Ви Гість.

Музичне мистецтво - яскраве джерело формування картини світу дошкільника

Останнє редагування: 2021-03-16

Автор: Крамар Тетяна Володимирівна

 

ПРО ПОСІБНИК

 

«Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї.»

Василь Сухомлинський

          На сучасному етапі розвитку цивілізації особливу роль відіграє інноваційний потенціал суспільства, що потребує людей, здатних системно й конструктивно мислити, швидко знаходити потрібну інформацію, приймати адекватні рішення, створювати принципово нові ідеї в різних галузях. А це, у свою чергу, формує соціальне замовлення на нові підходи в системі освіти, нове педагогічне мислення, нове ставлення педагога до своєї діяльності, результатом якої має бути виховання «інноваційної людини». Для цього в освітній сфері має панувати дух творчості, постійного пошуку, які є живильним середовищем для нових ідей, шукань, досягнень.

Актуальність проблеми обумовлена необхідністю формування емоційної культури дітей дошкільного віку. В цей період відбувається накопичення музичних вражень, формування навичок активного музичного сприймання, розвиток емоційної сфери та творчої уяви.

Проблема розвитку творчих здібностей особи є однією з центральних в педагогіці, оскільки прогрес суспільства – це шлях постійної творчості, подолання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, часто несподіваних ідей, оригінальних підходів і шляхів до їх втілення. Одним з головних завдань сучасної дошкільної освіти є розвиток дошкільника, становлення його як особистості. У нормативних документах: Законі України "Про дошкільну освіту",  Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні вказано на те, що загальною метою виховання дітей дошкільного віку є всебічний розвиток дитини, формування базису її особистісної культури.

Одним із шляхів реалізації вищевказаної мети є залучення дитини дошкільного віку у процес музичного виховання, яке справляє потужний вплив на розвиток особистості дитини завдяки інтеграції складових виховання.

Даний відрізок життя людини є найсприятливішим для емоційно-психологічної дії на дитину, оскільки образи сприйняття дійсності, творчого простору дуже яскраві і сильні і тому вони залишаються в пам'яті надовго, а іноді і на все життя, що дуже важливо у формуванні емоційної культури дітей дошкільного віку. Сучасні наукові дослідження свідчать про те, що розвиток музичних здібностей, формування основ музичної культури – тобто музичне виховання потрібно починати в дошкільному віці, адже музика має можливість впливати на дитину на ранніх етапах її розвитку. Відсутність повноцінних музичних вражень в дитинстві важко надолужити згодом.

Тому перед нами виникла проблема: які шляхи формування творчої особистості дитини в дошкільному навчальному закладі.

Для вирішення даної проблеми ми визначили наступні завдання:

1.Ознайомитись з теоретичними засадами творчого формування особистості дошкільника в психологічній та педагогічній літературі.

2.Створити модель формування творчої особистості дитини-дошкільника.

3.Реалізувати модель формування творчої особистості дошкільника у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад № 61 Вінницької міської ради».

4.Розробити навчально-методичне забезпечення реалізації моделі.

Метою посібника є забезпечення  методичного супроводу організації системи роботи в ЗДО із виховання гармонійно розвинутої, естетично й творчо спрямованої особистості дитини під впливом цінностей українського і світового музичного мистецтва,формування елементарних основ музичної культури. Для реалізації цієї мети створено збірку матеріалів, які допоможуть музичним керівникам у вирішенні основних питань музичного виховання.

https://dorobok.edu.vn.ua/file/view/3087

Активні користувачі за останні 15 хвилин: