Ви Гість.

Контрольна робота «Лексикологія» 2 варіант

Останнє редагування: 2015-02-24

Автор: Коломієць Тетяна Анатоліївна

                            2 варіант

Завдання  1-10 мають чотири варіанти  відповідей,  із яких лише  ОДНА  ПРАВИЛЬНА.  

Обведіть  кружечком  букву,  яка позначає правильну відповідь.

1.  Професійними називаються слова, що                                                           1 б.

А  мають однакове лексичне значення

Б  використовуються фахівцями певної галузі

В  вживаються жителями певної місцевості

Г  позначають давні назви предметів

 

2.  Слова, що вживаються в мові людей певної території, - це                           1 б.               

 А  професійні

 Б  архаїзми

 В  діалектні

 Г  історизми

 

3.  До стилістично забарвленої лексики належать усі слова, КРІМ                                     

                                                                                                                                        1 б.                                  

 А  жаргонізмів

Б  діалектних

В  професійних

Г  загальновживаних

 

4.  Слова оголошення, засідання належать до лексики                                            1б.

А  діалектної

Б  просторічної

В  офіційно-ділової

Г  застарілої

 

5.  Архаїзми й історизми вживають у стилі                                                                   1б.

А  офіційно-діловому

Б  розмовному

В  художньому

 

6.  Неологізмами називаються слова, які                                                                       1 б.

А  вийшли з ужитку

Б  недавно з'явилися в мові

В  використовують люди певних професій

Г  є спотвореними словами літературної мови

 

7.  З інших мов запозичено слова                                                                                    1 б.

А  математика, мрія

Б  граматика, дружина

В  інформатика, хімія

Г  риторика, держава

 

8.  Діалектне слово вжито в реченні                                                                              1 б.

А  Зараз оди вийшли з моди, але я собі дозволю оспівати бараболю.

Б  Повиті в ніжний іній, пущі стоять сріблясто-голубі.

В  Тумани, мов лелеки білі, до ночі бродять у степах.

Г  В погожі дні така блакить — земля од ніжності тремтить.

 

9.  Історизм ужито в реченні                                                                                           1 б.

А  Осінь бреде золотими садами, гронами грає рясний виноград.

Б  Мов зачарований, день догоряє, осінь багряна садами бреде.

В  Непокірна і напівжива, не вмирає слава України.

Г  Прийде тітка в гості у свитині білій і розкаже казку про чарівну Ладу.

 

10.  Архаїзм ужито в реченні                                                                                            1б.

А  А надворі осінь на дахи лягає, пада на дерева і кущі.

Б  Тіні в село крадуться, мов обережні таті.

В  Як син, тобі доземно уклонюсь і чесно гляну в чесні твої очі.

Г   І хто б там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе!

 

У завданнях 11 — 12 установіть відповідність між елементам двох колонок. Літеру, що позначає правильну відповідь, впишіть у таблицю.

11.                                                                                                                                              4б.

 

  Незапозичені слова

 

     1  вартування

     2  захоплення

     3  водій

     4  наклад

 

    Іншомовні (запозичені) відповідники

                   А  азарт

                   Б  тираж

                   В  караул

                   Г  салон

                   Д  шофер

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

    

12.                                                                                                                                             4б.

      Група слів за

       вживанням

1   діалектне

2   професійне

3   просторічне

4   жаргонізм

 

                   Слово

                 А  шпора

                 Б  хранцузи

                 В  дідусь

                 Г  елеватор

                 Д  файний

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

У відведеному місці зошита запишіть відповіді на завданні 13-16.

13. Поясніть лексичне значення виділеного слова в реченні Цвітуть    волошки в золотому житі, а над смарагдом луки сяє мак.                                                                                            2 б.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.  У реченні Та приснилися мені полуниці вогнелиці  виділене слово за значенням є__________________. Обґрунтуйте свою думку.                                                                                                2 б.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.  Складіть і запишіть речення, у якому вжито професійне слово чи термін.           1б.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                 

16.  Складіть  і  запишіть  речення  зі  словом,   що  належить до офіційно-ділової лексики.                                                                                                 

                                                                                                                                                    1 б.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Активні користувачі за останні 15 хвилин: