Ви Гість.

Ресурсні бази даних з актуальних питань освіти

Останнє редагування: 2013-01-16

Автор: Лампіга Алла Віталіївна

Ресурсні бази даних з актуальних питань освіти:

В електронному вигляді бібліотека ФМГ №17 збирає методичні матеріали на допомогу бібліотекарям, вчителям та учням.

Нормативно-правова база для бібліотекарів та вчителів – це документація (закони, нормативні акти, положення, інструкції і т.д.), яким керуються у своїй роботі педагогічні працівники шкіл.

У бібліотеці закладу є не лише їх перелік, а й безпосередньо самі документами, які доступні для завантаження на сайті гімназії http://lib.pmg17.vn.ua/shklnim_bblotekaryam.html.

 А) Нормативно-правова база для бібліотекарі

1.            Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

2.            Закон України «Про освіту» № 1060-Х11 від 23 травня 1991р.

  3.            Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»).

  4.            Національна доктрина розвитку освіти Указ Президента України №3472002 від 17 квітня 2002р.

  5.            Закон України «Про загальну середню освіту» №651-Х1V від 13 травня 1999р.

  6.            Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах.

  7.            Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу.

  8.            Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000.

  9.            Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури.

  10.        Лист Державного казначейства України про віднесення до бібліотечних фондів.

  11.        Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ.

  12.        Лист Державного казначейства України про нарахування зносу на необоротні активи.

  13.        Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з баланс бюджетних установ.

  14.        Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання.

  15.        Інструкція про організацію та порядок обміну документів серед бібліотек України.

  16.        Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей.

  17.        Порядок визначення розміру збитків.

  18.        Посадові інструкції завідувача бібліотекою та бібліотекаря. 

Б) Нормативно-правова база для вчителів

    1.            Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України     28 червня 1996 р. (Витяг: ст.53)

2.            Закон України «Про освіту» № 1060-Х11 від 23 травня 1991 р.

3.            Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р.     №651-Х1V.

4.            Закон України «Про мови в Українській РСР» від 28 жовтня 1989 р. №8312-Х1 (Витяг: ст.1, ст.2, ст.3, ст.4, ст.5, ст.6, ст.8).

5.            Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. №40-IV

6.            Національна доктрина розвитку освіти Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. №347/2002.

7.            Положення про загальноосвітній навчальний заклад Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778.

8.            Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. №522

9.            Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 р. №896.

10.        Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. №1546.

11.        Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.  Наказ  Міністерства  освіти  і  науки  України       від 07.09.2000 р. №439.

12.        Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.  Наказ  Міністерства  освіти  і  науки  України  від   24.08.2001 р.  №553.

13.        Типове положення про атестацію педагогічних працівників України. Наказ Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010 р.

14.        Положення про психологічну службу системи освіти України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2006 р. №9 із змінами і доповненнями.

15.        Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.  Наказ  Міністерства  освіти і  науки  України  від           06.09.2000 р. №434.

16.        Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ Міністерства освіти і науки України від20 квітня 2004 р. №601

17.        Наказ «Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів» №557 від 26.09.2005 р.

18.        Декларація прав дитини. Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 р.

19.        Конвенція про права дитини. Схвалена на 44-й сесії Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1989 р.

20.        Наказ «Інструкції про організацію та діяльність гімназії», «Інструкції про організацію та діяльність ліцею» від 20.07.1995 р. №217

 В) Тематична папка «Атестація вчителів»

     У зв’язку із новим положенням про атестацію у вчителів виникає потреба звернутись до інструктивно-нормативних актів та положень про атестацію.

Нормативні документи доступні для завантаження у локальній мережі закладу ФМГ №17 (див. схему 1).

Схема 1
Активні користувачі за останні 15 хвилин: