Ви Гість.

Методичний аспект посібника

Останнє редагування: 2014-03-19

Автор: Царук Надія Петрівна

 

Вступ

             Починаючи з раннього дитинства,  варто закладати міцний фундамент дитячої любові до навколишнього природного середовища, розвивати естетичне відчуття світу природи, формувати навички культурної природо доцільної поведінки у довкіллі. Родинне та суспільне виховання буде вважатися ефективним тоді, коли ознайомлення дитини з природним довкіллям  розвине здатність: реагувати на красу природи, характеризувати її основні ознаки і компоненти, розрізняти її стан, бережно ставитися до неї,  поводитися екологічно доцільно, відчувати свою відповідальність за неї.

Зміст програми «Дитина» (розділ «Віконечко в природу»)спрямовує вихователів на формування у дітей світоглядних уявлень. Об'єкти природи , її зміни мають розгортатися перед дитиною поступово в певній системі: від найпростіших уявлень про окремі об'єкти і явища природи, їх суть до узагальнених понять і складатися в цілісну картину світу природи.

Сьогодення розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями. Особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових форм, методів і засобів навчання і виховання. Отже, упровадження в дошкільному закладі електронних освітніх ресурсів  диктує час.

У  створеному нами електронному посібнику  « Відчуй , пізнай пір року диво грай »   простежується чітка природоознайомча  спрямованість змісту, до якого увійшли такі основні ідеї та поняття:

 - єдність та взаємозв’язок живого і неживого в природі;

- єдність людини і природи, їх взаємозалежність.

 

Основні завдання  посібника

«Відчуй , пізнай пір року дивограй»:

1. Познайомити дітей  з поняттям «рік», «пора року», їх послідовною зміною.  

 2.Дати уявлення про характерні особливості кожної пори року, навчити розпізнавати ознаки сезону: за змінами життя тваринного та рослинного світу, характерними атмосферними опадами  для даного періоду тощо.

3. Вчити встановлювати   зв’язок  між  станом природи та  рослинним, тваринним світом, життєдіяльністю людей.

4. Розвивати естетичне відчуття світу природи, емоційно-чуттєву сферу особистості як одного з компонентів екологічної культури. 

 

5. Виховувати моральність, духовність, любов до природи з раннього віку.

 

             Новизна педагогічної ідеї  посібника «Відчуй, пізнай пір року     дивограй » полягає у багатофункціональності застосування представлених мультимедійних презентацій, практичного матеріалу,  забезпеченні створення віртуальної реальності  для дітей.

 

                            Організація і методика роботи з посібником

 «Відчуй, пізнай пір року дивограй»

 

             Посібник «Відчуй, пізнай пір року диво грай » розрахований на роботу з дітьми від 3 до 7  років.  В ньому  представлені такі види діяльності по ознайомленню з природою як пізнавальниа (формування уявлень про світ природи), перцептивно-ємоційна (формування позитивного, естетичного відношення до природи) і практична (формування позитивної взаємодії з природою). Зміст та структура  посібника дозволяє використовувати   дидактичний  матеріал як цілісний для формування уявлень про пори року, так і окремі блоки  на заняттях різної пізнавальної спрямованості.

Структура  посібника «Відчуй, пізнай пір року дивограй»:

              Посібник  «Відчуй, пізнай пір року диво грай » містить  змістовно, логічно завершений матеріал для ознайомлення дітей з природою, порами року, їх характерними особливостями.  В рамках одного заняття можна познайомити дітей   з поняттям «рік», «пори року», віртуально  продемонструвати зміни пір року,  їх характерні особливості, зробити порівняння, висновки.

             Посібник   складається із чотирьох змістовно завершених тематичних  блоків: «Весна», «Літо», «Осінь»,«Зима». Зміст кожного  тематичного блоку  дозволяє використовувати його  на  фронтальних заняттях   при ознайомлені дітей з природою. Він поєднує в собі презентаційний  пізнавальний   матеріал та практичний. Представлений  матеріал відповідає принципам доступності, наочності, науковості, що дає можливість сприймати зміни в природі послідовно, закономірно.  Практичний матеріал (коректурні таблиці) містить в собі необмежений простір для вихователя в варіюванні завданнями. Таке  органічне поєднання дозволяє в рамках одного заняття  познайомити дітей з новою інформацією, а також  виконати завдання на закріплення матеріалу.    

             Рекомендуємо використовувати окремі  презентації  кожного блоку на  заняттях різної спрямованості. Так, презентації циклу «Природа очима художника»,  доцільно використовувати при ознайомленні дітей з мистецтвом, живописом  на заняттях образотворчої спрямованості, в бесідах, як підготовчу роботу при організації та проведенні спостереження в природі  тощо.  Робота з коректурними таблицями  може бути вдало використана на заняттях з математики,  грамоти,  розвитку мовлення тощо.

             Відкриває посібник презентація «Рік за 40 секунд». Вона  дає можливість дітям наглядно  в віртуальному вимірі побачити зміни в природі, налаштувати їх на  інтелектуальну пізнавальну  роботу. Закінчується -  «Гімном природі», який являє собою органічне поєднання картин природи і музичного супроводу. Презентацію «Гімн природі» рекомендуємо використовувати  в бесідах «Пори року» на музичних заняттях, а також   як мотиваційний момент  при організації та проведенні    відповідних тематичних тижнів.

Отже, наш  електронний посібник «Відчуй, пізнай пір року дивограй » - це універсальний, багатофункціональний  дидактичний матеріал, створений на основі та за  допомогою інноваційних інтерактивних технологій.  Він дозволяє дітям  цілісно, в системі оволодіти  знаннями про пори року, їх характерні  особливості; показати єдність та взаємозв’язок живого і неживого в природі, їх взаємозалежність.

Активні користувачі за останні 15 хвилин: