Ви Гість.

Матеріали до уроків

Останнє редагування: 2015-02-16

Автор: Гончарова Ольга Іванівна

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ЗАКЛАД «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №10

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

 

 

 

 

 

 


Матеріали до уроків української літератури  (10-11 класи)

 

 

 

   номінація «Електронно-освітні ресурси»

 

Гончарова Ольга Іванівна

учитель української мови та літератури

«спеціаліст вищої категорії»

тел. (096)462-40-71

                                 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вінниця

2015

 

 

Автор-укладач  Гончарова Ольга Іванівна, учитель української мови та літератури закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської ради».

 

 

Гончарова О.І.  Матеріали до уроків української літератури (10-11 класи)

Електронно-освітній ресурс / – Вінниця: 2015.

 

 

 

 

 

Рецензенти:

Максименюк О.М. заступник директора  з навчально-виховної роботи, 

учитель української мови та літератури  вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист»   закладу  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської ради»                                                          

Черній Т.А. учитель української мови та літератури «спеціаліст вищої категорії», учитель-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            В запропонованому посібнику розкриваються теоретичні основи використання презентацій як виду електронно-освітніх ресурсів. Посібник містить презентації уроків за чинною програмою українська література,  апробованих в умовах загальноосвітнього навчального закладу та аудіо-й відеоматеріали до них. Рекомендовано для використання в роботі учителів української мови та літератури

 

Вступ

 

    Сучасний педагог повинен створити умови для розкриття індивідуальних здібностей учня, використовуючи новітні  методи, засоби, форми навчання.

   Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є невід’ємною частиною життя кожної людини. Тому важливим залишається впровадження   ІКТ  в навчальний процес.  Одним із видів такого впровадження є використання на уроках презентацій.

   Презентація – це зручна конструкція, в якій легко орієнтуватися. Аналіз науково-методичної літератури та періодичних видань показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем у процесі навчання, а саме:

  1.  Використовувати передові інформаційні технології.
  2.  Змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку. 
  3.  Полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу  учнів. 
  4.  Розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних митців, тощо. 
  5.  Реалізувати ігрові методи на уроках.
  6.  Здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу. 
  7.  Дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток та коментарів. 
  8.  Проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків. 
  9.  Організовувати інтерактивні форми контролю знань, умінь та навичок. 
  10.  Організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір. 

   Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нові знання та працювати з різними джерелами інформації.

   Електронно-освітні матеріали  на основі презентацій, розміщені у цьому посібнику, призначені для вчителів української  мови та літератури. Матеріали можна використати  на уроках української літератури в 10-11 класах  і на  позакласних  заходах   для розвитку пізнавальної  й творчої діяльності учнів.  

Презентації розроблені згідно з чинною програмою вивчення української літератури.

  З використанням поданих матеріалів до уроків можна застосовувати такі методи навчання:

 

Список використаних джерел

 

1. Биков О. Новітні інформаційні технології в навчально-виховному процесі О. Биков // Школа. – 2008. – № 7.

2. Букач А. Інформаційні та комунікаційні технології в освітній системі міста А. Букач // Школа. – 2007. – № 12.

3. Клочек Г. Д. Риторика слова і слайду // За інформаційним ресурсом http://www2.kspu.kr.ua/blogs/klochek//?cat=1

4. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентносного подхода в образовании И.А.Зимняя. – М. : Исследовательський центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.

5. Кучерук О. Уміння – передусім [Текст] / О. Кучерук // Укр. мова і літ-ра в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 10.

6. Пархомець І.Ю. Нові інформаційні технології навчання І.Ю.Пархомець // Управління школою. – 2007. – № 29.

7. Слоньовська О. Конспекти уроків з української літератури для 11-х класів. К., “Рідна мова”, 2001

 8. Слоньовська О., Сушевський Б. Конспекти уроків з української літератури для  10-х класів. К., “Рідна мова”, 2000 

   

 

 

 

 

 

 

 


 

 Активні користувачі за останні 15 хвилин: