Ви Гість.

Контрольна робота «Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого» варіант 2

Останнє редагування: 2015-02-24

Автор: Коломієць Тетяна Анатоліївна

 

                             Тематична атестація 1

                   Тема: «Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого»

                                                        2 варіант

 

                   У завданнях 1-2 обведіть кружечком слово «так» або «ні».

 

1. Складним є речення                                                                                                     4 б.

 

На призьбі грається сонце, лащиться до діда тінями од гілля.

Так

Ні

Згорає на гіллі зелений снопик літа, і біло плаче тихий молочай.

Так

Ні

Може,  часом з людського серця  моя  пісня до  мене озветься.

Так

Ні

Будемо радіти ми з тобою, щоб не в'янув щастя пер­воцвіт.

Так

Ні

.

 

 

2.   Узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення (розділові знаки знято)

                                                                                                                                                       4 б.

Усе вражало тут кучерявий дуб дуплиста верба кошла­тий глід.

Так

Ні

От і маю куточок раю ліс та річка та зелений луг.

Так

Ні

На вулицях, круг стадіону, обабіч дороги всюди росли осокори.

Так

Ні

Усе попереду і день і мла і ніч і паморозь туманна.

Так

Ні

 

 

    Завдання 3-10 мають три-чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Обведіть кружечком букву, яка по­значає правильну відповідь.

 

3.  У словосполученні головне слово стоїть на першому місці в рядку                                            1 б.

 

А    посадити дерево

Б    вирощений урожай

В    відомий художник

Г    широка магістраль

 

4.  Між однорідними членами речення не потрібно ставити коми в реченні (розділові знаки знято)

                                                                                                                                                               1 б.

                                                   

А   Чують люди і гори і ліс прощальну пісню журавлину.

Б    Зупинюсь у вечоровій тиші прислухаюсь до подиху землі.

В    Місяць пливе оглядати темне небо яскраві зорі сонну землю.

Г    Схилився вересень до горобин і груші трусить у садку додолу.

 

5.  Звертання використано в реченні                                                                                                  1 б.

 

А   Чайки сідають на воду, креслять блакить ластівки.

Б    Енергія волі й краси незнищенна, я знаю.

В   Поезіє, свойого дай блакиту і дай мені своєї висоти.

Г   Тільки обрій бринить, як струна, днина гожа, висока, ясна.

 

6.  Вставне слово вжито в реченні                                                                                                     1 б.

 

А   Друже мій, курличуть журавлі, вогнище на кручі догорає.

Б    Знову я в краю свого дитинства, певне, так у кожного буває.

В   І сумно, й ніжно яблуні цвітуть, на серці спокій і ясна тривога.

Г   Защемить, засвітиться у серці осіння тиша і печаль землі.

 

 

 

 

7.  Виділене слово в реченні:     Де грамотні люби, там біди не буде      виступає                    1 б.  

                                                                                    

А   означенням

Б    обставиною

В    додатком

Г    присудком

                  Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання 8-10.

(1) Вишиванням споконвіку займалися жінки, які з покоління в покоління передавали найяскравіші зразки орнаменту, кольору, вишивальну техніку.

(2) Кожна вишивка має свій орнамент, відріз­няється технікою виконання й гамою барв.

(3) За мотивами орна­менти вишивок поділяються на три груші: геометричні, рослинні й тваринні.

(4) Вони відтворюють елементи символіки стародавніх вірувань.

(5) Різноманітні кружальця, трикутники, ромби, лінії, хрести символічно відображають уявлення наших предків про світо­будову.

(6) У традиційній українській вишивці часто використову­валися нитки чорного, червоного, помаранчевого кольорів.

 

8. Текст належить до стилю мовлення                                                                                             1 б.

 

А   художнього

Б   наукового

В   офіційно-ділового

Г   розмовного

 

9. Текст належить до типу мовлення                                                                                               1 б.

 

А   розповіді

Б   опису

В   роздуму

 

10.  Однорідні означення є в реченнях                                                                                            1 б.

 

А    першому та другому

Б    другому та третьому

В    першому та п'ятому

Г    третьому та шостому

 

                У відведеному місці зошита запишіть відповіді на завдання 11-14.

 

11. Складіть і запишіть два словосполучення. У кожному з них ви­значте головне й залежне слова, від головного до залежного постав­те запитання.                                                                            2 б.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12. Складіть і запишіть речення зі звертанням, поставте розділові знаки.                                    2 б.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                      

13. У реченні:         Знання робить життя красним        підкресліть головні та другорядні члени.

                                                                                                                                                             2 б.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

14. Складіть і запишіть складне речення, підкресліть у ньому граматичні основи.                    2 б.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Активні користувачі за останні 15 хвилин: