Ви Гість.

Вихід до фондів бібліотек міста та ресурсів Інтернету

Останнє редагування: 2013-01-16

Автор: Лампіга Алла ВіталіївнаВихід до фондів бібліотек міста та ресурсів Інтернету

 Бібліотека гімназії підключена до всесвітньої мережі Інтернет. Можливість доступу до світових інформаційних ресурсів впливає на розширення світогляду та формування навичок користувача бібліотеки.

Бібліотека ФМГ №17 має вихід до Інтернет-сайтів та порталів бібліотек міста, регіону та країни.

 БІБЛІОТЕКИ МІСТА та КРАЇНИ

ВОУНБ ім. К.А.Тімірязева - http://library.vn.ua/

Бібліотечний світ України - http://www.ukrlibworld.kiev.ua/

Бібліотеки світу - http://www.library.vanderbilt.edu/

Національна  бібліотека України ім. Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/

Наукова бібліотека НаУКМА - http://www.library.ukma.kiev.ua/

Державна освітянська бібліотека України – http://www.edu-ua.net/library/

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського - http://www.library.edu-ua.net/

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки - http://lucl.lucl.kiev.ua/

Національна парламентська бібліотека України - http://nplu.org/

Винницкая свободная библиотека – http://www.library.vinnitsa.com

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва - http://www.library.vn.ua/

Державна науково-технічна бібліотека України – http://ntbu.ru/

Бібліотеки України в Інтернеті - http://www.niklib.com/links/ukraine.ru

Наукова бібліотека ім. М.О.Максимовича Київського університету

ім. Т.Г. Шевченка - http://www.library.univ.kiev.ua

Бібліотека Конгресу США - http://www.loc.gov/

ДИТЯЧІ БІБЛІОТЕКИ

Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І.Я.Франка - http://frankolibrary.com/

Вінницька обласна бібліотека для юнацтва - http://vinobu.vn.ua/

Державна бібліотека України для дітей - http://www.chl.kiev.ua/

Каталог дитячих ресурсів  INTERNET - http://www.kinder.ru

Українська казка - http://www.kazka.in.ua/

При роботі з Інтернетом учні здобувають навички пошуку інформації: формування запиту, аналіз отриманого результату, корекція пошукових дій, зведення знайдених даних до підготовки вторинного інформаційного продукту, вміння фіксувати посилання до джерел інформації.

Користувачам Інтернету пропонуються наступні Інтернет-ресурси.

 OCBITHI WEB-PECУPCИ

http://aspekt-cdu.kiev.ua - Сайт видавництва "Аспект";

http://www.pressa.kiev.ua – Сайт видавництва "Преса України";

http://www.osvitapublish.com.ua - Сайт видавництва "Освіта";

http://www.ednu.kiev.ua - Освітня мережа України;

http://www.intel.com.ua/education - «Intel® На­вчання для майбутнього";

http://www.iteach.com.ua - Освітня програ­ма Intel®;

http://www.imi.com.ua - Інститут масової ін­формації;

http://www.ipe.univ.kiev.ua – Київський наці­ональний університет, Інститут післядипломної освіти;

http://www.polynet.lviv.ua - Сайт національно­го університету «Львівська політехніка» (дис­танційне навчання);

http://www.coippo.edu.ua – Сайт Чернівець­кого обласного інституту післядипломної пе­дагогічної освіти.

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогічних ідей «Відкритий урок».

 Для учнів

http://www.nam.kiev.ua - Сайт Національної академії управління;

http://algolist.manuaI.ru – Сайт для підготов­ки до олімпіад з інформатики;

http://olympiada.km.ua - Сайт Хмельницької обласної олімпіади з інформатики;

http://www.univ.kiev.ua - Київський націо­нальний університет ім. Т.Г.Шевченка;

http://search.kharkov.ua – Пошукова машина по харківських і українських сайтах;

http://www.artukraine.com - Каталог серверів українського мистецтва;

http://www.citv.com.ua - «Чернігів дійсний», каталог посилань;

http://www.ednu.kiev.ua - Освітня мережа України;

http://www.qp.dp.ua - «Куди піти?», пошуко­вий сервер;

http://www.redart.kharkiv.net – Світова кар­та мистецтва;

http://www.school.kiev.ua – «XXI: школа», Інтернет;

http://www.iai.gov.ua –Інститут штучного ін­телекту;

http://www.tyi.com.ua – Сайт Всеукраїнсько­го турніру з інформатики.

 Українські освітні портали:

http://www.mon.gov.ua – Офіційний веб-сайт міністерства освіти і науки України;

http://www.ime.edu-ua.net – Сайт Інституту засобів навчання АПН України;

http://www.intel.com/education/teach - Intel® Навчання для майбутнього;

http://osvita.org.ua – освітній портал - ката­лог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі на­вчальні заклади України і Росії;

http://www.ccf.kiev.ua - соціальна освіта в Україні (організація семінарів, тренінгів, дис­танційна освіта у галузі соціальної педагогіки);

http://school.kiev.ua - портал присвячений проблемам впровадження нових техноло­гій в галузі середньої освіти України (Інфор­матика, підручники, матеріали, застосуван­ня комп'ютерів на уроках фізики, математи­ки, іноземної мови, деяка інформація з Мі­ністерства освіти та науки України, олімпіа­ди, періодика);

http://edu.ukrsat.com -  для вчителів - мето­дичні розробки, навчальні програми, для учнів - бібліотеки, реферати, олімпіади, адреси шкіл Києва та України.

 ОСВІТА

Державний фонд фундаментальних досліджень - http://dffd.itdev.org.ua/Joomla/

Академія педагогічних наук України - www.apsu.org.ua

Освітні ресурси України - http://dir.meta.ua/topics/ru/science-education/

Освіта в Україні – інтернет-сервіс для установ освіти – http://www.edu-ua.net

Освітянська Мережа України – www.ednu.kiev.ua

Українські навчальні та наукові інститути - http://www.ukma.kiev.ua

I*Earn-Україна – міжнародна освітня та ресурсна мережа – http://www.kar.net

Всеукраїнський центр олімпіад школярів «Олімп» - www.olymp.vinnica.ua

Школи в Інтернет – http://dir.yahoo.com/Education

ТВОЇ ПРАВА

Закони України - http://uazakon.com/

Конвенція про права дитини -

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_021

Декларація прав дитини -

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_384

 ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Телевізійний канал "1+1"- http://www.1plus1.tv

Українська преса в Інтернет - http://Uamedia.visti.net/link

Інтерфакс Україна - http://www.interfax.com.ua

Наукова періодика України - http://www.nbuv.gov.ua/portal/

"Голос України" - http://www.golos.com.ua/

"Урядовий кур’єр" - http://www.ukurier.gov.ua/

"Україна молода" - http://www.umoloda.kiev.ua/

"Молодь України" - http://www.molod-ukraine.com/

 ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ

Електронна бібліотека - http://www.lib.com.ua

Всесвітня цифрова бібліотека - http://www.wdl.org

Електронна бібліотека української літератури - http://www.ukrlib.com.ua/

Бібліотека Максима Мошкова – http://lib.ru/

Студентська електронна бібліотека «Веда» - http://www.lib.ua-ru.net/

Бібліотека Тернопільського державного технічного університету - http://www.tu.edu.te.ua/library/

Все для учня - http://ridnashkola.km.ua//

ЛІТЕРАТУРА

База даних з літератури - http://www.world-art.ru/lyric/

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

«Енциклопедія Кирила та Мефодія» - http://www.mega.km.ru

Енциклопедія Britannica - http://www.britannica.com

Російськомовна енциклопедія - http://www.encyclopedia.ru

Енциклопедія міфів і легенд - http://www.pantheon.org/mythica/

Книга рекордів Гінесса - http://www.guinessworldrecords.com

Вікіпедія, вільна енциклопедія - http://uk.wikipedia.org/wiki/

Енциклопедія  народів та релігій світу - http://www.cbook.ru

 СЛОВНИКИ

Великий тлумачний словник сучасної української мови – http://www.slovnyk.net

Словники - http://www.mova.info

Російські словники - http://www.gramota.ru

Російські словники - http://www.slovari.yandex.ru 

Книгосховище українського мовця - http://www.madslinger.com/bookvault/index.html

Словник Даля - http://www.vidahl.agava.ru

 ПЕРЕКЛАДАЧІ

Український перекладач слів - http://www.slovnyk.org.ua

Російський перекладач слів - http://www.lingvo.yandex.ru

Російський перекладач слів - http://www.multitran.ru

Український перекладач текстів - http://www.pereklad.online.ua

Російський перекладач текстів - http://www.translate.ru

Google перекладач - http://www.translate.google.com

 РЕФЕРАТИ

Україномовні реферати – http://www.ukrreferat.com

Україномовні реферати – http://www.ref.com.ua

Україномовні реферати – http://www.referats.kiev.ua

Реферати - http://www.BankReferatov.ru

Колекція україномовних рефератів - http://allreferats.narod.ru

«Багато рефератів» - http://bagato-referativ.com.ua

Глобальний механізм пошуку рефератів - http://allbest.ru/refall.htm

Бібліотека Грінчука - http://grinchuk.lviv.ua

 КНИЖКОВІ ІНТЕРНЕТ - МАГАЗИНИ

Амазон - http://www.amazon.com

Бамбук - http://www.bambook.com

Інтернет-магазин – http://www.rozetka.ua

 РОЗВАГИ ТА ПОДОРОЖІ

Новинки відеофільмів - http://www.petrovka.ua

Новинки КІНО - http://www.multikino.com.ua

Спортивний портал - http://www.sport-express.ru

Гороскопи - http://www.moygoroskop.com

Музеї світу - http://www.deti.spb.ru/dos/83.html

Країни світу - http://svit.ukrinform.ua/

Країни світу (рос.) – http://www.countries.ru

Путівник  «Навкруги світу» – http://www.archive.travel.ru/index.html

Путівник по Европі - http://www.europa.km.ru

 НАЙПОТУЖНІШІ ПОШУКОВІ СИСТЕМИ


Активні користувачі за останні 15 хвилин: