Ви Гість.

Власні ресурси бібліотеки ФМГ №17

Останнє редагування: 2013-01-16

Автор: Лампіга Алла Віталіївна

Власні ресурси бібліотеки ФМГ №17:

 Бібліотечні уроки та тести

 1 клас - «Про книгу і бібліотеку»

Мета уроку: ознайомити дітей зі шкільною бібліотекою, правилами користування бібліотечними книгами; виховувати почуття поваги і шанобливого ставлення до книги.

2 клас - «Періодичні видання для молодших школярів»

Мета уроку: розширити знання дітей про дитячу періодичну пресу; активізувати інтерес до неї. Розвивати уміння самостійно читати дитячу періодику. Практично ознайомити з поняттями «число журналу», «рік видання», «примірник», «комплект». Розвивати навички читання, комунікативні здібності. Виховувати любов до рідного слова.

 3 клас - «Структура книги»

Мета уроку: ознайомити учнів з книгознавчими поняттями
 титульний аркуш, передмова, зміст, умовні графічні позначки, виноска, збірка авторська, збірка тематична;  розвивати вміння самостійно знаходити потрібний твір  за змістом творів.

 4 клас - «Довідково-бібліографічний апарат  для молодших школярів»

Мета уроку: виховувати у читачів інформаційну культуру, вміння користуватися ДБА; навчити дітей правильно вибирати книги,  надавати дітям бібліотечно-бібліографічні знання,  види каталогів, і картотек. 

5 клас - «Елементи книги»

Мета уроку: ознайомити учнів  з основними  елементами книги, видами і способами оправи книги, з назвами структурних частин книжки.

6 клас - «Історія створення книги»

Мета уроку: дати відомості про книгу –  історичну пам’ятку людства, історію її виникнення та  розвиток книгодрукування в Україні.

Популяризувати книгу –  носія інформації.

Виховувати повагу до історії народу, його внеску в розвиток української культури.

7 клас - «Словники, довідники, енциклопедії»

Мета уроку: ознайомити дітей з існуючою  довідковою літературою,

навчати дітей користуватись словниками, енциклопедіями, виховувати інтерес і потребу до роботи з довідковою літературою.

    8 клас - «Українські енциклопедичні видання»

Мета уроку: ознайомити учнів з існуючою довідковою літературою,

навчати школярів користуватись енциклопедіями, виховувати інтерес і потребу до роботи з довідковою літературою.

9 клас - «Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури. Робота із словниками, довідниками, енциклопедичною літературою»

Мета уроку: дати поняття про бібліографію, її призначення, ознайомити учнів з бібліографічними покажчиками; розвивати уміння і навики складати списки рекомендованої літератури; виховувати любов до книги.

 10 клас - «Методи самостійної роботи з книгою»

Мета уроку: навчити учнів користуватися навчальною, довідковою та додатковою літературою. Писати та оформляти реферати, доповіді, конспекти.

 11 клас

«Словник – інструмент пізнання світу. Науково-популярна і науково-пізнавальна література та форми роботи з нею»

Мета уроку: ознайомитись із видами словників; розвивати вміння працювати зі словником; збагатити словниковий запас учнів; виховувати любов до рідної мови та рідного краю; розвивати вміння працювати в парах та групах.

 До циклу бібліотечних уроків також входить таблиця оцінювання тестових завдань, а також Додатки, список використаної літератури, у яких представлені такі пам'ятки:

ПАМ'ЯТКА ЧИТАЧА

ЯК ЧИТАТИ КНИЖКУ

ЯК КОНСПЕКТУВАТИ КНИЖКУ, СТАТТЮ

ПРАВИЛА КОНСПЕКТУВАННЯ

ЯК ВЧИТИ ВІРШ НАПАМ'ЯТЬ

ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД ТЕМАТИЧНИМИ ВИПИСКАМИ

ЯК ПРАЦЮВАТИ З КНИГОЮ

ЯК ЧИТАТИ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНУ ЛІТЕРАТУРУ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

 Додатки можна використовувати у якості допоміжних засобів на бібліотечних уроках.

 При створенні бібліотечних уроків були використані матеріали творчої групи бібліотекарів міста Шпола, а також матеріали Г.Ю.Георгієвської, розміщені у журналі "Шкільна бібліотека", №2'2010.

 ***

Таким чином, бібліотека  нашої гімназій – це вируючий всесвіт інформації.

В сучасному інформаційному суспільстві функції бібліотеки та її працівників істотно змінюються. Бібліотека має бути зручним багатофункціональним інтелектуальним центром для читача, а бібліотекар повинен володіти високим професіоналізмом, бібліотечно-бібліографічні та технічні вміння та навички, бути консультантом, порадником та «поводирем» у світі інформаційного простору.

Працівники бібліотеки ФМГ №17 разом із вчителями та працівниками лабораторії інформаційних технологій постійно слідкують за роботою та оновленням інформації у локальній мережі, вивчають та доповнюють списки нових освітніх та фахових Інтернет-ресурсів, вдосконалюють свої знання та навички роботи з комп’ютером та Мережею.

 ***

Звісно, комп’ютер не може, та й не повинен замінювати вчителя, вихователя, бібліотекаря. Слово педагога завжди було і буде наймогутнішим знаряддям виховання та навчання дітей.

Інформаційні технології можуть використовуватись лише як допоміжний засіб у роботі із учнями, і ні в якому разі не потрібно захоплюватись використанням мультимедіа на уроках.

Тим не менш, новітні технології у школі та бібліотеці набувають все більшої популярності та престижу.

Активні користувачі за останні 15 хвилин: