенсаційно відомим?

а) оповідання «Стариган із крилами»;

б) роман «Сто років самотності»;

в) повість «Полковнику ніхто не пише»;

г) збірки поезій.

8. Яка манера письма притаманна Маркесу?

а) магічний реалізм;

б) магічний сюрреалізм;

в) магічний романтизм;

г) магічний модернізм.

9. За жанром твір «Стариган із крилами – це …»

а) новела;

б) роман;

в) повість-притча;

г) оповідання-алегорія.

10. Яку премію отримав Маркес за свою творчу діяльність?

а) Кавлівську;

б) Шевченківську;

в) Нобелівську;

г) Андерсенівську.

11. Які курси відвідував письменник у Римі?

а) літературні;

б) медичні;

в) лікувально-фізкультурні;

г) режисерські.

12. Як газета «Нью-Йорк Таймс»  назвала роман «Сто років самотності»?

а) «першим твором після Книги Буття»;

б) «другим твором після Книги Буття»;

в) «третім твором після Книги Буття»;

г) «четвертим твором після Книги Буття».

Оповідання «Стариган із крилами»

Варіант 1

1. Скільки діб ішов дощ?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

2. З якого дня тижня світ став похмурим?

а) понеділка;

б) вівторка;

в) середи;

г) четверга.

3. Як звати головного героя оповідання?

а) Гонзаг;

б) Гарсій;

в) Маріо;

г) Пелайо.

4. Звідки повернувся головний герой, коли знайшов незвичайну знахідку на подвір’ї?

а) з поля;

б) з моря;

в) з лісу;

г) від кума.

5. Кого побачив у грязюці Пелайо?

а) прекрасну дівчину;

б) гарного юнака;

в) стару бабу;

г) старого діда.

6. Як звали дружину Пелайо?

а) Хатчепсут;

б) Емін;

в) Елісенд;

г) Елла.

7. Що було незвичайного у чоловіка, якого знайшло подружжя на подвір’ї?

а) очі;

б) вуха;

в) одяг;

г) крила.

8. Кого покликало подружжя на допомогу?

а) сусідку;

б) сусіда;

в) місцевого отця;

г) кума.

9. Який статус найденому дідові надала сусідка?

а) чорт;

б) жебрак;

в) ангел;

г) священник.

10. Ким був отець Гонзага перед тим, як стати священником?

а) викладачем;

б) лікарем;

в) філософом;

г) дроворубом.

11. Куди поселили старого діда?

а) у будинок;

б) у курник;

в) у підвал;

г) у на літню терасу.

12. Кому мав написати листа отець Гонзага з приводу визначення статусу старого діда?

а) до єпископа;

б) до Папи;

в) до короля;

г) до міністра.

Варіант 2

1. Яку страву полюбляв їсти старий?

а) кристалики камфори;

б) гарбузову кашу;

в) баклажанну кашу;

г) вівсяну кашу.

2. Яку користь мало подружжя від утримання «ангела»?

а) нову машину;

б) багато риби;

в) багато грошей;

г) багато м’яса.

3. На що одночасно захворіли син Пелайо та «ангел»?

а) кір;

б) грип;

в) коклюш;

г) віспу.

4. На що витрачало гроші подружжя за утримання старого діда?

а) розваги;

б) відпочинок;

в) прибудову будинку;

г) навчання сина.

5. Які тварини почав розводити Пелайо?

а) корів;

б) курей;

в) гусей;

г) кролів.

6. Що придбала за виручені кошти Елісент для себе?

а) дорогі парфуми;

б) червоне пальто;

в) білі кросівки;

г) лакові босоніжки.

7. Що залишили без жодних змін Пелайо та Елісент?

а) будинок;

б) ферму;

в) сад;

г) курник.

8. Від якої посади назавжди відмовився Пелайо?

а) вчителя;

б) директора;

в) лікаря;

г) поліцейського.

9. Де проживав Старий після занепаду курника?

а) одночасно в кількох місцях;

б) на кухні;

в) у вітальні;

г) у спальні.

10. Що робив Старий потайки від усіх?

а) їв;

б) писав твори;

в) наспівував пісні;

г) спав.

11. З ким порівнюють політ Ангела?

а) чайкою;

б) ластівкою;

в) лелекою;

г) яструбом.

12. Який фінал твору?

а) Ангел залишився;

б) Ангел помер;

в) Ангел полетів;

г) Ангела забрали до цирку.

 

Модерністські та неоавангардистські тенденції у драматургії другої половини ХХ ст. Література постмодернізму

1. Із чим пов’язане виникнення «театру абсурду»?

а) із американськими прем’єрами;

б) із паризькими прем’єрами;

в) із  театральною етикою;

г) із філософією екзистенціалізму.

2.Яскравими представниками «театру абсурду» були:

а) Жан Жене, Норман Сімпсон;

б) Анна Ахматова, В. Маяковський;

в)Ф. Кафка, Г. Аполлінер;

г)Дж.Оруелл, Б.Брехт.

3. Постмодернізм прийшов на зміну…

а) модернізму;

б) реалізму;

в) символізму;

г)авангардизму.

4. Провідною рисою постмодерністської естетики в літературі  є:

а) поділ попередників і сучасників на «своїх» і «чужих»;

б) немаєподілу попередників і сучасників на «своїх» і «чужих» ;

в) близькість до Античності;

г) близькість до романтизму Середньовіччя.

5. В чому проявляється інтелектуальність постмодернізму?

а) схильність до запозичення;

б)свої форми ;

в) свій зміст;

г)гра з читачем.

6. Що притаманно «віртуальному історизму»?

а)конкретність;

б) раціональність;

в) фантастичність;

г) наукова точність.

7. Що означає поняття «абсурд»?

а) класичний;

б) недоречний;

в) символічний;

г) реалістичний.

8. Завершіть репліку « Постмодерністи пишуть таким чином, що один і той самий текст сприймається  як…»

а) однакові тексти;

б) різні тексти;

в) нецікаві текти;

г)логічнізамальовки.

9. «Віртуальний історизм» - це:

а) наукова точність у відтворенні історичних фактів;

б) наукова точність у відтворенні місцевості;

в) наукова точність у відтворенні будь-яких  фактів;

г) наукова точність у відтворенні зовнішності.

10.Кому належать  « класичні» абсурдистські п’єси «Голомоза співачка», «Чекаючи на Годо»?

а) С.Мрожеку та Г. Пінтеру;

б) Д.Буццаті та С. Віткевичу;

в) Е.Йонеско та С.Беккеті;

г) Г.Пінтеру та С. Беккеті.

11. Інша назва «театру абсурду»?

а) «абсурд»;

б) «антидрама»;

в) «свої»;

г) «чужі».

12. Час подій змальованих у більшості постмодерністських творах?

а) у далеких історичних епохах;

б) у близьких історичних епохах;

в) у далеких та близьких історичних епохах;

г) в даний момент.

Милорад Павич. Про оповідання «Скляний равлик»

1. Представником якої країни є М.Павич?

а) Португалія;

б) Сербія;

в) Польща;

г)Україна.

2. Яку назву мала перша збірка оповідань письменника?

а) «Завіса»;

б) «Антракт»;

в) «Залізна завіса»;

г)«Равлик».

3. Завдяки якому твору письменник здобув визнання у світовій літературі?

а) оповідання «Скляний равлик»;

б) роман «Хозарський словник»;

в) п’єса «Чекаючи на Годо»;

г)п’єса «Голомоза співачка».

4. Яку форму має роман «Хозарський словник»?

а) подорожніх нарисів;

б) словникових статей;

в) переспівів;

г)оповідання в оповіданні.

5. Яке визначення «роману» дає М.Павич?

а) це рак;

б) це божевілля;

в) це захоплення;

г)це гра.

6. Скільки разів перекладені книги автора?

а) 100;

б) 99;

в) 66;

г)55.

7. Характерною формою оповідання «Скляний равлик» є?

а) розірвані позатекстові вказівки автора;

б) послідовні позатекстові вказівки автора;

в) виважені вказівки автора;

г)безглузді вказівки автора.

8. Назвати «фірмовий прийом» М.Павича:

а) співавтором є брат;

б) обрамлення;

в) оповідання в оповіданні;

г)співавтором є читач.

9. Скільки фіналів у оповіданні «Скляний равлик»?

а) 4;

б) 5;

в) 2;

г)3.

10. Письменник перетворив традиційний текст на:

а) лінійний текст;

б) гіпертекст;

в) паралельний текст;

г)текст у тексті.

11. Завдяки чому оповідання «Скляний равлик» читачі називають «інтерактивним читанням»?

а) підказкам героїв;

б) вдалим описам;

в) підказкам автора;

г)словниковим словам.

12. Завершіть вислів М.Павича «Інтерактивною називають літературу, що …»

а) протиставляє читача з письменником;

б) рівняє читача з письменником;

в) порівнює читача з письменником;

г)засуджує читача з письменником.

Оповідання «Скляний равлик»

1. Ким працює панна Хатчепсут?

а) прибиральницею;

б) продавщицею;

в) танцівницею;

г)вчителькою.

2. Яка річка згадується у творі?

а) Оскл;

б) Сена;

в) Дніпро;

г)Дунай.

3. У яку зміну працювала пані Хатчепсут?

а) у першу;

б) у другу;

в) у третю;

г)повний день.

4. Що поцупила пані Хатчепсут у вишуканого незнайомця?

а) дзеркало;

б) запальничку;

в) скляного равлика;

г)гаманець.

5. На чому було вигравіювано надпис «Якщо мною тричі поспіль креснеш, твоє бажання здійсниться»?

а) на дзеркалі;

б) на запальничці;

в) на скляному равлику;

г)на гаманцю.

6. Що поцупила пані Хатчепсут у молодика у джинсах?

а) золоту коробочку з гаманцем;

б) золоту коробочку з дзеркалом;

в) золоту коробочку з равликом;

г)золоту коробочку із запальничкою.

7. З якою метою молодик у джинсах завітав до магазину вперше?

а) повернути золоту коробочку;

б) придбати нові джинси;

в) купити нічну сорочку дружині;

г) познайомитися з продавщицею.

8. Яку річ підкинула продавщиця молодику у джинсах?

а) золотого равлика;

б) гаманець;

в) дзеркальце;

г)запальничку.

9. Скляний равлик – це…?

а) ваза;

б) декоративна підставка;

в) декоративна свічка;

г)жива істота.

10.У яке свято молодик у джинсах завітав до пані Хатчепсут?

а) Новий рік;

б) Святвечір;

в) Великдень;

г)Благовіщення.

11. Яких тварин любила пані Хатчепсут?

а) собак;

б) кроликів;

в) котів;

г)коней.

12. Що було на столі у Святвечір у пані Хатчепсут?

а) риба та кутя;

б) локшина та кутя;

в) риба та локшина;

г)індичка та риба.

Варіант 2

1. Чим пані Хатчепсут хрестила кімнату?

а) святою водою;

б) часником;

в) маком;

г) горішками.

2. Скільки горішків кинула господиня будинку, хрестячи кімнату?

а) 2;

б) 4;

в) 6;

г)8.

3. Що подарував Давид пані Хатчупсут у Святвечір?

а) рибку;

б) равлика;

в) парасольку;

г)запальничку.

4. Чим була посипана підлога квартири пані Хатчепсут на Різдво?

а) сіном;

б) маком;

в) пшеницею;

г)соломою.

5. Ким був за професією Давид Сенмут?

а) муляром;

б) продавцем газет;

в) архітектором;

г)менеджером.

6. Скільки разів кресали запальничку?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г)4.

7. Що висікла запальничка у перший раз?

а) блакитне полум’я;

б) золоте сяйво;

в) засвітився равлик;

г)світло у кімнаті.

8. Що висікла запальничка другого разу?

а) блакитне полум’я;

б) вибух;

в) засвітився равлик;

г) бажання.

9. Що висікла запальничка третього разу в обох фіналах твору?

а) блакитне полум’я та вибух;

б) золоте сяйво та поцілунок;

в) засвітився равлик та здійснилося бажання;

г) був вибух та здійснилося бажання.

10. Якого разу запальничка дала осічку?

а) першого;

б) другого;

в) третього;

г)жодного.

11. Чим була наповнена запальничка?

а) золотом;

б) сріблом;

в) діамантами;

г)динамітними набоями.

12. На що не звернули увагу головні герої твору, коли користувалися запальничкою?

а) на інструкцію з використання;

б) на золоту коробочку;

в) на її вигравіювання;

г)на її розмір.

ТаїрХалілов. Про повість «До останнього подиху»

1. ТаїрХалілов є представником:

а) Донбасу;

б) Криму;

в) Кавказу;

г) Сибіру.

2. Що було найбільшими багатством у сім’ї?

а) вівці;

б) виноград;

в) сепаратор;

г) сир.

3. Батько ТаїраХалілова був відомим фахівцем з …

а) виноградарства;

б) вівчарства;

в) землеробства;

г) тютюнництва.

4. Де були заховані сімейні цінності та реліквії?

а) у підвалі;

б) закопані у землі;

в) у сараї;

г) під підвіконням.

5. Рустам Емінов – перший кримсько-татарськийхудожний, який відтворив …

а) щасливе життя кримських татар;

б) трагічну долю кримських татар;

в) прекрасні пейзажі Криму;

г) виноградники.

6. З яким відомим прізвищем російського письменника пов’язана назва села, до якого повернувся Халілов у травні 1990 року?

а) Лермонтова;

б) Толстого;

в) Чехова;

г) Пушкіна.

7.Яка тема порушена в повісті «До останнього подиху»?

а) щасливе повернення до Криму;

б) трагедія 1944 року;

в) кохання та ненависті;

г) природи і суспільства.

8. Що є «силою» повісті?

а) реалізм;

б) фантастика;

в) символізм;

г) обрамлення.

9. Який образ символізує силу зла у творі?

а) гори;

б) море;

в) чайки;

г) змії.

10. З якого твору Халілов обрав  цитату для епіграфа оповідання «До останнього подиху»? 

а) «Перевтілення» Ф.Кафки;

б) «Фуга смерті» П.Целана;

в) «Скляний равлик» М.Павича;

г) «Старий і море» Е.Гемінгвея.

11. Яким є фінал твору?

а) логічно завершеним;

б) загадковим;

в) риторичним;

г) відкритим.

12.Продовжіть вислів «Людину можна знищити, а …»

а) здолати не можна;

б) віру ніколи;

в) пам’ять про неї залишається;

г) душу ні.

Повість «До останнього подиху»

Варіант 1

1. Скільки діб головний герой був без води та їжі?

а) 3;

б) 5;

в) 6;

г) 4.

2. Чого найбільше боявся у своєму житті головний герой?

а) старості;

б) самотності;

в) безпомічності;

г) смерті.

3. Кого чекав на допомогу старий?

а) сусідську дівчину;

б) сина;

в) дочку;

г) дружину.

4. Як звали сина головного героя?

а) Шакір;

б) Юнус;

в) Сейран;

г) Есфет.

5.Продовжіть цитату «Собаче це діло – гнити, як стерво, у себе у ліжку… Людина мусить померти гідно, …»

а) її тіло має бути спалене;

б) її тіло має бути поховане в землі;

в) її тіло має бути доглянуте;

г) її тіло має бути забальзамоване.

6. Яка музика була для старого

а) блакитне полум’я;

б) золоте сяйво;

в) засвітився равлик;

г) світло у кімнаті.

7. Ціну води він зрозумів, коли …

а) захворів;

б) переїхав до іншого міста;

в) перебував на фронті;

г) одружувався.

8. Чого боявся у дитинстві старий?

а) змій;

б) темряви;

в) води;

г) самотності.

9. Чого не прощає море?

а) байдужості;

б) непосидючості;

в) легковажності;

г) самовпевненості.

10. Як звали дружину головного героя?

а) Гульнар;

б) Лейла;

в) Шевкета;

г) Еміна.

11. З чим порівнює головний герой людську пам’ять?

а) магнітофонною тасьмою;

б) хвилями моря;

в) польотом чайок;

г) молодим вином.

12. На скільки років засуджували кримських татар, які без дозволу поверталися на рідну землю?

а) 15;

б) 30;

в) 25;

г) 10.

Варіант 2

1. Яким транспортом переправляли кримських татар до Уралу?

а) машинами;

б) літаками;

в) кіньми;

г) потягами.

2. Як зустріли депортованих татар у Середній Азії?

а) друзями;

б) ворогами;

в) піддослідними;

г) ніяк не зустріли.

3. Скільки часу зайняла дорога від Криму до Середньої Азії?

а) місяць;

б) тиждень;

в) два тижні;

г) два місяці.

4. Хто написав донос на головного героя?

а) директор школи;

б) місцеве населення;

в) батько;

г) приятель-земляк.

5. Що найстрашніше було для головного героя у камері підземної тюрми?

а) пацюки та голод;

б) допити та співкамерники;

в) безсоння та пацюки;

г) голод та безсоння.

6. Яке прізвисько мав старший слідчий?

а) Болтар;

б) Умора;

в) Гюрза;

г) Телепень.

7. На що замінили смертну кару головному герою?

а) виправні роботи та 5 років позбавлення громадянських прав;

б) 25 років заслання і 5 років позбавлення громадянських прав;

в) 5 років заслання і 25 років позбавлення громадянських прав;

г) 35 років заслання і 15 років позбавлення громадянських прав.

8. Де зустрів після багаторічної розлуки старий свою кохану?

а) у долині Тянь-Шанських гір;

б) у долині Кавказьких гір;

в) у долині Кримських гір;

г) в Альпійських горах.

9. Скільки дітей було у головного героя та Емін?

а) 2;

б) 1;

в) 3;

г) жодної.

10. Що було для старого єдиною втіхою після смерті дружини?

а) перегляд новин;

б) гра у доміно;

в) спогади і книги;

г) листи від сина.

11. У якому місті полюбляли відпочивати старий та його семилітній син?

а) Ялті;

б) Симеїзі;

в) Алупці;

г) Сімферополі.

12. Ким за фахом був син старого?

а) педагогом;

б) медиком;

в) інженером;

г) розвідником.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДПОВІДІ

 1. Німецькепросвітництво та йоговплив на розвитокЄвропи.Й.В.Гете.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

В

А

Б

А

Г

А

Г

Б

В

Г

В

 1. Історія створення трагедії «Фауст»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

Б

Г

В

А

В

 

В

Г

В

Г

Г

 1. Трагедія «Фауст»

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В-1

Б

А

Г

В

Б

В

В

Г

А

Б

В

Г

В-2

А

Б

В

Г

Б

А

В

Г

Б

А

В

Г

В-3

А

Б

В

Г

Б

А

В

Г

Б

Г

В

Г

 1. Модерністська проза початку ХХ століття. Франц Кафка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

В

А

Г

В

А

В

А

Г

А

Б

А

 1. Про твір «Перевтілення». Оповідання «Перевтілення»

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В-1

В

А

А

Б

В

Г

Б

Б

А

Б

В

Г

В-2

Б

Г

В

Б

Б

А

В

Г

Г

Г

Б

Г

 1. Михайло Булгаков

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

В

Б

Г

 1. Про роман «Майстер і Маргарита»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Г

Б

В

А

Б

В

В

А

А

Г

 1. Роман «Майстер і Маргарита»

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В-1

Г

В

Б

А

В

А

Б

Г

Б

А

Б

Г

В-2

А

Б

В

Г

Б

А

В

Г

А

Б

В

Г

В-3

В

А

А

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці                ХХ століття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

А

Г

В

Б

Г

А

Б

Г

В

А

Б

 1. Гійом Аполлінер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В

А

Б

Г

В

А

Б

Г

А

Б

В

Г

 1. Поезії «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

А

В

Г

Б

А

В

Г

Б

А

В

Г

 1. Райнер Марія Рільке

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

Б

В

Г

Б

А

В

Г

А

Б

В

Г

 1. Поезії «1901», «Орфей, Евредіка, Гермес», «Ось дерево звелось»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

Б

А

Г

В

 1. Пошуки нових принципів і форм поетичної виразності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Анна Ахматова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Поезія «Київ», «В київськім храмі»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Поема «Реквієм»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Володимир Маяковський

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Поезії «Послухайте», «А ви могли б?», «Борг Україні»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розвиток антиутопії у ХХ столітті. Джордж Оруелл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В

А

Б

Б

Б

Б

Б

Г

А

В

В

А

 1. Повість-притча «Колгосп тварин»

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В-1

В

А

Б

А

В

А

А

А

А

Г

В

В

В-2

Б

А

В

В

Г

А

Г

Г

Б

Б

А

Б

В-3

Г

В

Г

В

А

Б

В

Б

А

Г

В

Б

 1. Епічний театр Бертольда Брехта: теоретичні засади й художня практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

А

Г

Г

В

Г

Г

В

А

А

Г

В

 1. Драма «Матінка Кураж та її діти»

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В-1

Б

Б

Г

Б

В

А

Б

Г

А

Б

В

Г

В-2

Б

Б

Г

В

Б

А

В

Б

Г

А

Б

В

 1. Генріх Белль. Про оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В

А

Б

Г

А

В

Б

Г

А

А

В

Г

 1. Оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

В

Б

Г

А

Б

В

Г

А

В

Б

Г

 1.  Пауль Целан. Вірш «Фуга смерті»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

Б

В

Б

Б

А

Г

А

А

Б

А

А

 1. Провідні тенденції прози другої половини ХХ століття. Е.Гемінгвей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Повість «Старий і море»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Г

Г

В

В

Б

Б

Б

А

А

Б

В

Г

 1. ГабрієльГарсія Маркес. Про оповідання «Стариган із крилами»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Оповідання «Стариган із крилами»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Модерністські та неоавангардистські тенденції у драматургії другої половини ХХ ст. Література постмодернізму

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Милорад Павич. Про оповідання «Скляний равлик»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Оповідання «Скляний равлик»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ТаїрХалілов. Про повість «До останнього подиху»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Повість «До останнього подиху»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ РОБОТИ

 

Є така притча. Упіймавшиметелика і сховавшийогоміждолонями,

двоєучнівпідійшли до вчителя й запитали: «Метеликживийчимертвий?».

Дітизаздалегідьдомовилися, що коли педагог відповість «мертвий», то вони розкриютьдолоні і метеликполетить, а коли скаже «живий», непомітно

зімкнутьдолоні і вінзагине… Мудрийвчительвідповівдітям: «Усе у ваших

руках»…

Власнекажучи, аналогічнаситуаціяіззапровадженнямтестових

технологій в Україні: прихильниківтестуваннярівностільки ж, скільки

критиків.

За умови грамотного складаннятестів та правильного їхвикористання

тестуваннявиявляєвсісвоїпереваги як один з найдосконалішихспособів

діагностикизнань.

Тестовізавданнямаютьсуттєвіпереваги над іншими формами

контролю: вони високотехнологічні, можутьрозроблятися, проводитися й

перевірятися з використаннямкомп’ютерноїтехніки, потребують невеликих

часовихресурсів для проведення та перевірки, порівнянонескладні в

проведенні. З психологічної точки зору – однаковівимоги для всіх і мінімум

емоційногостресу!

Застосуваннятестівсприяєрозвиткулогічногомисленняучнів, умінняспівставляти, конкретизувати, виділятисуттєвуінформаціющодообраної теми, розвиватизоровупам’ять, уміннячітко та лаконічноформулювативідповідь. Поточнетестуванняспонукає до систематичного вивченняматеріалу, даєможливістьпроаналізуватисвоїпомилки, не допускатиїх при тематичномуоцінюванні.

Використаннятестуваннядаєможливістьучителевіоб’єктивно та

швидкооцінитизнанняучнів. Тестовий контроль сприяєформуванню

адекватноїсамооцінки, підвищеннюрівнясамостійностішколярів.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Зарубіжна література (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ Ю.І.Ковбасенко.- Київ: Літера ЛТД, 2019.-256с.

Активні користувачі за останні 15 хвилин: