Ви Гість.

Контрольна робота «Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого» варіант 1

Останнє редагування: -1-11-30

Автор: Коломієць Тетяна Анатоліївна

6 клас                                 Тематична атестація 1

                    Тема: «Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого»

                                                             1 варіант

 

                   У завданнях 1-2 обведіть кружечком слово «так» або «ні».

1. Складним є речення :                                                                                             4 б.

 

І діти грядущого віку здійснять, чого ми не здійснили.  

Так

Ні

Ніколи серце не заплаче, бо все обернеться на спів.

Так

Ні

Моя Україно, мою долю на пробу любові бери.

Так

Ні

Я йду у поле навпрошки, а жито теплим хлібом дише.

Так

Ні


 

2. Узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами ре­чення (розділові знаки знято):                                                                                                                                   4 б.

    

Радіє все садок і поле і долина.

 

Так

Ні

На жовтій траві на павутинні на деревах повсюди лежа­ла роса.

 

Так

Ні

Музика це все і спів і чистота й птахи ці й хмари і твер­дість криці.

 

Так

Ні

Все бачить співець у широкім роздоллі і небо і море кра­су СВІТОВУ.

 

Так

Ні


 

 

     Завдання 3-10 мають три-чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Обведіть кружечком букву, яка по­значає правильну відповідь.

 

3.  У словосполученні головне слово стоїть па першому місці в рядку:                   1 б.

 

А    центральні райони

Б     полум'яне слово

В    виголошувати промову

Г    державні символи

 

4.   Між однорідними членами потрібно поставити кому в ре­ченні (розділові знаки знято):

                                                                                                                                   1 б.   

                                             

А   Ждуть вологи і гори і ниви просить пити зерниста земля.

Б    Словом і піснею славити хочу щедре братерство і нашу родину.

В   Людські тривоги і боління я прагну в слово перелить.

Г   Спокійну совість і чисті руки я мушу ревно оберігати.

 

 

5.  Звертання використано в реченні:                                                                            1 б.

 

 

А   Десь, кажуть, є гора, де не співають птиці.

Б    Весна пролетіла світом, і літо спішить услід.

В   Добра не шкодую ні людям, ні сину.

Г   Усі закохані в тебе, жайворонку над полем.

 

6.  Вставне слово вжито в реченні                                                                                1 б.

 

А   Благословенні будьте, мамо, я чую ласку ваших рук.

Б    Кажуть, сніг на полі — хліб у коморі.

В    «Чи може бути чорне білим?» — спитало чорне у білого.

Г    А світ навкруг простий і звичний, і усміх стелиться над ним.

 

 

 

7.   Виділене слово в реченні:              Науки не носить за плечима        ви­ступає :   1 б.                           

                                                                                    

А   означенням

Б   обставиною

В   додатком

Г   присудком

 

                   Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання 8-10.

 

(1)  Рушники в Україні в давнину завжди були оберегом дому родини.

(2)   По-перше, рушник мав обрядове значення.

(3) Вишитий відповідними візерунками-символами, він був неодмінним атрибу­том багатьох обрядів: з ним приходили вшанувати появу нової лю­дини, зустрічали і проводжали дорогих гостей, справляли шлюбні обряди, прикрашали образи та накривали хліб на столі.

(4) По-друге, рушники мали й суто практичне застосування.

(5) Відповідно до функцій, які вони виконували, рушники мали свої назви.

(6) Наприклад, для втирання обличчя і рук — утирач, посу­ду і стола — стирок, для прикрашання образів — покутник, для шлюбних церемоній — весільний тощо.

 

8.  Текст належить до стилю мовлення                                                                                 1 б.

 

А   художнього

Б   наукового

В   офіційно-ділового

Г   розмовного

 

9.  Текст належить до типу мовлення                                                                                    1 б.

 

А  розповіді

Б   опису

В   роздуму

 

 

10. Вставні слова є в реченнях                                                                                              1 б.

 

А   першому, другому третьому

Б    другому, третьому, четвертому

В   першому, п'ятому, шостому

Г   другому, четвертому, шостому

 

            У відведеному місці зошита запишіть відповіді на завдання 11-14.

 

11.  Складіть і запишіть два словосполучення. У кожному з них визначте головне й залежне слово, від головного до залежного поставте запитання.                                                         2 б.

____________________________________________________________________________

 

12. Складіть і запишіть речення зі звертанням, поставте розділові знаки.              2 б.

____________________________________________________________________________

                                                                      

13. У реченні:   Розуму чоловік учиться увесь вік   підкресліть головні та другорядні члени.

                                                                                                                                 2 б.

____________________________________________________________________________

 

14.  Складіть і запишіть складне речення, підкресліть у ньому гра­матичні основи.   2 б.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

                                                          

Активні користувачі за останні 15 хвилин: