Ви Гість.

ІІ семеср / 6 клас / Атмосфера

Останнє редагування: -1-11-30

Автор: Денисик Оксана Олександрівна

 

Контрольна робота з теми: «Атмосфера».

Варіант І.

 I рівень (6 х 0,5 бала = 3 бала).

Виберіть тільки одну правильну відповідь.

1. Атмосферне повітря не розсіюється в космічному просторі, тому що ...

   а) атмосфера обертається разом із Землею;                  

   б) на нижні шари атмосфери тиснуть верхні шари;

   в) його утримує сила тяжіння Землі;

   г) Земля рухається навколо Сонця.

2. Головна ознака, від якої залежить температура повітря це...

   а) рельєф;                                                   в) тип хмар;        

   б) географічна широта;                            г) вологість повітря.

3. В якому напрямі дме денний бриз?

   а) з суші на море;                           в) зимою-з моря на сушу;

   б) з моря на сушу;                          г) влітку-з суші на море.

4. 22 грудня сонце буває в зеніті над:

   а) екватором;                                  в) над південним тропіком;

   б) над північним тропіком;           г) над південним полярним колом.

5. Вітри, що дмуть з тропіків до екватора називаються:

    а) західні;                      б) пасати;                      в) мусони;                        г) бризи.         

б. Атмосферний вихор з низьким тиском у центрі-це...

    а) атмосферний фронт;       б) циклон;           в) бриз;              г) антициклон.                                           

II рівень (3 х 1 бал = 3 бала).

Виберіть декілька правильних відповідей.

1. Виберіть із запропонованого списку перехідні кліматичні пояси:

  а) помірний;                                       г) субарктичний;

  б) субекваторіальний;                       д) субтропічний;

  в) тропічний;                                      е ) екваторіальний.

2. Розподіл опадів на земній кулі залежить від:

а) розміщення областей високого і низького тиску;             в) клімату місцевості;

б) атмосферних фронтів;                                                         г)холодних і теплих течій.

3. Екваторіальні повітряні маси панують влітку в поясах...

  а) тропічному;                                      в) субтропічному;     

  б) екваторіальному;                             г) субекваторіальному.

           

ІІІ рівень (2 х 1,5 бала = 3 бала).

1. Встановіть відповідність між показником погоди і одиницями його вимірювання:

   1) атмосферний тиск                      а) мм

   2) опади                                           б) мм рт. ст.

   3) абсолютна вологість                   в) бали

   4) хмарність                                     г) м/с

                                                             д) г/м³.

2. Розташуйте у правильному порядку шари атмосфери, починаючи від земної поверхні:

   а) стратосфера;                                 в) тропосфера;

   б) мезосфера;                                    г) верхні шари.

 

IV рівень (1,5 х 2 бала = 3 бала).

Дати розгорнуті пояснення

1.      Скільки літрів води максимально може міститися в повітрі кімнати об’ємом 240 м3 при температурі + 20оС?

2.      Як у тропосфері з висотою змінюється тиск і температура?

 

 

Контрольна робота з теми: «Атмосфера».

Варіант IІ.

І рівень (6 х 0,5 бала = 3 бала).

Виберіть тільки одну правильну відповідь.

1. Атмосферні явища відбуваються:

   а) у стратосфері;                                        в) у тропосфері;  

   б) у мезосфері;                                           г) у озоновому шарі.

2. Який вид опадів не виділяється безпосередньо з повітря:

    а) туман;                         б) роса;                                       в) іній;                             г) сніг.

3. Прилад для вимірювання атмосферного тиску - це...

    а) опадомір;                    б) гігрометр;                             в) барометр;                    г) флюгер.

4. 22 червня сонце буває в зеніті:

   а) над північним тропіком;                                           в) над екватором; 

   б) над південним тропіком;                                          г) над північним полярним колом.

5. Вітри, що дмуть у помірних широтах - це…

    а) західні;                      б) пасати;                                  в) мусони;                  г) бризи.                    

6. Атмосферний вихор з високим тиском у центрі-це..

    а) атмосферний фронт;               б) циклон;             в) бриз;                    г) антициклон.

 

ІІ рівень (3 х 1 бал = 3 бала).

Виберіть декілька правильних відповідей.

1. Виберіть із запропонованого списку основні кліматичні пояси:

   а) помірний;                                                                   г) арктичний;   

   б) екваторіальний;                                                         д) субарктичний;

   в) субтропічний;                                                            е) тропічний.

 2. Температура повітря залежить від:

   а) кута падіння сонячних промінів;                               г) висоти місцевості над рівнем моря;

   б) вологості повітря;                                                        д) атмосферного тиску;   

   в) напряму вітру;                                                              е) часу доби.

З. Тропічні повітряні маси панують влітку:

   а) в тропічному поясі;                                           в) в помірному  поясі;

   б) в субтропічному поясі;                                     г) в екваторіальному поясі.

 

III рівень (2 х 1,5 бала = 3 бала).

1. Встановіть відповідність між показником погоди і приладом для його вимірювання:

    1) атмосферний тиск                               а) термометр

    2) вітер                                                      б) гігрометр

    3) вологість повітря                                 в) опадомір

    4) опади                                                     г) барометр

                                                                       д) флюгер.

2. Розташуйте кліматичні пояси, починаючи від екватора, в правильному порядку:                                                  

а) субекваторіальний,                                   г) екваторіальний,

б) помірний,тропічний,                                д) арктичний,

в) субтропічний,                                            е) субарктичний.

 

IV рівень (1 х 3 бала = 3 бала).

Дати розгорнуті пояснення

1.      На якій висоті перебуває літак, якщо атмосферний тиск за його бортом становить 410 мм.рт.ст.?

2.      Що таке град? Які причини його утворення?

 

 

 

 

Контрольна робота з теми: «Атмосфера».

Варіант III.

 І рівень (6 х 0,5 бала = 3 бала).

Виберіть тільки одну правильну відповідь.

1. Де знаходиться озоновий шар?

   а) у тропосфері;                             в) у мезосфері;  

   б) у стратосфері;                            г) у верхніх шарах атмосфери.

2. Менший атмосферний тиск спостерігається на:

   а) березі моря;                           б) вершині гори;                               в) рівні підніжжя гори.

3. Найвища температура повітря спостерігається:

   а) в полудень;               б) за 2-3 години до полудня;              в) через 2-3 години після полудня.

4. Вкажіть, яким приладом вимірюють відносну вологість повітря:

   а) барометром;              б) термометром;                    в) гігрометром;              г) сейсмографом.

5. Вдень на узбережжі моря вітер дме з:

   а) заходу на схід;                        в) півночі на південь;

   б) моря на суходіл;                     г) суходолу на море.

6. Стан приземного шару повітря в даному місці у певний час  називається:          

  а) погодою;                                   б) кліматом.

 

II рівень (3 х 1 бал = 3 бала).

Виберіть декілька правильних відповідей.

1. До трьох основних кліматотвірних чинників належать:

   а) підстилаючи поверхня;                          в) кут падіння сонячних променів;

   б) географічна довгота;                              г) переміщення повітряних мас.

2. Виберіть з переліку ознаки погоди:

   а) атмосферні опади;                                г) хмарність;

   б) повітряні маси;                                     д) циклон;

   в) напрям і сила вітру;                             е) вологість повітря.

3. До місцевих вітрів  належать:

   а)західні;                                               г) бризи;

   б)фени;                                                 д) мусони;

   в)гірсько-долинні;                               е) бора.

 

III рівень (2 х 1,5 бала = 3 бала).

1. Встановіть відповідність між повітряними масами та властивостями повітря.

    1) екваторіальні                а) холодне, сухе, прозоре

    2) тропічні                         б) взимку холодне, влітку жарке

    3) помірні                          в) дуже холодне, сухе, прозоре

    4) арктичні                        г) жарке, сухе, запилене

2. Розташуйте компоненти атмосферного повітря у порядку зменшення їх частки в загальному складі:

   а) вуглекислий газ,                                   г) кисень,

   б) азот,                                                       д) інші.

   в) аргон

 

IV рівень (1 х 3 бал = 3 бала).

Дати розгорнуті пояснення

1.      На яку висоту піднявся літак, якщо за його бортом температура повітря – 29оС, а біля поверхні Землі +16оС?

2.   Що таке туман і хмари? За яких умов вони виникають?

Активні користувачі за останні 15 хвилин: