Ви Гість.

Мультимедійні засоби навчання

Останнє редагування: 2013-01-16

Автор: Лампіга Алла Віталіївна


Мультимедійні засоби навчання

 У сучасній системі освіти використання мультимедійних засобів навчання є безумовною перевагою.

Використання засобів мультимедіа з метою повторення, узагальнення та систематизації знань не тільки допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються, але й доповнити відоме новими даними. Відбувається не лише процес пізнання, відтворення та уточнення вже відомого, але й поглиблення знань.

Мультимедіа – це окремий вид комп’ютерної технології, який об’єднує в собі традиційну статичну візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну – мовлення, музика, відео фрагменти, анімація.

v           В навчально-виховному процесі засоби мультимедіа виконують важливі дидактичні функції:

v           Пояснення нового матеріалу, його закріплення або систематизація, а також додаткова ілюстрація до вже відомих фактів та знань;

v           Наочне представлення вже відомих фактів, або нове їх висвітлення;

v           Об’ємний матеріал може бути представлений у зручній та доступній формі.

До мультимедійних засобів навчання можна віднести:

- мультимедіа-презентацію;

слайд-шоу;

електронний звіт;

мультимедіа-доповідь;

електронний журнал;

навчальні ігри, розміщені, як в Інтернеті (on-line), так і на різних носіях (off-line);

мультимедіа-тренажери;

навчальні фільми та відео демонстрації та багато інших мультимедіа-систем.

У роботі шкільного бібліотекаря також доцільно використовувати різні засоби мультимедіа. Вони, звичайно, не повинні ставати основним джерелом інформації для користувачів, оскільки у роботі бібліотекаря основним знаряддям було і залишається слово.

Тим не менш, шкільний бібліотекар активно використовує у роботі із учням такі засоби мультимедіа як презентації або слайд-шоу. Це одні із найбільш функціональних та ефективних засобів під час проведення бібліотечних уроків, лекцій, масових заходів тощо.

А) ММЗН бібліотечно-бібліографічної грамотності

Мультимедіа–презентація є одним з найбільш поширених засобів унаочнення навчального матеріалу. Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку. Мультимедійні презентації надають можливості здійснювати віртуальну взаємодію користувача з об’єктами або процесами пізнання, які знаходять своє відображення на екрані. Іншими словами, використання мультимедіа-презентацій дозволяє створювати інформаційний і візуальний образ об’єкту, який досліджується, імітувати реальність за допомогою участі в процесах, що відбуваються на екрані.

Використання мультимедіа-презентацій дозволяє вчителю зручно й ефективно візуалізувати статичну й динамічну інформацію, самостійно готувати завдання, підбирати навчальний матеріал. Що відповідає змісту конкретної теми будь-якої базової дисципліни. Наприклад, при проведенні уроку у 6 класі на тему «Історія створення книги» поряд із словесною розповіддю бібліотекаря про історію виникнення книги та розвиток книгодрукування в Україні, бібліотекар може легко підготувати для учнів навчальну презентацію для наочного представлення видів та типів книг в їх історичній перспективі.


У традиційному навчанні підготовка зазначеного бібліотечного уроку викликає низку труднощів, які пов’язані з необхідністю продемонструвати учням експонати (древні форми книг) або обладнання (перші друкарські станки), які недоступні для звичайного сприймання. У такому разі, засобом унаочнення виступають навчальні фото фрагменти, які зручно розмістити і відтворити в межах навчальної мультимедіа-презентації.

 

Створення та використання уроків-презентацій дає максимальний ефект у початковій і середній школі. Життєвий досвід дітей ще досить незначний і тому малюнки, портрети, експозиції, які можна демонструвати за допомогою комп’ютерної техніки, створюють на уроках особливу атмосферу та настрій. Можна виділити наступні особливості даної технології:

-     якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані;

-    легке усунення недоліків і помилок у слайдах;

-    детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових понять теми залежно від підготовленості учнів; коригування темпу й об’єму навчального матеріалу;

-      достатньо добре освітлення під час демонстрації презентації робочого місця учнів;

-      зростання продуктивності уроку;

-      встановлення міжпредметних зв’язків (у даному бібліотечному уроці – зв’язок історії, літератури, мови);

-      зміна ставлення до ПК: діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій області людської діяльності, а не лише як засіб для гри.

 Б) ММЗН бібліотечно-бібліографічної грамотності у старшій школі

Проведення бібліотечних уроків у старшій школі має свої особливості. По-перше, бібліотечні уроки мають носити інтерактивний характер та проводитись у формі диспутів, ділових ігор, а також використовувати такі види та форми роботи, як пошукові завдання, практичні роботи, «brainstorm» («мозковий штурм») — різновид ігор-вікторин), і т.д.

Пропонуємо 11-класникам ознайомитись із видами лінгвістичних словників та правилами роботи із ними.


 

Повідомляємо учням про видатних письменників Володимира Даля та Бориса Грінченка як вчених, що створили Толковый словарь живого великорусского язика та Словарь української мови, - неоціненні скарби російської та української словесності.

 

Для закріплення матеріалу пропонуємо учням виконати практичні завдання, виконання яких вимагає роботи зі словниками, - тлумачним, українсько-англійським, російсько-українським та фразеологічним.


 Таким чином, використання мультимедійних продуктів у бібліотеці, а саме мультимедіа-презентацій:

·   Сприяє покращенню іміджу бібліотеки серед учасників навчально-виховного процесу та освітянської спільноти; бібліотека позиціонує себе сучасною установою, яка крокує у ногу з часом.

·   Позитивно впливає на затребуваність бібліотечних заходів, покращує їх якість, наочність, естетику та ефективність засвоєння інформації.

·   Сприяє освіті, розвиває пізнавальні інтереси читачів, пропагує читання, стимулює звернення до книги як до першоджерела.

·   Зобов’язує персонал бібліотеки підвищувати свою професійну підготовку і компетентність, набувати навички роботи із сучасними технічними засобами.

· Стимулює розвиток творчості, самовираження, втілення ідей, обмін культурними і суспільним цінностями.

Активні користувачі за останні 15 хвилин: