Ви Гість.

Вступ

Останнє редагування: 2013-01-16

Автор: Лампіга Алла Віталіївна

Вступ

Бібліотека – місце роботи:

 «храм думки» і науково-дослідний центр, лабораторія і музей,

 вища школа, місце високих радощів, світ розуму і очей.

Микола Реріх

 

Бібліотека – важлива ланка у житті суспільства. Бібліотека накопичує, обробляє та поширює у часі і просторі документовані знання та інформацію.

У вік цифрових та інформаційно-комунікаційних технологій бібліотека також намагається рухатись за читачем та реагувати на зміну попиту та інтересів.

Зміна техніки роботи проявляється у всебічній автоматизації та модернізації діяльності бібліотеки.

Впродовж останніх років це питання активно розробляється працівниками бібліотеки ФМГ №17 м. Вінниці. Сьогодні створюються умови для швидкого і якнайповнішого пошуку необхідної користувачеві інформації.

Мова йде не лише про встановлення комп’ютерної техніки у залі бібліотеки та вихід до всесвітньої мережі Інтернет, а й про електронний доступ до джерел інформації, що є у бібліотеці школи.

По-перше, в бібліотеці інформація знаходиться на різних носіях: паперових (газети, журнали, книги) та цифрових. Останні зручні для учнів та вчителів, особливо за відсутності книги на паперовому носії.

По-друге, активно йде робота по створенню електронного каталогу, який допомагає швидко знаходити бібліографічні дані різної тематики.

По-третє, пропаганда книги та активного читання здійснюється за допомогою мультимедійних засобів навчання.

Активні користувачі за останні 15 хвилин: