Ви Гість.

Контрольна робота «Лексикологія» 1 варіант

Останнє редагування: 2015-02-24

Автор: Коломієць Тетяна Анатоліївна

                      1 варіант

Завдання   1-10  мають чотири варіанти  відповідей,  із  яких лише   ОДНА   ПРАВИЛЬНА.   Обведіть  кружечком  букву,   яка позначає правильну відповідь.

1.  Діалектними називаються слова,що                                                                          б.

А  мають однакове лексичне значення 

Б  використовуються людьми певної професії

В  вживаються в мові людей певної місцевості

Г  вживаються групою людей зі спільними інтересами

 

2.  Слова, що називають предмети й поняття минулою,  -  це                                     1 б.

А  жаргонізми

Б  діалектні

В  просторічні

Г  історизми

 

3.  За походженням лексика поділяється на                                                                   1 б.

А  незапозичену й запозичену

Б  активну  й  пасивну

В  загальновживану та професійну

Г  загальновживану та стилістично забарвлену

 

4.  Слова ухвала, постанова належать до лексики                                                       1 б.

А  діалектної

Б  просторічної

В  офіційно-ділової

Г  застарілої

 

5.  Жаргонізми використовують у стилі                                                                              1 б.

А  офіційно-діловому

Б  розмовному

В  публіцистичному

Г  науковому

 

6.  Слова, недавно утворені в мові, називаються                                                            1 б.

А  жаргонізмами

Б  історизмами

В  діалектними

Г  неологізмами

 

7.  З інших мов запозичено слова                                                                                     1 б.

А  позиція, вибалок

Б  ситуація, телефон

В  цивілізація, баритися

Г  авіація, очолити

 

8.  Діалектне слово вжито в  реченні                                                                                1 б.

А  Флояро нічна! Здригається серце, як чую жалоби твої.

Б  І росяну мелодію заграв легенький вітерець на арфі жита.

В  Зажурився сивий сад осінній у переддень снігів і холодів.

Г  Довго-довго ходило сонце, і цвіло надвечір'я червоне.

 

 

9.  Історизм ужито в реченні                                                                                                 1 б.                                                                      

  А  Доле, доле - степи та ватра. Для печалі нема причини.

  Б  Який глибокий ти даруєш спокій, моя далека вечорова зоре!

  В  Барвисті осені полотна, а літо вже одколосилось.

  Г   Бачиш ці дукати, намисто це чудове?

 

10.  Архаїзм ужито в реченні                                                                       

                                                                                                        1 б.                                                                           

 А  На щастя і печаль я маю право, при них обох душа моя згора.

 Б  На площах, що притихли й посмутніли, години відбивають дзиґарі.

 В  На вітрі ген хитаються рядки від хати аж до самої левади.

 Г  Аж доки родяться поети — ні край, ані народ не вмре!

 

У завданнях 11-12 установіть відповідність між елементами двох колонок. Літеру, що позначає правильну відповідь, впишіть у таблицю.


11.                                                                                                                                 4б.

    Незапозичені слова

      1  відгук

      2  дійовий

      3  відстань

      4  нестача

 

 

 Іншомовні (запозичені) відповідники

             А  дефіцит

             Б  дистанція

             В  територія

             Г  рецензія

             Д  активний

 

 

 1

 

 2

 

 3

 

 4

 

        

12.                                                                                                                                        4б.

 Група слів за вживанням

       1  діалектне

       2  професійне

       3  просторічне

       4  жаргонізм

 

              Слово

           А  шприц

           Б  охвіцер

           В  квітка

           Г  ґазда

           Д  фізра

 

 

 1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У відведеному місці зошита запишіть відповіді на завдання 13-16.


13.  Поясніть лексичне значення виділеного слова в реченні                                       2 б.

Людські надії, радощі та втрати бентежать мою душу дотепер.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.  У реченні  Печаль моя щаслива і гірка — переді мною далеч океанна

виділене слово за значенням с_______________. Обґрунтуйте свою думку.

                                                                                                                                            2 б.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.  Складіть і запишіть речення, у якому вжито професійне слово чи термін.           1 б.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.  Складіть і зашипіть речення зі словом (словами), що належить до офіційно-ділової лексики.                                                                                                                                                                     1 б.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Активні користувачі за останні 15 хвилин: