Ви Гість.

І семестр/6 клас/Способи зображення Землі

Останнє редагування: -1-11-30

Автор: Денисик Оксана Олександрівна

Контрольна робота

Тема:. Способи зображення Землі.

Варіант 1

 

І рівень (по 0.5 бала)

1. Географія – це система наук:

А) про рослини;         Б) про тварин;                       В) про природу, населення і господарську діяльність.

 

2. Невеликі за розмірами ділянки поверхні Землі зображують:

А) географічних картах;       Б) на планах місцевості;       В) космічних знімках.

 

3. Масштаб, виражений у такий спосіб: у 1 см – 10 км, називається:

А) лінійний;               Б) числовий;              В) іменований.

 

4. Нівелювання проводять за допомогою:

А) циркуля;                Б)нівеліра;                  В) рулетки.

 

5. Північний схід, південний захід – це:

А) проміжні сторони горизонту;                 Б) основні сторони горизонту.

 

6. З допомогою чого можна визначити відстань на карті:

А) лінійки;

Б)____________

В)____________

 

ІІ рівень (по 0,75 бала)

1.Накреслити умовний знак «колодязь».

2.Накреслити умовний знак «польова дорога».

3.Накреслити умовний знак «болото».

4.Накреслити умовний знак «школа».

 

ІІІ рівень(по 1 балу). Дайте визначення поняттям

1.Паралелі.

2.Географічна карта.

3.Орієнтування на місцевості.

 

ІV рівень (1,5 бали)

  1. На плані місцевості відстань від села Зоряне до села Піщанка становить 10 см. Реальна відстань між цими двома селами дорівнює 500м. Визнач масштаб плану місцевості, запиши свої дії та пояснення.
  2. Здійсніть перетворення масштабів:

з числового в іменований –

а) 1:2000, 

б) 1:50000,

в)1:700000

з іменованого в числовий –

а) в 1 см 10 м,

б)в 1 см 850 м,

в) в 1 см 20 км.

 

Контрольна робота

Тема: Способи зображення Землі.

Варіант 2

 

І рівень (по 0.5 бала)

1. Складовими частинами географії є:

А) фізична;                 Б)економічна;                        В)всі відповіді вірні

 

2. Лінія, яка з’єднує на географічній карті точки, що мають однакову висоту над рівнем моря:

А) шкала висот;         Б) горизонталлю;                  В) абсолютною висотою.

 

3. Масштаб, виражений у такий спосіб – 1: 25 000, називається:

А) лінійний;               Б) числовий;              В) іменований.

 

4. Масштаб – це:

А) міра зменшення;               Б) міра довжини;                   В) міра висоти.

 

5. В полудень сонце знаходиться на:

А)півночі;                   Б) заході;                    В) півдні.

 

6. Способами зображення на географічній карті є:

А) спосіб ліній;

Б)______________

В)______________

 

 

ІІ рівень (по 0,75 бала)

1.Накреслити умовний знак «кущ».

2.Накреслити умовний знак «луг».

3.Накреслити умовний знак «стежка».

4.Накреслити умовний знак «річка».

 

 

ІІІ рівень(по 1 балу). Дайте визначення поняттям

1.Меридіани.

2.Географічна довгота.

3.Азимут.

 

ІV рівень (по 1,5 бала)

  1. На географічній карті довжина річки становить 10 см. Реальна її довжина дорівнює 2500км. Визнач масштаб карти, запиши свої дії та пояснення.
  2. Здійсніть перетворення масштабів:

з числового в іменований –

а) 1:90 000, 

б) 1:5500 000,

в)1:10 000 000

з іменованого в числовий –

а) в 1 см 50 м,

б)в 1 см 220 м,

в) в 1 см 400 км.

 

Контрольна робота

Тема: Способи зображення Землі.

Варіант 3

 

І рівень (по 0.5 бала)

1.Слово «географія» перекладається з грецької мови як:

А) природа;                Б) землеопис;                        В) наука.

 

2. Перевищення однієї точки над іншою:

А) абсолютна висота;                       Б) відносна висота;               В) відмітка висоти.

 

3. Масштаб, виражений у такий спосіб , називається:

А) лінійний;               Б) числовий;              В) іменований.

 

4. На північну і південну півкулі землю ділить:

А) земна вісь;             Б) меридіани;             В) екватор.

 

5. Полярна зоря вказує напрямок на:

А) північ;                    Б)південь;                   В) схід.

 

6. Географічні карти за масштабом поділяють на:

А) великомасштабні;

Б)_______________

В)_______________

 

ІІ рівень (по 0,75 бала)

Накреслити умовний знак «поодиноке дерево».

Накреслити умовний знак «сад».

Накреслити умовний знак «дерев’яний міст».

Накреслити умовний знак «шосе».

 

ІІІ рівень(по 1 балу). Дайте визначення поняттям

1.Географічна широта.

2. Масштаб.

3. Географічні            координати.  

                                  

ІV рівень (по 1,5 бала)

  1. На плані місцевості відстань від школи до пошти становить 10 см. Реальна відстань між цими двома об’єктами становить 800 м. Визнач масштаб карти, запиши свої дії та пояснення.
  2. Здійсніть перетворення масштабів:

з числового в іменований –

а) 1:25 000, 

б) 1:32 000 000,

в)1:1 500 000

з іменованого в числовий –

а) в 1 см 5 м,

б)в 1 см 300 м,

в) в 1 см 150 км.Активні користувачі за останні 15 хвилин: